snspms.ro

English
A+ R A-

CURSUL DE MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE INGRIJIRI SI ASISTENTII SEFI

AMD 20 - Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti organizează în data de 21 martie 2013 un nou CURS DE MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE INGRIJIRI SI ASISTENŢII SEFI.

Scopul cursului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/moaşelor pentru funcţia de director de îngrijiri sau asistent şef de spital. Cursul se adresează asistenţilor medicali/moaşelor, cu experienţă, absolvenţi de grad principal şi este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
Cursul este structurat pe 4 module astfel:
  • Managementul organizării şi finanţării spitalului;
  • Managementul resurselor umane;
  • Managementul calităţii îngrijirilor spitaliceşti;
  • Legislaţie sanitară şi comunicare;
Documentele necesare pentru înscriere pot fi depuse direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau prin poştă:
  1. formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMS şi pe site-ul www.snspms.ro);
  2. copie după actul de identitate;
  3. copie după adeverinţă de grad principal (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
  4. copie după diploma ultimei şcoli absolvite (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
  5. copie după actul doveditor al schimbării numelui dacă este cazul;
  6. dovada plăţii contravalorii cursului (880 lei). Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO57TREZ7025025XXX011206, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.
Înscrierea la curs se va face în ordinea sosirii documentelor de înscriere până la completarea unei grupe de cursanţi. Cursul se va desfăşura la sediul SNSPMPDS, începând cu ora 9.30.
Cursul este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – persoana de contact d-na Adina Farmazon, telefon 021-252.35.51, 252.79.51, 0753.093.223;


Download:
•   Formular înscriere
•   Intrebari examen
•   Rezultate examen

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required