snspms.ro

English
A+ R A-

MS 33 - Curs de Formare in Management Spitalicesc – adresat directorilor de spitale

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti anunţă începerea in 27 martie 2014 a unui nou curs de formare în „Management spitalicesc” – adresat directorilor de spitale.

Scopul cursului este de a asigura pregătirea directorilor de spitale pentru gestionarea acestora la un nivel performant. Cursul este structurat pe 11 module astfel:

 • Managementul serviciilor de sănătate;
 • Organizarea şi evaluarea spitalului;
 • Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG);
 • Economie sanitară;
 • Analiza comparată a sistemelor de sănătate;
 • Management financiar;
 • Managementul resurselor uman;
 • Managementul calităţii serviciilor de sănătate şi evaluarea performanţei;
 • Standardizare, acreditare si control intern in cadrul spitalului;
 • Comunicare managerială la nivelul unui spital;
 • Management de proiecte.

La sfârşitul cursului se va susţine examenul de absolvire al acestuia, examen ce va consta într-o probă scrisă – tip grilă şi o probă orală – elaborarea şi susţinerea planului de management.

Cursul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.

Pentru medici, cursul este creditat de către Colegiul Medicilor din România.

Înscrierea la curs se va face la secretariatul didactic al SNSPMPDSB, direct (între orele 9.00-16.30) sau prin poştă şi va consta din depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente:

 • formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMPDSB şi pe site-ul www.snspms.ro);
 • copie după actul de identitate;
 • copie după diploma de licenţă (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
 • copie după actul doveditor al schimbării numelui din diploma de licenţă, dacă este cazul (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
 • dovada plăţii contravalorii cursului de 2850 lei (se poate achita in 2 transe). Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – d-na secretara Adina Farmazon, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , telefon 021/252.04.25/252.80.22 interior 217 sau 0753.093.223.
Download:
   Formular inscriere
•   Intrebari examen
•   Plan de îmbunătăţire a managementului spitalului
•   Rezultate examen

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required