snspms.ro

English
A+ R A-

MS 3–partea a II-a (completare) Program de Perfectionare in « Management Spitalicesc » adresat managerilor de spital

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

anunţă începerea ȋn luna martie 2015, a unei noi serii a programului de perfecţionare în „Management spitalicesc” – partea a II-a, adresat persoanelor care desfăşoară sau doresc să desfăşoare activitate în echipa de management a unui spital.

Scopul acestui program de perfecţionare este de a completa pregătirea managerilor de spital, în vederea dezvoltării şi susţinerii unui management performant al acestora.

Programul de perfecţionare este proiectat pe două axe, una de pregătire teoretică şi o alta de pregătire practică, respectiv efectuarea unui mini-stagiu la nivelul spitalului.

Programul de perfecţionare este structurat pe 4 module, astfel:
 • Managementul organizării serviciilor de sănătate;
 • Analiza comparată a sistemelor de sănătate;
 • Standardizare, acreditare şi control intern în cadrul spitalului;
 • Management de proiecte.

Aplicaţiile practice din cadrul modulelor constă din elaborarea de analize, studii de caz, chestionare etc, care urmează să fie realizate de către participanţi în spitalul propriu.

La sfârşitul programului, participanţii vor susţine examenul de absolvire, care constă într-o probă scrisă – test tip grilă.

Programul se adresează numai persoanelor care au absolvit programul de formare în « Management spitalicesc » cu durata de 7 săptămâni, organizat de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în perioada 2006-2014.

Înscrierile la program se fac la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 1. formular de înscriere în original;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare;
 4. copia documentului care atestă absolvirea programului de formare în “Management spitalicesc”- prima parte;
 5. copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 6. copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 900,00 lei. Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP, conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.
 7. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original
 8. adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de perfecţionare, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.


Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.
Persoană de contact: Adina Farmazon.
Telefon 021 252 0425 / 021 252 8022 – int. 143 sau 0753 093 223
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .Download:
   Formular inscriere

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required