snspms.ro

English
A+ R A-
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)
organizează începând cu 9 mai 2016,
Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale - PEV 4


Programul se adresează persoanelor care dețin un certificat de evaluator de spitale şi are ca obiectiv major perfecționarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

Programul are structură modulară şi se desfăşoară pe durata unei luni, astfel:
-1 sesiune de pregătire teoretică – curs și exerciții la sală, cu durată de 5 zile, care cuprinde următoarele tematici:
 • Noțiuni de organizarea spitalului
 • Managementul clinic al spitalului
 • Principii și modele de standardizare la nivelul spitalului
 • Organizarea și evaluarea activităţii de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale în spital
 • Circuitele funcționale din spital
 • Siguranța pacientului și calitatea serviciilor spitalicești
 • Evaluatorul de spitale
 • Standardele și indicatorii de acreditare a spitalului
 • Verificarea și validarea sistemului de managementul calității la nivelul spitalului
- 1 sesiune de pregătire practică – aplicaţii, cu durată de 3 zile, care vizează realizarea de studii de caz, exercitii şi simulare.

Programul de perfecţionare pentru evaluatori de spitale se organizează sub forma mai multor sesiuni, numărul şi durata sesiunilor urmând a fi stabilite astfel încât să fie permisă participarea la Program, în ordinea dobândirii calităţii de evaluator de spitale, a tuturor evaluatorilor înscrişi în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al ANMCS, ca o condiţie obligatorie, prealabilă participării la programul de evaluare periodică la fiecare 3 ani, în vederea menţinerii / recunoaşterii de către ANMCS.

Conform planificării afișate de către ANMCS (www.anmcs.gov.ro), evaluatorii care se regăsesc în lista anexată sunt obligați să se programeze până, CEL MAI TÂRZIU, la data de 20.05.2016, la una din sesiunile PEV de mai jos:
 • Sesiunea MAI 2016 (PEV 4): 09.05.2016 – 27.05.2016
 • Sesiunea IUNIE 2016 (PEV 5): 30.05.2016 – 17.06.2016
 • Sesiunea SEPTEMBRIE (PEV 6): 19.09.2016 – 07.10.2016
Programarea evaluatorilor pentru una dintre sesiunile Programului de perfecţionare se face prin e-mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , în ordinea cronologică a transmiterii opțiunii fiecărui evaluator și în limita locurilor disponibile pentru fiecare serie, respectiv 30 de participanți/sesiune.

Înscrierea la Programul de perfecționare pentru evaluatorii de spitale seria PEV 4, cu începere din data de 09.05.2016 se face:
-la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
-online, prin completarea formularului de înscriere, atașat mai jos.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 1. formularul de înscriere;
 2. copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 3. copia față-verso, semnată ”conform cu originalul” a certificatului de evaluator de spitale;
 4. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.710,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 7. declarație pe propria răspundere privind starea de incompatibilitate sau conflict de interese, conform legii.

Depunerea dosarului de înscriere, conținând documentele sus-menționate, se poate face la data înscrierii, în condițiile în care înscrierea se realizează la sediul SNSPMPDSB sau în prima zi de curs, în condițiile în care înscrierea se realizează online.
Dosarele incomplete vor fi respinse.

Pentru admiterea la programul de perfecționare, participanţii vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu.

La absolvirea programului, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, una dintre condițiile obligatorii pentru menținerea calității de evaluator de spitale activ.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.
Persoană de contact: secretar didactic Vasilica CONSTANTINESCU
Telefon 0753 093 220 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itDownload:


онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required