snspms.ro

English
A+ R A-

Programe de specializare în vederea reconversiei profesionale pentru asistenti medicali cu studii postliceale

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, în baza Ordinului M.S. nr. 942/2017, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare în vederea reconversiei profesionale numai pentru asistenţi medicali cu studii postliceale:

Grup țintă

Specializări în vederea reconversiei profesionale

Asistenți medicali generalişti

Asistenți medicali pediatrie

Radiologie-imagistică medicală

Laborator

Balneo-fizioterapie

Nutriţie şi dietetică

Igienă şi sănătate publică


Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2018-2019, se realizează în perioada 26 martie 2018 - 30 mai 2018, cu excepția cursului Radiologie-imagistică medicală la care înscrierea și plata se vor face pâna pe 15 aprilie 2018.

Vă anunţăm că programul de specializare Radiologie – Imagistica Medicală organizat în baza Ordinului MS nr. 942/2017, va începe în data de 14 mai 2018 şi se va desfaşura în centrele universitare Bucureşti, Iaşi şi Sibiu. Ora de începere şi locaţia exacta vor fi anunţate la începutul lunii mai 2018, pe site-ul SNSPMPDSB  la secţiunea ”Asistenti medicali” și pe platforma PERFMED la secțiunea ”Înscrieri specializări asistenți medicali / Reconversie profesională


Elementul de noutate pentru acest an constă în faptul că înscrierea se va face numai pe platforma PERFMED www.perfmed.ro a SNSPMPDSB.


În acest sens, unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor atașa pe platformă solicitarea unității sanitare pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați, scanată în format electronic semnată şi ştampilată de managerul unității sanitare, în care se specifică numele asistentului /asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere, însoțită de următoarele documente de asemenea scanate:

  1. Diploma/certificat de studii ( asistent medical generalist sau pediatrie) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare- în copie;
  2. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică - în copie;
  3. C.I. - în copie;
  4. Adeverinţă din care reiese că asistentul medical /asistenții medicali este/sunt încadrat(i) pe un post specific specializării respective pentru care se face solicitarea.
    Ulterior validării dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se va atașa și:
  5. Dovada achitării taxei de participare la program (integral); cuantumul taxei va fi anunțat pe site-ul SNSPMPDSB www.snspms.ro. Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare, care se poate face prin ordin de plată, mandat poștal, transfer bancar sau prin casieria SNSPMPDSB din str. Vaselor 31.
Detalii plată:
  • beneficiar: SNSPMPDSB
  • CIF: 26328134
  • cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti


Repartiția participanților pe centre de pregătire, locul de desfașurare, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice precum și numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma Perfmed, înainte de începerea programului.


Dosarele pe suport de hârtie ale celor înscrisi pana la data de 30.09.2017 si ale celor înscriși prin platforma Perfmed, conținând documentele mai sus menționate la punctele 1-6, se vor depune în prima zi a programului la secretariatul cursului; condiție necesară pentru participare la program.


Precizare
: asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.


Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma Perfmed.

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required