snspms.ro

English
A+ R A-

PEV – Program de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Managementşi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 25 februarie 2019,

Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale  - seriile PEV 12 și PEV 13


Programul se adresează persoanelor care dețin un certificat de evaluator de spitale şi are ca obiectiv major perfecționarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării – ciclul II.


Programul are structură modulară şi se desfăşoară pe durata a două săptămâni, cuprinzând:

-  27 (douăzecișișapte) de module, fiecare modul cu o durată medie de 2 (două) ore pentru pregătirea fiecăruia dintre standardele de acreditare

-  3 (trei) module, fiecare modul cu o durată medie de 2 (două) ore pentru pregătirea suplimentară a metodelor și tehnicilor de evaluare


Programul se desfășoară sub forma ”atelierului de lucru”.


Programul de perfecţionare pentru evaluatori de spitale se organizează sub forma mai multor serii, numărul şi planificarea seriilor au fost stabilite astfel încât să fie permisă participarea la Program, în ordinea dobândirii calităţii de evaluator de spitale, a tuturor evaluatorilor înscrişi în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al ANMCS, în vederea menţinerii recunoaşterii de către ANMCS.


Conform planificării ANMCS, evaluatorii care se regăsesc în lista anexată sunt obligați să se înscrie la una din sesiunile de mai jos, până la data de 15.02.2019:

•Seria PEV 12:

•25.02.2019 – 01.03.2019 prima săptămână

•11.03.2019 – 15.03.2019 a doua săptămână

•Seria PEV 13:

•23.09.2019 – 27.09.2019 prima săptămână

•07.10.2019 – 11.10.2019 a doua săptămână


Programarea evaluatorilor pentru una dintre sesiunile Programului de perfecţionare se va face prin e-mail la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it în ordinea cronologică a transmiterii opțiunii fiecărui evaluator și în limita locurilor disponibile pentru fiecare serie, respectiv 28 de participanți/serie.


Pentru aceste serii nu se admit amânări, fiind obligatorie optarea pentru una dintre cele două serii programate.


Neparticiparea la Programul de perfecționare pentru evaluatorii de spitale atrage după sine excluderea din Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al A.N.M.C.S.


Înscrierea la Programul de perfecționare pentru evaluatorii de spitale se face:

-      la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;

-      prin e-mail, respectiv prin completarea formularului de înscriere, afișat pe adresa de web: www.snspms.ro


Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

  1. formularul de înscriere;
  2. copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate (B.I. / C.I.);
  3. copia față-verso, semnată ”conform cu originalul” a certificatului de evaluator de spitale;
  4. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
  5. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.710,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
  6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;

Depunerea dosarului de înscriere, conținând documentele sus-menționate, se poate face la data înscrierii, în condițiile în care înscrierea se realizează la sediul SNSPMPDSB sau în prima zi de curs, în cazul în care înscrierea se realizează online.

Dosarele incomplete vor fi respinse.


La absolvirea programului, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru menținerea calității de evaluator de spitale activ.


Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.

Persoană de contact: expert-consultant Ivona POTZAICHIN

Telefon 0753 093 203 sau 021 252 8022 – int. 121

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required