snspms.ro

English
A+ R A-

PEV 14– Program de perfectionare pentru Evaluatorii de Spitale

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 2 martie 2020,

Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale  - seria PEV 14

 

Programul se adresează:

• medicilor și asistenților medicali care au absolvit un program de formare pentru evaluatorii de spitale în perioada 2010 – 2019 și care sunt suspendați/inactivi/excluși în ciclul II de acreditare în special din următoarele motive: neparticiparea/nepromovarea programului de perfecționare, neacumularea punctelor de formare continuă necesare obținerii vizei anuale sau la cererea scrisă a evaluatorului.
• evaluatorilor care trebuie să susțină PEV în primul semestru al anului 2020, ca urmare a expirării termenului de 3 ani de la ultimul PEV absolvit.

Obiectivul major al programului este perfecționarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor în ciclul II de acreditare.

Programul are structură modulară şi se desfăşoară pe durata a două săptămâni, cuprinzând:

• 25 (douăzecișicinci) de module, fiecare modul cu o durată medie de 2 (două) ore pentru pregătirea fiecăruia dintre standardele de acreditare
• 5 (cinci) module, fiecare modul cu o durată medie de 2 (două) ore pentru pregătirea suplimentară a metodelor și tehnicilor de evaluare

Programul se desfășoară sub forma ”atelierului de lucru”.

Conform planificării ANMCS, evaluatorii suspendați, inactivi sau excluși din Registrul evaluatorilor de spitale al ANMCS, care doresc să revină la statutul de evaluator activ, se pot înscrie la sesiunea PEV 14, până la data de 15.02.2020:

• Seria PEV 14:

02.03.2020 – 06.03.2020 prima săptămână
16.03.2020 – 20.03.2020 a doua săptămână

Programarea evaluatorilor la acestă sesiune a Programului de perfecţionare se va face prin e-mail la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , fiind valabilă doar dacă este însoțită de formularul de înscriere anexat acestui anunț.

Înscrierea la Programul de perfecționare pentru evaluatorii de spitale se face:

• la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;

• prin e-mail, respectiv prin completarea formularului de înscriere, afișat mai jos

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

  1. formularul de înscriere;
  2. copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate (B.I. / C.I.);
  3. copia față-verso, semnată ”conform cu originalul” a certificatului de evaluator de spitale;
  4. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
  5. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.710,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
  6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;

Depunerea dosarului de înscriere, conținând documentele sus-menționate, se poate face până la data înscrierii, în condițiile în care înscrierea se realizează la sediul SNSPMPDSB sau în prima zi de curs, în cazul în care înscrierea se realizează online.

Dosarele incomplete vor fi respinse.

La absolvirea programului, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru menținerea calității de evaluator de spitale activ.


Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.

Persoană de contact: expert-consultant Ivona POTZAICHIN

Telefon 0753 093 203 sau 021 252 8022 – int. 121

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required