snspms.ro

English
A+ R A-

Nr. 1662/31.03.2021

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE

PERSONAL

Pentru posturi înființate în afara organigramei SNSPMPDSB pentru desfășurarea activității în cadrul proiectului “Îmbunătățirea Calității și Performanței Serviciilor Spitalicești prin Evaluarea Costurilor și Standardizare (CaPeSSCoSt), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod SIPOCA/SMIS:724/129170, cod apel POCA/513/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizeaza procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP; Componenta 1:IP14/2019 – “Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale” (click pentru detalii)


Descarcă:

  1. Cerere de înscriere
  2. Declarație date personale
  3. Formular disponibilitate
  4. Opis

 

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required