snspms.ro

English
A+ R A-

ANUNT PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI PROCEDURII DE RECRUTARE SI SELECTIE

Prin prezentul, aducem la cunoștința tuturor persoanelor interesate faptul că, din motive obiective, în temeiul referatului aprobat înregistrat sub nr.1585/20.04.2021, se modifică calendarul procedurii de recrutare și selectie pentru ocuparea posturilor înființate în afara organigramei SNSPMPDSB, în vederea implementarii proiectului POCA “Îmbunătățirea Calității și Performanței Serviciilor Spitalicești prin Evaluarea Costurilor și Standardizare (CaPeSSCoSt), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod SIPOCA/SMIS:724/129170, astfel:

 

Nr.crt.

Etapa

Data/perioada

Locul de desfășurare

1.

Depunerea contestațiilor

21.04.2021

Sediul SNSPMPDSB,

Str.Vaselor nr.31, Sector 2

 

 

2.

Soluționarea contestațiilor și afișarea/publicarea pe site-ul și la avizierul de la sediul SNSPMPDSB a rezultatelor soluționării contestațiilor

 

22.04.2021

Sediul SNSPMPDSB,

Str.Vaselor nr.31, Sector 2

http://www.snspms.ro/ro/despre-noi/organizare/cariere

 

3.

Desfășurarea interviului

Afișarea/publicarea pe site-ul și la avizierul de la sediul SNSPMPDSB a rezultatelor interviului și a procesului de recrutare și selecție

23.04.2021 26.04.2021

Sediul SNSPMPDSB,

Str.Vaselor nr.31, Sector 2

 

4.

Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele procesului de recrutare și selecție

 

27.04.2021

Sediul SNSPMPDSB,

Str.Vaselor nr.31, Sector 2

 

5.

Soluționarea contestațiilor și afișarea/publicarea pe site-ul și la avizierul de la sediu SNSPMPDSB a rezultatelor soluționării contestațiilor

 

28.04.2021

Sediul SNSPMPDSB,

Str.Vaselor nr.31, Sector 2

http://www.snspms.ro/ro/despre-noi/organizare/cariere

6.

Afișarea/publicarea pe site-ul și la avizierul de la sediul SNSPMPDSB a rezultatelor procedurii de recrutare și selecție

29.04.2021

Sediul SNSPMPDSB,

Str.Vaselor nr.31, Sector 2

http://www.snspms.ro/ro/despre-noi/organizare/cariere

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required