snspms.ro

English
A+ R A-

Centrul National de Dezvoltare Profesionala in Domeniul Sanitar

Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar (CNDPDS) organizează, coordonează programe de specializare pentru asistenţi medicali generalişti, asistenţi medicali şi moaşe cu studii medii şi superioare din sistemul de sănătate public şi privat.

Toate mesajele electronice referitoare la specializări în vederea reconversiei profesionale se vor trimite pe adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Pentru celelalte specializări sau alte cazuri puteți trimite mesajele pe adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itÎNSCRIERI CURSURI DE SPECIALIZARE-ASISTENȚI MEDICALI
(2019-2020)


Înscrierile durează din data de 04 MARTIE 2019 până în data de 31 MAI 2019, exclusiv online prin platforma PERFMED (www.perfmed.ro).
Plata în valoare de 2000lei se va face până la data de 14 IUNIE 2019 și se va efectua numai după validarea dosarului de către SNSPMPDSB.

Programele organizate şi coordonate de CNDPDS

 1. Programe de specializare în vederea reconversiei profesionale, pentru asistenții medicali generaliști sau de pediatrie, doar cu studii postliceale (NELICENȚIAȚI)
 2. Programe de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali
 1. BALNEO-FIZIOTERAPIE
 2. IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ
 3. LABORATOR
 4. NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ
 5. RADIOLOGIE – IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Potrivit Ordinului 942/2017 cu modificările și completările ulterioare și a Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, SNSPMPDSB va efectua înscrierile pentru TOATE programele de specializare.

În situația în care solicitanții nu mai pot participa la programul de specializare, în baza cererii de retragere taxa de instruire se restituie astfel:

 1. integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea programului
 2. 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului

Relaţii suplimentare se obţin la email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


2. PROGRAME DE SPECIALIZARE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII ABILITĂȚILOR PROFESIONALE
PENTRU ASISTENȚII MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘE ȘI ASISTENȚII MEDICALI
(vezi detalii aici)

Potrivit Ordinului 942/2017 cu modificările și completările ulterioare și a Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, SNSPMPDSB va efectua înscrierile pentru TOATE programele de specializare

În situația în care solicitanții nu mai pot participa la programul de specializare, în baza cererii de retragere taxa de instruire se restituie astfel:

 1. integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea programului
 2. 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului
Relaţii suplimentare se obţin la: vezi detalii aici

3. REPARTIZAREA PE CENTRE DE PREGATIRE A ASISTENTILOR MEDICALI INSCRISI LA PROGRAMELE DE SPECIALIZARE 2019-2020 (vezi detalii aici)

4. LOC ȘI ORĂ DE PREZENTARE-începere curs (actualizat 13.11.2019 ora 10.31):

CURS

DATA INCEPERE

LOC DESFĂȘURARE

ADRESA

 

NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ

04.10.2019

ora 13

Amfiteatru, etaj 4, Institutul Paulescu

Str. Ion Movilă 5-7, București

IGIENĂ

10.11.2019

ora 10

Sala 317, Institutul de Igienă și Sănătate Publică

Str. Dr.Leonte Anastasievici 1-3, București

BFT BUCURESTI

11.10.2019

ora 10

Clinica de Reabilitare Medicală Spitalul Univ.  Urgență „Elias”

B-dul Mărăști nr.17, București

LABORATOR IAȘI

26 – 27.10.2019

ora 09

Sala 21- Biochimie, Facultatea de Farmacie, Iasi

Strada Morilor nr. 56, Iași

LABORATOR SIBIU

6-7.12.2019

ora 10

Clinica Anatomopatologie, SJU Sibiu

B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4, Sibiu

LABORATOR CLUJ-NAPOCA

26.10.2019

ora 09

Sectia de Hematologie a Institutului Oncologic „Prof.dr. I Chiricuță”,

Bd. 21 Decembrie 1989 nr.73, Cluj-Napoca

LABORATOR BUCURESTI

 23.11.2019
ora 9.30

Institutul Clinic Fundeni, Clădirea B, Amfiteatrul "Thomas Starzl"

Sos. Fundeni nr. 258, sector 2, București 

RADIOLOGIE IASI

24.11.2019

ora 10

Amfiteatru O.R.L., Spitalul „Sf.Spiridon”

Bd. Independenței nr. 1, Iași

RADIOLOGIE BUCURESTI

18.11.2019

ora 10,

Spital Clinic „Colțea”,sectia  Radiologie etj.1,

B-dul I.C.Bratianu, Nr. 1, Sect.3, Bucuresti

RADIOLOGIE SIBIU

15.11.2019

ora 10

Sectia de Radiologie

SJU Sibiu

B-dul Corneliu Coposu 2-4, Sibiu

RADIOLOGIE CRAIOVA

 25.11.2019
ora 10.00

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - în Laboratorul de Radiologie Imagistică Medicală

 Str. Tăbaci nr. 1, Craiova


  EXAMEN SPECIALIZĂRI-ASISTENȚI MEDICALI
SESIUNEA 2019


Pentru sesiunea 21 octombrie-17 noiembrie 2019 se vor desfășura examene de specializare pentru specializările în vederea reconversiei profesionale, respectiv pentru specializările în vederea dezvoltării abilităților profesionale după cum urmează:

Nr.crt

Specializare

Prezentare ora 9.00

Examen practic și examen teoretic

 1

Balneo-fizioterapie

București, Sibiu

26-27 octombrie a.c.

 2

Igienă şi sănătate publică

București

26-27 octombrie a.c.

 3

Îngrijiri paliative

București, Brașov, Cluj Napoca, Pașcani

26-27 octombrie a.c.

 4

Nutriţie şi dietetică

București

2-3 noiembrie a.c.

 5

Laborator

București, Cluj, Iași, Sibiu

2-3 noiembrie a.c.

 6

Radiologie – imagistică medicală

București, Iași, Sibiu

2-3 noiembrie a.c.

 7

Pediatrie

București

2-3 noiembrie a.c.

 8

Nefrologie, hemodializă și dializă peritoneală

București, Cluj, Constanța, Timișoara, Iași, Craiova, Târgu Mureș, Oradea

2-3 noiembrie a.c.

 9

Operatori CT IRM

București, Iași

16-17 noiembrie a.c.

Modul de înscriere a candidaților: se va face de către angajator, pe platforma PERFMED, https://www.perfmed.ro, în perioada 1-15 octombrie 2019

Loc și ora de prezentare: click aici

 
În conformitate cu Ordinul M.S. nr. 942/25 august 2017 pentru aprobarea "Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali", vă aducem la cunoștință noile conditii de înscriere și participare la programele de specializare, după cum urmează:

 1. La programele de specializare pentru reconversie profesională participă asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie încadrați pe posturi în specialitatea respectivă;
 2. Solicitarea către SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare este făcută de către unități sanitare publice sau private și autorități locale, pentru persoanele nominalizate de acestea;
 3. Participarea la programele de specializare a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali încadrați cu contract individual de muncă se face în conformitate cu prevederile art. 192-200 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau finanțarea poate proveni din alte surse;
 5. Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea programului și în procent de 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului;
 6. Salariaților care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru participarea la programele organizate/desfăşurate de CNDPDS se va achita taxa de participare/certificare în:

-contul SNSPMPDSB Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253
-CONT IBAN RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezoreria Sector 2,
-CIF 26328134

Pentru factură se va contacta serviciu contabilitate la nr. 0212520425 (centrala). Factura se eliberează doar la cerere.
Durata programului este de aproximativ 6 luni, cursuri de zi. Orarul cursului va fi comunicat cursanţilor de către responsabilul de curs la prima întalnire.

 

Programe de educaţie continuă pentru asistenţi medicali generalişti, asistenţi medicali şi moaşe cu studii medii şi superioare

Sunt organizate de către CNDPDS în colaborare cu alte instituţii asigurând organizarea, acreditarea şi certificarea programului sau cu lectori ai centrului.
Pentru programele organizate în colaborare cu alte instituţii sunt necesare următoarele:

 1. Adresă de solicitare din partea instituţiei pentru organizarea programului
 2. Documente care atestă calitatea de lector
 3. Curriculum de program
 4. Cerere de înscriere pentru participanţi conform modelului aflat la educaţie continuă


Programe de educaţie continuă pentru celelalte categorii de personal asimilate acestora.
Sunt organizate de către CNDPDS în colaborare cu alte instituţii asigurând organizarea, acreditarea şi certificarea programului.
În vederea organizării programului sunt necesare următoarele:

 1. Adresă de solicitare din partea instituţiei sau adresă individuală pentru organizarea programului
 2. Documente care atestă calitatea de lector
 3. Curriculum de program
 4. Cerere de înscriere pentru participanţi conform modelului aflat la educaţie continuă


Stagii practice

Stagiile practice sunt organizate pentru asistenţi medicali generalişti, asistenţi medicali şi moaşe cu studii medii şi superioare şi pentru celelalte categorii de personal asimilate acestora.
Stagiile sunt organizate  la cererea instituţiilor sau la cerere individuală.
Pentru instruirea prin stagii practice sunt necesare

 1. Cererea de înscriere
 2. Acordul instituţiei în care este organizat stagiul.
 3. Acordul institutiei angajatoare

Pentru participarea la programele organizate/desfăşurate de CNDPDS se va achita taxa de participare/certificare în:
-contul SNSPMPDSB Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253
-CONT IBAN RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezoreria Sector 2,
-CIF 26328134


Programe de Educaţie medicală continuă

 1. Hematologie transfuzională (021-624.19.67)
  Grup ţintă: asistenţi medicali din spitale
  Durata cursului: 10 zile
  Evaluare: evaluare scrisă şi probă practică
 2. Noţiuni de radioprotecţie şi legislaţie în domeniu
  Grup ţintă: asistenţi medicali din serviciile de radiologie, CMDT.
  Durata: 5 zile
  Evaluare: evaluare scrisă
 3. Instruire pentru ambulanţieri, operatori, de urgenţă (021-255.03.60)
  Grup ţintă: ambulanţieri, operatori, de urgenţă, şoferi
  Durata: 30 zile
  Evaluare: evaluare scrisă şi proba practică.

NSPHMPDB on Facebook

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății


Register

*
*
*
*
*

* Field is required