snspms.ro

English
Home
A+ R A-

ANUNT IMPORTANT !

În atenţia participanţilor la programele de dezvoltare profesională SI LA CURSURILE organizate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti CAT SI A SOLICITANTILOR PENTRU CAZARE IN CAMINELE AFLATE IN ADMINISTRARE.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi a notificării nr. 6519 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti are obligaţia de a prelucra şi administra în condiţii de siguranţă şi numai în scopul participării la programele de dezvoltare profesională organizate de instituţie, statistic, de cercetare stiintifica si in vederea cazarii in camine, datele dumneavoastră personale pe care ni le furnizaţi.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat.

Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa instituţiei. În baza celor prezentate mai sus, în cazul în care doriţi să participaţi la un program de dezvoltare profesională, cursuri de management spitalicesc, atestare si cazare (cursuri, stagii practice, concursuri, examene etc.) organizate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, completaţi cererea de participare conform modelului prezentat în anexele de mai jos.

Download:
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 6
ANEXA 7
ANEXA 8

NSPHMPDB on Facebook

Search on site

онлайн фильмы

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății


Affiliations

Register

*
*
*
*
*

* Field is required