snspms.ro

English
A+ R A-

Program de Specializare in Asistenta Medicala Comunitara

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 162 din 12/11/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din 03/12/2008, Norma Metodologica din 29/01/2009, de aplicare a O.U.G., nr. 162/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 16/02/2009, nevoia de dezvoltare a reţelei de asistenţă medicală comunitară pe baza rezultatelor obţinute în cadrul proiectului implementat de către ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR, (SNSPMPDSB), cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA prin POSDRU, vă aducem la cunoştinţă faptul că începând cu luna iunie 2012, instituţia noastră deţine calitatea de furnizor de formare autorizat de către AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, pentru susţinerea cursurilor în SPECIALIZAREA DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR (cod NC/COR 325301).


Prin urmare, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti organizează Programul de Specializare in Asistenta Medicala Comunitară în perioada 10 - 16 martie 2014.


Programul de specializare, se adresează:

-      asistenţilor medicali comunitari angajaţi in cadrul autorităţilor locale (Serviciile Publice de Asistenţă Socială şi Direcţiile Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului);

-      asistenţilor medicali generalişti care doresc să obţină specializarea de asistent medical comunitar;

-      asistent de pediatrie;

-      asistent de ocrotire

-      asistent medico-social;

-      asistent de obstretică ginecologie;

-      asistent de igienă/epidemiologie şi toate specializările asociate;

-      moaşă


Acest program are o structură modulară dezvoltată în funcţie de competenţele generale, fundamentale şi specifice stabilite prin standardul ocupaţional şi cuprinde:

MODULUL 1 - PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ŞI RAPORTAREA ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ, LUCRUL ÎN ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ;
MODULUL 2
- LUCRUL CU COMUNITATEA;
MODULUL 3 - LUCRUL CU FAMILIA;
MODULUL 4 - LUCRUL CU INDIVIDUL;
MODULUL 5 - PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE;
MODULUL 6 - ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN CAZ DE URGENŢĂ;
MODULUL 7 - ADMINISTRAREA UNOR TRATAMENTE LA DOMICILIUL PACIENŢILOR;


Ne propunem să punem la dispoziţia cursanţilor şi autorităţilor o colecţie de instrumente care să faciliteze munca în teren a asistentului medical comunitar (AMC). Acestea acoperă toate categoriile de activităţi zilnice derulate de AMC, de la planificarea şi organizarea activităţii până la managementul unor categorii specifice de beneficiari cu nevoi speciale sau activităţile de promovare a sănătăţii. Fiecare instrument este însoţit de o metodologie a acestuia, care detaliază condiţiile şi modul de utilizare.

Cursul se finalizează cu susţinerea unui examen de certificare a competenţelor şi acordarea unui certificat de specializare recunoscut de către instituţiile specificate mai sus şi un număr de 30 de credite acordate de către O.A.M.G.M.A.M.R.

Durata de desfăşurare a programului este de 7 zile, 8 ore/zi, cu un număr de minim 25 si maxim 28 de participanţi pe serie, în fiecare locatie de mai jos şi se desfăşoară în:

-      BUCUREŞTI - pentru participanţii care provin din judeţele ce aparţin Regiunilor de Dezvoltare BUCUREŞTI-ILFOV, SUD şi SUD EST; secretar: Constantinescu Vasilica: 0753 093 220

-      TIMIŞOARA - pentru participanţii care provin din judeţele ce aparţin Regiunilor de Dezvoltare , SUD VEST, VEST şi NORD VEST; secretar: Irina Dobândă: 0726 919 488

-      TÂRGU MUREŞ - pentru participanţii care provin din judeţele ce aparţin Regiunilor de Dezvoltare CENTRU şi NORD EST; secretar: Liana David: 0731 33 80 62

Taxa de participare este de 655 lei/participant, şi va fi achitată în contul RO57 TREZ 7025 025X XX01 1206, CIF 26328134, Trezoreria sectorului 2, cont al al SNSPMPDS BUCUREŞTI, cu menţionarea denumirii programului de specializare. Preţul nu include cheltuielile de cazare, masă şi transport, acestea vor fi suportate de către fiecare participant.

Perioada de înscriere este 10.02.2014 – 03.03.3014. Cei care doresc să se înscrie sunt rugaţi să descarce de mai jos şi să completeze cererea de înscriere ce urmează a fi transmisă pe fax la numărul, 021 2523 014.

Cursul va începe din luna MARTIE 2014, numai dacă se vor înscrie un număr de minim 25 de participanţi în oricare dintre cele 3 locaţii.

Pentru eventuale modificări, vă rugăm să consultaţi periodic site-ul SNSPMPDS. Alte informaţii suplimentare puteţi obţine la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it responsabil program, MARIAN MATEI.

În prima zi de curs fiecare participant se va prezenta cu un dosar care va conţine următoarele documente:
- copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;
- adeverinţă de salariat de la locul de muncă;
- adeverinţă de şomaj (după caz);
- copie după BI/CI;
- copie certificatului de căsătorie (după caz);
- dovada achitării taxei de participare..



Download:
•   Cerere inscriere



NSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required