snspms.ro

English
A+ R A-

CURS “MANAGEMENTUL CALITATII ÎN SPITALE”

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar anunţă începerea în data de 11 februarie 2013 a cursului de « Managementul Calităţii în spitale »

Programul are ca scop pregătirea teoretică şi practică a personalului care va lucra în cadrul structurii de management al calităţii serviciilor medicale din cadrul spitalelor, organizată în conformitate cu OMS nr 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

Cursul va avea o durată de 15 zile organizată astfel:
  • Modulul I – 4 zile curs şi lucru la planul de îmbunătăţire a calităţii
  • Activitate practică într-o instituţie sanitară  – 6 zile
  • Modulul II – 4 zile curs şi lucru la planul de îmbunătăţire a calităţii
  • Evaluare cursanţi – prezentare proiect de îmbunătăţire a calităţii – 1 zi

Tematica abordată de curs va cuprinde aspecte privitoare la sistemul de management al calităţii,  Misiunea, viziunea, scopul si obiectivele spitalului, politici in domeniul calitatii serviciilor de sanatate in spital, principiile imbunatatirii calitatii, leadership si organizare a structurii de management al calităţii serviciilor medicale,instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite, indicatori de calitate si performanta ai spitalelor, evaluarea calitatii. Modele, instrumente, evaluarea performantei spitalului, îmbunatatirea proceselor din spital, procesul de acreditare a spitalelor, calitatea datelor raportate de către spital, control intern, manualul calitatii.

La sfârşitul cursului se va susţine examenul de absolvire al acestuia, examen ce va consta într-o probă orală – elaborarea şi susţinerea unui proiect de îmbunătăţire a calităţii în cadrul spitalului.

Pentru medici, cursul este creditat de către Colegiul Medicilor din România, iar pentru asistenții medicali, cursul este creditat de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si Asistenților Medicali din Romania.
Înscrierea la curs se va face la secretariatul didactic al SNSPMPDSB, direct (între orele 9.00-16.30) sau prin poştă şi va consta din depunerea sau trimiterea,după caz, a următoarelor documente:
  • formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMPDSB şi pe site-ul www.snspms.ro);
  • copie după actul de identitate;
  • copie după diploma ultimei școli absolvite (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
  • copie după actul doveditor al schimbării numelui din diploma de licenţă, dacă este cazul (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă)
  • dovada plăţii contravalorii cursului de 1.057 lei. Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO57TREZ7025025XXX011206, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul SNSPMPDSB – Str. Vaselor, nr. 31, sect. 2, Bucureşti –  respectiv de la d-na Mădălina Trifu – tel 0753.093.240 / 0212520425.

La absolvirea programului, cursanţii vor primi din partea SNSPMPDSB un certificat de absolvire a cursului.

Download:
Formular inscriereонлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required