snspms.ro

English
A+ R A-

News (229)

ONLINE – FEV 11 – Program de Formare pentru Evaluatorii de Spitale – Medici și Asistenți medicali

 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) organizează începând cu data de 04.05.2020, Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – seria FEV 11 – Medici și Asistenți medicali

 

 

Programul de formare pentru evaluatorii de spitale este organizat la solicitarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și se adresează persoanelor – medici și asistenți medicali, care doresc să devină evaluatori de spitale, având ca obiectiv major însușirea și aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

 

Înscrierea la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face cu respectarea a cel puţin unuia dintre următoarele criteriile menționate în Ordinul Președintelui ANMCS nr. 651/2016 din 3 noiembrie 2016 privind  recunoaşterea,  evidenţa,  evaluarea,  monitorizarea  şi  perfecţionarea  evaluatorilor  de  servicii  de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate :

a)  să  fie  absolvent  de  studii  superioare  cu  diplomă/licenţă  recunoscută  pe  teritoriul  Uniunii Europene în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie) ori să fie asistent medical principal cu vechime neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani;

b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

d) în cazul absolvenţilor de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile:biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii, să aibă experienţă contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate, în sectorul spitalicesc public sau privat, sau în domeniul serviciilor de sănătate din ambulatoriu, dovedită prin documente.

 

Programul are structură modulară şi se desfăşoară ONLINE pe durata a trei săptămâni, astfel:

-1 sesiune de pregătire teoretică – curs și exerciții, care se va desfășuraONLINE în perioadele 04.05.2020 – 08.05.2020 și 18.05.2020 – 20.05.2020

-1 sesiune de pregătire practică – aplicaţii, care se va desfășura ONLINE în perioada 21.05.2020 – 22.05.2020, reprezentând familiarizarea cu procedura de evaluare și realizarea de studii de caz, exercitii şi simulare, în aplicația CaPeSaRo

 

Stagiul practic reprezentând Simularea unei zile din cursul vizitei de evaluare la nivelul spitalului, se va realiza în momentul în care ANMCS va relua activitatea de evaluare, fiind posibilă participarea cursanților în vizitele de evaluare programate după ce starea de urgență își va înceta efectele. 

Examenul final va avea loc după înceierea stagiului de practică, la o data ce va fi anunțată ulterior.

 

Participanţii la program beneficiază de un interval de o săptămână, destinat studiului individual, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite şi rezolvării unor studii de caz, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

Pentru admiterea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, participanţii – medici și asistenți medicali – vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu.

Admiterea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată se face numai în condițiile achitării integrale a taxei de participare în valoare de 165,00 lei, anterior susținerii acestuia.

 

Deschiderea programului are loc în data de luni, 04.05.2020, ora 09.00. Cursurile se vor desfășura zilnic, în intervalul orar 09.30 – 15.30, prezența online în acest interval fiind obligatorie.

 

În vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, persoanele înscrise – medici și asistenți medicali –  urmează să depună un dosar care conţine următoarele:

 1. Formularul de înscriere (semnat);
 2. Copia „conform cu originalul” a actului de identitate;
 3. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă absolvirea studiilor superioare în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie);
 4. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă vechimea neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani pentru asistenți medicali cu grad principal;
 5. Copia „conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 6. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare.
 7. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc);
 8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale.

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant, vor fi scanate și transmise prin poșta electronica pe adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv.

Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse.

 

N.B. Taxa de participare include şi tariful pentru participarea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, în valoare de 165,00 lei.

 

Achitarea taxei de participare la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se poate face integral sau în două tranşe, prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB
- CIF: 26328134
- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

 

Organizarea seriei de participanți – medici și asistenți medicali la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – FEV 11 se face în ordinea cronologică a depunerii cererilor de înscriere.

 

La absolvirea programului, cursanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru a deține calitatea de evaluator de spitale activ.


Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este: Ivona-Beatrice Potzaichin-Rusu, telefon 0753 093 203 sau e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Şcoala  Naţionala  de  Sanatate  Publica, Management si Perfectionare  in  Domeniul Sanitar Bucureşti  anunta amanarea concursurilor  organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi


 1. Muncitor calificat, treapta IV, din cadrul Serviciului Administrativ, din data de 26.02.2020 proba  scrisa si din data de 28.03.2020 proba interviu, la o data anuntata ulterior.
  Mentionam ca anuntul initial s-a publicat in MOf nr. 220 din data de 04.03.2020

 2. Referent de specialitate gradul I, din cadrul Centrului National de Dezvoltare Profesionala in Domeniul Sanitar, din data de 02.04.2020 proba scrisa si din data de 06.04.2020 proba interviu, la o data anuntata ulterior.
  Mentionam ca anuntul initial s-a publicat in MOf. Nr.248 din data de 11.03.2020.

 Relaţii suplimentare puteţi obţine de la Compartiment Resurse Umane, tel. 021.252.78.34 / int.152 sau de pe site-ul instituţiei (www.snspms.ro).

AGENDĂ

Curs STATISTICĂ MEDICALĂ

13 – 15 Martie 2020

Cursul va începe vineri, 13.03.2020, ora 9.00 str. Bodesti, nr.1, sector 2, Bucuresti (lângă Spitalul Sf.Pantelimon).

ZIUA 1

 • Sesiunea 1: INTRODUCERE
 • Sesiunea 2: SISTEMUL INFORMAȚIONAL SANITAR (SIS)
 • Sesiunea 3: Legislație. Legea 95. TITLUL VII. ASPECTE GENERALE; ASIGURĂRI SOCIALE; CARDUL DE ASIGURĂRI; PREZENTARE STRUCTURA UNUI SPITAL. Completare cap. I și II din SAN.
 • Sesiunea 4: ORGANIZAREA ASISTENȚEI MEDICALE

Pauza de cafea

Pauza de prânz

ZIUA 2

 • Sesiunea 1: NOTIUNI GENERALE DEMOGRAFIE. MORTALITATEA
 • Sesiunea 2: Ordin nr. 1782/2006
 • Sesiunea 3: NOTIUNI GENERALE ECONOMIE SANITARĂ, STATISTICĂ SANITARĂ ȘI METODOLOGIE CALCUL INDICATORI STATISTICI DE EVALUARE
 • Sesiunea 4: NOȚIUNI GENERALE MORBIDITATE

Pauza de cafea

Pauza de prânz

ZIUA 3

 • Sesiunea 1: NOȚIUNI GENERALE DE CLASIFICARE ICD 10; CODIFICARE DUALĂ
 • Sesiunea 2: INSTRUIRE COMPLETARE SAN
 • Sesiunea 3: INSTRUIRE COMPLETARE DĂRI DE SEAMĂ
 • Sesiunea 4: EXAMINARE FINALĂ – TESTARE

Pauza de cafea

Pauza de prânz

  


 

Lista cursanți înscriși online prin platforma PERFMED

Nr.crt.

Nume și prenume

1

Achiti Maria Mădălina

2

Amza Luminița Elena

3

Anton Gisela

4

Ardeleanu Mariana

5

Arghir florentina

6

Bazavan Aurelia

7

Buca Roxana

8

Budei Zenu-Andrei

9

Burlacu Cristina

10

Carp Nina

11

Chiriță Camelia Ionela

12

Ciocioiu Liliana

13

Ciuca Doina

14

Colceag Emilia

15

Constantin Anisoara

16

Constantin Florentina

17

Cosma Costi - Cătălin

18

Crețu Anca

19

Cristea Daniela Steluta

20

Cuat-Ali Adia

21

Culea Florentina Alina

22

Dimitriu Cristian Tudor

23

Florea Mirela

24

Grancea Alexandra Elena

25

Iancu Silvia-Tatiana

26

Ilisoi Florina Iuliana

27

Istudor Cristina

28

Ivanov Nicoleta Paula

29

Leu Maria-Isabella

30

Lovasz Orsolya

31

Manole Roxana-Elena

32

Negru Cristina

33

Nistor Cecilia Afrodita

34

Plop Daniela - Petronela

35

Roadevin Elena Monica

36

Săvescu Iosefina

37

Scutaru Gianina

38

Stoica Claudia

39

Tudor Adriana

40

Varga Elena Aliusa

 

Vă aducem la cunoștință că, în baza Ordinului M.S. nr. 1076/2019, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătătii organizează, prin Scoala Natională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București,

 1. Programe de specializare în vederea reconversiei profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali cu pregătire universitară sau postliceală, după cum urmează:

Grup țintă

Specializări
în vederea reconversiei profesionale

Asistenți medicali generalisti
Asistenți medicali pediatrie

 1. Radiologie-imagistică medicală
 2. Laborator
 3. Balneo-fizioterapie
 4. Nutritie si dietetică
 5. Igienă și sănătate publică

Asistenti medicali de farmacie sau de igienă

 1. Laborator
 1. Programe de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali cu pregătire universitară sau postliceală, după cum urmează:

Grup țintă

Programe de specializare
în vederea dobândirii de abilităti profesionale

Asistenți medicali generaliști
(programele 1-12)

Asistenti medicali pediatrie
(programele 2-12)

 1. Pediatrie
 2. Îngrijiri paliative
 3. Psihiatrie
 4. Medicină dentară
 5. Neonatologie
 6. Pneumoftiziologie
 7. Bloc operator
 8. Diabet
 9. Oncologie
 10. Nefrologie/Hemodializă si dializă peritoneală
 11. Cardiologie
 12. Gastroenterologie

Asistenți medicali de radiologie imagistică

 1. Radioterapie
 2. Operator CT/Operator RM

Asistenți medicali de nutriție dietetică

 1. Diabet

Moașe

 1. Neonatologie
 2. Pediatrie
 3. Bloc operator
 4. Îngrijiri paliative

Înscrierea la programele de specializare sus-mentionate pentru anul 2020-2021, se realizează în perioada 02 martie 2020 ora 9.00 - 31 iulie 2020, ora 16.00.


Înscrierea se va face exclusiv pe platforma perfmed.ro
În acest sens, unitătile sanitare publice sau private, autoritățile locale sau alte instituții unde sunt încadrați asistenți medicali își vor crea un cont de unitate sanitară pe platformă și vor accesa programul de specializare dorit.


Prin intermediul platformei se va trimite solicitarea institutiei pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați, semnată, parafată de managerul instituției.

Pentru fiecare cursant din solicitare va trebui creat pe platformă în programul de specializare dorit câte un dosar electronic de înscriere. Acesta va cuprinde pe lângă datele de identificare ale cursantului și următoarele documente scanate:

 1. Diploma/certificat de studii (asistent medical generalist/ pediatrie/ radiologie/ moasă/farmacie/ laborator - în functie de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare
 2. Certificat de membru OAMGMAMR
 3. Aviz anual de liberă practică
 4. Act de identitate-C.I.
 5. Adeverință din care reiese că asistentul medical este încadrat la unitatea care face solicitarea și că lucrează în specializarea respectivă (numai pentru programele în vederea reconversiei profesionale).
 6. Nota de informare a participantului privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal – semnată și completată

ULTERIOR validării, cu mențiunea "VERIFICAT", a dosarului electronic de înscriere de către SNSPMPDSB se va atașa și dovada achitării taxei de participare la program - 2.000 lei/participant, integral și intr-o singură tranșă, prin ordin de plată, e-banking, mandat poșal etc. până la data de 24 august 2020 în contul SNSPMBDSB (detaliile vor fi disponibile pe platformă).

Înscrierea se consideră validă numai după verificarea dosarului electronic și achitarea taxei de participare.Repartiția participanților pe centre de pregătire, locul și perioada de pregătire pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul http://www.snspms.ro și pe platforma perfmed.ro, cu cel putin 30 de zile înainte de începerea programului.

Dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant, înregistrat pe platforma perfmed.ro continând documentele mai sus mentionate se va depune pe suport de hârtie în prima zi a programului la secretariatul cursului, conditie necesară eliberării adeverintelor de participare la program.

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali nu pot participa în același timp la două programe de specializare.


Extras OMS 1076/2019
(3) Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau finanțarea poate proveni din alte surse.
(4) Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului și în procent de 75%, dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului.(5) Salariaților care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


MQ – Program de formare în domeniul “Managementul Calităţii în Spitale”

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

 

organizează începând cu 09 martie 2020,

 

Programul de formare "Managementul Calităţii în Spitale" – seria MQ 17

Seria avansaţi

 

Programul se adreseapersoanelor care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.

 

În vederea desfășurării în bune condiții a Programului de formare în ”Managementul calității în spitale” – MQ, pentru dezvoltarea cursurilor pe serii de participanți cu experiență de lucru în spital, persoanele interesate sunt rugate să specifice dacă și care este vechimea/experiența de lucru într-o unitate sanitară (spital), în ani și luni*, în vederea repartizării pe grupe.

Ulterior, odată cu depunerea dosarului de înscriere la program, participanții vor prezenta documentele justificative** care să confirme cele transmise.

 

* Pentru înscrierea într-o grupă cu vechime/experiență este necesară o perioadă de minim 3 (trei) ani de lucru cu/în spital.

** Prin documente justificative se înțelege:

   • adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitatea sanitară;
   • referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate”conform cu originalul” după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;
   • alte documente considerate relevante pentru a susține vechimea /experiența de lucru în/cu spitalul.

 

Programul are o durată de 4 săptămâni şi este structurat astfel:

1. un număr de 14 (paisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 2 (două) zile, care cuprind următoarele tematici:

   • Modulul 1.   Organizarea și funcționarea spitalului
   • Modulul 2.   Introducere în managementul calității
   • Modulul 3.   Standardizarea calității
   • Modulul 4.   Sistemul de managementul calității în spital
   • Modulul 5.   Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești
   • Modulul 6.   Metode și instrumente utilizate în domeniul calității
   • Modulul 7.   Principiile și metodologia Lean Six Sigma
   • Modulul 8.   Siguranța pacientului
   • Modulul 9.   Managementul infecțiilor asociate asistenţei medicale
   • Modulul 10.  Evaluare și control al calității serviciilor
   • Modulul 11.  Documentele calității în spital
   • Modulul 12.  Planul de dezvoltarea calității în spital
   • Modulul 13.  Sistemul de control intern
   • Modulul 14.  Acreditarea spitalelor

2. un modul de pregătire practică – aplicaţii, cu durată de 3 (trei) zile, care vizează elaborarea unui plan de asigurare, îmbunătățire și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exerciții şi simulări, orientate pe următoarele domenii:

   • Fluxuri, procese şi documentele calităţii la nivel de spital;
   • Modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de managementul calității serviciilor spitalicești;
   • Instrumente, tehnici şi metodologii utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
   • Pregătirea spitalului în vederea acreditări.

 

De asemenea, tot în zilele de aplicații practice, cursanții vor beneficia de schimb de experiență în domeniul calității cu experți în domeniu.


Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual asistat, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”proiect de imbunatatire a calității serviciilor”, în vederea susținerii examenului final.

 

Programul de pregătire se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, sediul din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2.

 

Înscrierea la Programul de formare se face:

   • la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
   • prin poșta electronică, completând formularul de înscriere, afișat mai jos

 

Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.

 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 • copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
 • copia semnată de ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.065,00 lei, (integral sau în cel mult două tranşe)
 • documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 • adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.


Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.


Organizarea seriilor de participanți la programul de formare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.

 

După promovarea examenului final, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la SNSPMPDSB, astfel:


*MQ17 – seria cu numărul 17 a programului de ”Managementul calității în spitale” - avansaţi

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu data de 02 martie 2020, Programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în „Managementul Serviciilor de Sănătate” – AT 58

 

Programul are ca scop dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, în vederea eficientizării activităţii manageriale la nivelul unităţilor sanitare, având la bază programa naţională de atestat în «Managementul Serviciilor de Sănătate» şi este proiectat pe două secţiuni: curs şi pregătire practică.

Cursul are structură modulară, fiind alcătuit din 12 module, fiecare cu o durată de 3 zile, după cum urmează:

 1. Management general
 2. Economie sanitară
 3. Organizarea serviciilor de sănătate
 4. Managementul resurselor umane
 5. Management financiar
 6. Managementul calităţii
 7. Evaluarea tehnologiilor medicale
 8. Etică şi Integrare UE
 9. Managementul programelor şi proiectelor
 10. Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 11. Sănătate publică: demografie, epidemiologie
 12. Promovarea sănătăţii

Programul se adresează doar medicilor / medicilor dentişti şi farmaciştilor confirmaţi în grad de specialist sau primar, conform Ordinului MS nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, cu modificările şi completările ulterioare.

Deschiderea programului are loc în data de luni, 02.03.2020, ora 10.00 la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, Bucureşti.

În vederea participării la programul de atestat, persoanele înscrise urmează să depună un dosar care conţine următoarele documente: 

  1. Formularul de înscriere (semnat) în original;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare /de specialitate;
  4. Copia documentului care atestă gradul profesional;
  5. Copia documentului privind autorizarea de liberă practică;
  6. CV;
  7. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
  8. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.460,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:
         beneficiar SNSPMPDSB,
         CIF: 26328134 şi
         cont: RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti;
  9. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc) în original;
  10. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de obţinere a atestatului, în original.

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant, sub supravegherea secretarului didactic.

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de atestat se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv, la secretariatul didactic.


La absolvirea programului, cursanţii vor primi un certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, necesar pentru înscrierea la examenul naţional de obţinere a atestatului în «Managementul Serviciilor de Sănătate» organizat de către Ministerul Sănătăţii.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB,  persoană de contact:

Violeta MARIN, telefon 0753 093 240 sau 021 252 8022 – int. 144, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tuesday, 11 February 2020 17:34

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

 

organizează începând cu 02 martie 2020,

 

Programul de formare “Managementul Calităţii în Spitale” – seria MQ11-i*

 

Programul se adreseapersoanelor fără experiență de lucru în spital, care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.


Programul are o durată de 4 săptămâni
şi este structurat astfel:

1. un număr de 14 (paisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 2 (doua) zile, care cuprind următoarele tematici:

 • Modulul 1. Organizarea și funcționarea spitalului
 • Modulul 2. Introducere în managementul calității
 • Modulul 3. Standardizarea calității
 • Modulul 4. Sistemul de managementul calității în spital
 • Modulul 5. Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești
 • Modulul 6. Metode și instrumente utilizate în domeniul calității
 • Modulul 7. Principiile și metodologia Lean Six Sigma
 • Modulul 8. Siguranța pacientului
 • Modulul 9. Managementul infecțiilor asociate asistenţei medicale
 • Modulul 10. Evaluare și control al calității serviciilor
 • Modulul 11. Documentele calității în spital
 • Modulul 12. Planul de dezvoltarea calității în spital
 • Modulul 13. Sistemul de control intern
 • Modulul 14. Acreditarea spitalelor

2. un modul de pregătire practică cu durată de 3 (trei) zile, care vizează elaborarea unui plan de asigurare, îmbunătățire și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exerciții şi simulări, orientate pe următoarele domenii:

 • Fluxuri, procese şi documentele calităţii la nivel de spital;
 • Modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de managementul calității serviciilor spitalicești
 • Instrumente, tehnici şi metodologii utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
 • Pregătirea spitalului în vederea acreditări


De asemenea, tot în zilele de aplicații practice, cursanții vor beneficia de schimb de experiență în domeniul calității cu experți în domeniu.

Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual asistat, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”pproiect de imbunatatire a calității serviciilor”, în vederea susținerii examenului final.

Programul de pregătire se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, sediul din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2.


Înscrierea la Programul de formare se face:

-la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
-online, prin completarea formularului de înscriere.

Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.


Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 • copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
 • copia semnată de ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.065,00 lei, (integral sau în cel mult două tranşe).
 • documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 • adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.

Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.

Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.


După promovarea examenului final,
participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.


Informaţii suplimentare
se pot obţine la SNSPMPDSB, astfel:
-Secretar didactic: Adina ADAM, telefon 0753 093 223 sau 021 252 8022 – int. 166/143, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
-Coordonatorul programului: Dr. Georgiana BRATUCU, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

*MQ11-i – seria cu numărul 11 a programului de ”Managementul calității în spitale” - începătoriDownload:


1.n număr de 13 (treisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 3 (trei) zile, care cuprind următoarele tematici:

Șccoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

anunţă deschiderea programului de formare „MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE ÎNGRIJIRI ŞI ASISTENŢII ŞEFI” – AMD 36, începând cu data de 19 MARTIE 2020


Scopul programului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/moaşelor pentru funcţia de director de îngrijiri sau asistent şef, şi este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România.

Cursul se adresează tuturor asistenților medicali, moașelor și asistenților medicali generaliști cu studii postliceale și grad principal, și celor cu studii superioare absolvite cu diplomă / licenţă ȋn domeniul medical.

Programul are o durată efectivă de 5 săptămâni, fiind structurat în două părți, astfel:

Partea I: cuprinde 3 module complexe de curs, fiecare cu o durată de 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 3 săptămâni, astfel:

 • Managementul organizării şi finanţării spitalului;
 • Managementul resurselor umane;
 • Comunicare.


Partea a II-a cuprinde 2 module complexe de curs, fiecare cu o durată de 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 2 săptămâni astfel:

 • Sistemul de management al calităţii în spital;
 • Managementul calităţii îngrijirilor spitaliceşti.


Înscrierile la program se fac la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.30 – 15.30.

Documentele necesare pentru înscriere, care pot fi depuse direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau pot fi transmise prin poştă, sunt:

 1. Formularul de înscriere, în original;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
 4. Copia documentului care atestă promovarea examenului de grad principal;
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare în valoare de 903,00 lei; contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 7. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original;
 8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Înscrierea în program se face în ordinea cronologică a depunerii/transmiterii documentelor de înscriere, până la completarea locurilor pentru o grupă de cursanţi.

Programul se va desfăşura la sediul SNSPMPDS, în zilele de joi-vineri începând cu ora 9:30.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – persoana de contact d-na Adina ADAM, telefon 021-252.35.51, 021- 252.79.51, 0753093223 (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Coordonatorul programului: Dr. Ruxandra DIACONESCU, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății


Register

*
*
*
*
*

* Field is required