snspms.ro

English
A+ R A-

News (293)

                                                                   Anexa I    

 

 REZULTATE EVALUARE ETAPA II                       

Nr. Crt.

Nr.cerere/data

Poziție

Rezultat etapa II/Nr.de puncte

Motivul respingerii

Activitatea A.10

Expert 1 – Informatician – 1 post

1.

1474/14.04.2021

Informatician

Admis – 91,60

 

Expert 2 – Economist  - 1 post

1.

1499/15.04.2021

Economist

Admis – 73,60

 

2.

1500/15.04.2021

Economist

Respins – 70,20

Posturile se vor ocupa în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute

Expert 3 – Medic – 2 posturi

1

1497/15.04.2021

Medic

Admis – 91,20

 

2.

1502/15.04.2021

Medic

58,2

Respins în urma punctajului obținut

 

1493/15.04.2021

Medic

57,8

Respins în urma punctajului obținut

Activitatea A.11

Expert 1 – Medic – 6 posturi

1.

1457/13.04.2021

Expert medic

Admis - 85,60

-

2.

1494/15.04.2021

Expert medic

Admis - 86,20

-

3.

1504/15.04.2021

Expert medic

Admis - 85,40

-

 

Activitatea A.20

Expert 1 – Economist – 2 posturi

4.

1496/15.04.2021

Economist

Admis - 90,20

 

5.

1501/15.04.2021

Economist

Admis - 80,40

 

6.

1498/15.04.2021

Economist

Respins - 73,60

Posturile se vor ocupa în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute

Expert 2 – Medic – 2 posturi

8.

1503/15.04.2021

Expert medic

Admis – 86,40

 

9.

1495/15.04.2021

Expert medic

Admis – 85,80

 

 

Ec.Marin Ionela – secretar comisie

Data: 26.04.2021

 

Nr. 1002/20.04.2021

Anexa I     

 

 REZULTATE EVALUARE ETAPA I

Nr. Crt.

Nr.cerere/data

Poziție

Rezultat etapa I

Motivul respingerii

1.

1457/13.04.2021

Expert medic

Admis

 

2.

1474/14.04.2021

Informatician

Admis

 

3.

1493/15.04.2021

Expert medic

Admis

 

4.

1494/15.04.2021

Expert medic

Admis

 

5.

1495/15.04.2021

Expert medic

Admis

 

6.

1496/15.04.2021

Expert medic

Admis

 

7.

1497/15.04.2021

Economist

Admis

 

8.

1498/15.04.2021

Economist

Admis

 

9.

1499/15.04.2021

Economist

Admis

 

10.

1500/15.04.2021

Economist

Admis

 

11.

1501/15.04.2021

Economist

Admis

 

12.

1502/15.04.2021

Expert medic

Admis

 

13.

1503/15.04.2021

Expert medic

Admis

 

14.

1504/15.04.2021

Expert medic

Admis

 

15.

1505/15.04.2021

Economist

Respins

Nu îndeplinește cerința privind experiența de minim 5 ani acumulată în domeniul serviciilor spitalicești

16.

1506/15.04.2021

Expert medic

Respins

Nu îndeplinește cerința privind experiența de minim 3 ani   în domeniul  codificării

17.

1507/15.04.2021

Informatician

Respins

Nu îndeplinește cerința privind pregătirea: studii superioare de lungă durată în  domeniile informatică, calculatoare și tehnologia informatică sau ingineria sistemelor, absolvite cu diplomă de licență

 Ec.Marin Ionela – secretar comisie

Data: 20.04.2021

Prin prezentul, aducem la cunoștința tuturor persoanelor interesate faptul că, din motive obiective, în temeiul referatului aprobat înregistrat sub nr.1585/20.04.2021, se modifică calendarul procedurii de recrutare și selectie pentru ocuparea posturilor înființate în afara organigramei SNSPMPDSB, în vederea implementarii proiectului POCA “Îmbunătățirea Calității și Performanței Serviciilor Spitalicești prin Evaluarea Costurilor și Standardizare (CaPeSSCoSt), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod SIPOCA/SMIS:724/129170, astfel:

 

Nr.crt.

Etapa

Data/perioada

Locul de desfășurare

1.

Depunerea contestațiilor

21.04.2021

Sediul SNSPMPDSB,

Str.Vaselor nr.31, Sector 2

 

 

2.

Soluționarea contestațiilor și afișarea/publicarea pe site-ul și la avizierul de la sediul SNSPMPDSB a rezultatelor soluționării contestațiilor

 

22.04.2021

Sediul SNSPMPDSB,

Str.Vaselor nr.31, Sector 2

http://www.snspms.ro/ro/despre-noi/organizare/cariere

 

3.

Desfășurarea interviului

Afișarea/publicarea pe site-ul și la avizierul de la sediul SNSPMPDSB a rezultatelor interviului și a procesului de recrutare și selecție

23.04.2021 26.04.2021

Sediul SNSPMPDSB,

Str.Vaselor nr.31, Sector 2

 

4.

Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele procesului de recrutare și selecție

 

27.04.2021

Sediul SNSPMPDSB,

Str.Vaselor nr.31, Sector 2

 

5.

Soluționarea contestațiilor și afișarea/publicarea pe site-ul și la avizierul de la sediu SNSPMPDSB a rezultatelor soluționării contestațiilor

 

28.04.2021

Sediul SNSPMPDSB,

Str.Vaselor nr.31, Sector 2

http://www.snspms.ro/ro/despre-noi/organizare/cariere

6.

Afișarea/publicarea pe site-ul și la avizierul de la sediul SNSPMPDSB a rezultatelor procedurii de recrutare și selecție

29.04.2021

Sediul SNSPMPDSB,

Str.Vaselor nr.31, Sector 2

http://www.snspms.ro/ro/despre-noi/organizare/cariere

Vă informăm că  SNSPMPDSB - Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar va organiza Programul de Educaţie Continuă –"Statistică sanitară" adresat statisticienilor şi registratorilor medicali. Cursul totalizează 21 ore care pot fi parcurse în minimum 3 zile, în perioada 17 mai – 9 august 2021, pe platforma PERFMED.


Înscrierea la curs se va face online pe platforma
www.perfmed.ro, în perioada 15 aprilie – 31 iulie 2021.

Solicitantul va face un cont de utilizator pe platforma se va înscrie la curs și va adăuga documentele scanate.

Documente necesare pentru înscriere:

 1. Solicitare cursant/instituție (model regasit in curs);
 2. Carte de identitate ;
 3. Diplomă de studii medii/postliceale/universitare;
 4. Nota de informare date personale (formular regasit in curs);
 5. Dovada de plata a taxei de participare.

Taxa de participare este de 350 lei şi se va achita in contul S.N.S.P.M.P.D.S.B:

CONT IBAN RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Sector 2,

CIF 26328134

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

Adresa: Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, Bucuresti


Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon: 021-255.65.51 - Marilena Coman

SNSPMPDSB anunţă începerea înscrierilor pe platforma www.perfmed.ro în sistem online pentru programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în

CHIRURGIE HEPATO-BILIO-PANCREATICĂ

Cursul se va derula conform curriculum-ului aprobat prin ord. MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 septembrie 2021, la Institutul  Clinic FUNDENI – Centrul pentru Boli Digestive și Transplant Hepatic „Dan Setlacec”, dacă se vor înscrie minim 15 cursanți.

Perioada de înscriere și încarcare a dosarelor de cursant pe platforma educaționala PERFMED (www.perfmed.ro) este 8 APRILIE – 31 OCTOMBRIE 2021, în limita a 15  locuri. Cursul are o durata de 2 ani: 01.09.2021 - 31.08.2023.

Conform ord.MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, la acest program de studii complementare pentru obținerea atestatului au acces medicii specialişti şi primari în specialitățile: Chirurgie generală, Chirurgie  pediatrică, Chirurgie-ortopedie pediatrică.

Pașii pentru crearea unui cont de utilizator,  pe platforma PERFMED  (Platforma educațională PERFMED), în vederea înscrierii la programul de pregătire pentru obținerea atestatului în CHIRURGIE HEPATO-BILIO-PANCREATICĂ, sunt urmatorii:

 1. Accesați butonul Autentificare din colțul din dreapta sus al platformei www.perfmed.ro
 2. Accesați butonul din josul paginii (Creează cont)
 3. Cititi si acceptați politicile platformei
 4. Completaţi informaţiile din formularul de înscriere (Înscrierea pe platforma PERFMED se va face completând toate informațiile solicitate cu DIACRITICE, cu LITERE MARI pentru nume si prenume)
 5. După completare vi se va trimite un mesaj (email) la adresa furnizată anterior
 6. Este posibil ca mesajul sa ajungă în SPAM (poștă nedorită) sau chiar sa nu poata fi transmis din cauza unor motive tehnice, independente de noi.
 7. Conturile neconfirmate în decurs de 1 oră se șterg automat
 8. Citiţi emailul şi daţi clic pe link-ul pe care îl conţine sau copiați-l în adresa browser-ului și lansați-l
 9. Contul dvs. va fi confirmat şi veţi fi autentificat pe platformă
 10. Accesati sectiunea  Programul de pregătire in vederea obținerii atestatului  curs CHIRURGIE HEPATO-BILIO-PANCREATICĂ, sectiunea ÎNSCRIERI, încărcându-se toate documentele odată (nu se pot incarca 5 documente într-o zi, apoi restul de documente).


Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. Cererea de înscriere – vezi model atașat;
 2. Formularul GDPR – vezi model atașat;
 3. Diploma de licenţă;
 4. Certificatul de membru şi avizul de liberă practică de la CMR, vizat la zi;
 5. Ordinul de confirmare în specialitate/primariat;
 6. CI şi, funcție de caz, acte doveditoare ale schimbării numelui;
 7. Acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire - fără acord nu puteți participa. Acordul se obține de la conducătorul unității angajatoare. Dacă nu sunteți angajat  se va da o declarație pe propie răspundere în acest sens;
 8. Copie dupa chitanta/ordinul de plata cu care a fost achitata taxa de curs- chitanta se va trimite scanata pe mail pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pana cel tarziu 31 iulie 2021.


Taxa de curs este 6500 lei și trebuie achitată integral până cel târziu 31.12.2022, astfel:

- prima rata de 3250 lei pana la 31.10.2021, condiție obligatorie de participare la curs;

- a doua rată până la 31.12.2022.

 

Se poate achita in contul mentionat mai jos sau la casieria din str. VASELOR nr. 31.

ATENTIE!!! Achitarea primei rate pana la 31 octombrie 2021 ( mimim 3250 lei) este  condiție obligatorie de participare la curs.

Dacă se dorește ca factura să fie eliberată pe numele CMI / PFI / PFA, plata trebuie să se facă din contul cabinetului, specificând C.U.I-ul cabinetului și la observații se va trece numele cursantului și denumirea cursului (ex. IONESCU MARIA, curs EMG....).

În cazul în care plata se face de către persoană fizică specificând CNP-ul nu se poate elibera factura pe numele cabinetului.

 

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ȘI PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREȘTI
STR. VASELOR NR.31, SECTOR 2, 021253 BUCURESTI
CONT IBAN : RO80TREZ70220F335000XXXX  deschis la TREZORERIA Sector 2 BUCURESTI
COD FISCAL (C.U.I - Cod Unic de Inregistrare): 26328134

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea taxei, va rog sa va adresati serviciului contabilitate, dupa minim 7 zile calendaristice de la achitarea taxei. Serviciul contabilitate la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Potrivit Hotărârii  Consiliului de Administrație al SNSPMPDSB nr. 23 din 17.12.2020, pentru programul de studii complementare pentru obținerea atestatului în Chirurgie hepato-bilio-pancreatică, informațiile privind condiții de retragere din programul de studii complementare pentru obținerea atestatului Chirurgie hepato-Bilio-Pancreatică sunt:

 1. În cazul solicitării de retragere din program, returnarea taxei se face în cuantumul în care a fost plătită către SNSPMPDSB, dacă solicitarea de retragere din program se face înainte de începerea programului.
 2. În cazul în care programul  a început  şi anunţul de retragere de la program se face în prima săptămână a cursului respectiv, indiferent dacă persoana înscrisă a participat sau nu la program, se reţine de către SNSPMPDSB 25% din taxa minimă care ar fi trebuit achitată (taxa corespunzătoare primului modul, a primei tranşe de plată convenite sau, dacă nu există această posibilitate, a taxei corespunzătoare întregului program), indiferent dacă participantul a achitat integral sau parţial taxa pentru program.
 3. Dacă retragerea se face după această perioadă, taxa achitată se reţine integral fără a mai fi posibilă returnarea acesteia către plătitor.  Acest demers este motivat de faptul că, prin bugetul aferent programului, s-a stabilit deja – conform unor prevederi contractuale – alocarea unui cuantum de plată către lectorii implicaţi în program  şi respectiv pentru achiziţia de materiale consumabile / servicii necesare derulării programului.

Nr. 1662/31.03.2021

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE

PERSONAL

Pentru posturi înființate în afara organigramei SNSPMPDSB pentru desfășurarea activității în cadrul proiectului “Îmbunătățirea Calității și Performanței Serviciilor Spitalicești prin Evaluarea Costurilor și Standardizare (CaPeSSCoSt), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod SIPOCA/SMIS:724/129170, cod apel POCA/513/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizeaza procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP; Componenta 1:IP14/2019 – “Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale” (click pentru detalii)


Descarcă:

 1. Cerere de înscriere
 2. Declarație date personale
 3. Formular disponibilitate
 4. Opis

 

Școala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti anunţă deschiderea, din data de 22 aprilie 2021,

a Programului de formare „MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE ÎNGRIJIRI ŞI ASISTENŢII ŞEFI” – AMD 39 – ONLINE 

 

Scopul programului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/a moaşelor pentru funcţia de Director de îngrijiri sau Asistent şef şi este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România.

Cursul se adresează tuturor asistenților medicali, moașelor și asistenților medicali generaliști cu studii postliceale și grad principal, și celor cu studii superioare absolvite cu diplomă / licenţă ȋn domeniul medical.

Programul are o durată efectivă de 5 săptămâni, se va desfăşura ONLINE, fiind structurat în două părți, astfel:

Partea a I-a cuprinde 3 module complexe de curs, fiecare cu o durată de câte 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 3 săptămâni, după cum urmează:

 • Managementul organizării şi finanţării serviciilor spitalicești
 • Managementul resurselor umane
 • Comunicarea la nivelul spitalului

Partea a II-a cuprinde 2 module complexe de curs, fiecare cu o durată de câte 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 2 săptămâni, după cum urmează:

 • Sistemul de management al calităţii
 • Managementul calităţii îngrijirilor spitaliceşti

Documentele necesare pentru înscriere, care pot fi trimise pe e-mail, depuse direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau pot fi transmise prin poştă, sunt următoarele:

 1. Formularul de înscriere (semnat conform cu originalul)
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor
 4. Copia documentului care atestă promovarea examenului de grad principal
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare în valoare de 903,00 lei; contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 7. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original
 8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Înscrierea în program se face în ordinea cronologică a depunerii/transmiterii documentelor de înscriere, până la completarea locurilor pentru o serie de program, în limita a maxim 25 de locuri.

Programul se va desfăşura ONLINE, în zilele de joi-vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – persoana de contact d-na Adina ADAM, telefon 021-252.35.51, 021-252.79.51, 0753093223 (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Coordonatorul programului: Dr. Ruxandra DIACONESCU, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu data de 29 martie 2021, Programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în „Managementul Serviciilor de Sănătate” – seria AT 63 - ONLINE

 

Programul are ca scop dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, în vederea eficientizării activităţii manageriale la nivelul unităţilor sanitare, având la bază programa naţională de atestat în «Managementul Serviciilor de Sănătate» şi este proiectat pe două secţiuni: curs şi pregătire practică.

Cursul are structură modulară, fiind alcătuit din 12 module, fiecare cu o durată de 3 zile, după cum urmează:

 1. Management general
 2. Economie sanitară
 3. Organizarea serviciilor de sănătate
 4. Managementul resurselor umane
 5. Management financiar
 6. Managementul calităţii
 7. Evaluarea tehnologiilor medicale
 8. Etică şi Integrare UE
 9. Managementul programelor şi proiectelor
 10. Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 11. Sănătate publică: demografie, epidemiologie
 12. Promovarea sănătăţii

Programul se adresează doar medicilor / medicilor dentişti şi farmaciştilor confirmaţi în grad de specialist sau primar, conform Ordinului MS nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional al programelor de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, cu modificările şi completările ulterioare.

Deschiderea programului va avea loc online, în data de 29.03.2021, ora 10:00.

Cursurile se desfățoară în zilele de luni, marți și miercuri, o dată la două săptămâni, în intervalul orar 10:00 – 16:00, pe platforma Zoom.

 

Seria de program este constituită din maxim 30 de participanţi, incluși ȋn ordinea cronologică a ȋnscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere).

 

În vederea participării la programul de atestat, persoanele înscrise urmează să depună un dosar care conţine următoarele documente:

 1. Formularul de înscriere (semnat) în original;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare /de specialitate;
 4. Copia documentului care atestă gradul profesional;
 5. Copia documentului privind autorizarea de liberă practică;
 6. CV;
 7. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 8. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.460,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

  beneficiar SNSPMPDSB,
  CIF: 26328134 şi
  cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti;

 9. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc) în original;
 10. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de obţinere a atestatului, în original.

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant.

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de atestat se face până la data începerii programului astfel:

- prin curier sau prin poștă, la sediul instituției: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2, București, în atenția dnei. Violeta MARIN

sau

- prin poșta electronică – documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


La absolvirea programului, cursanţii vor primi un certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, necesar pentru înscrierea la examenul naţional de obţinere a atestatului în «Managementul Serviciilor de Sănătate» organizat de către Ministerul Sănătăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin poșta electronică, persoană de contact:

Violeta MARIN, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau la următoarele numere de telefon 0753 093 240; 021 252 0425 / 021 252 8022 – int. 144.

 

Coordonatorul programului, Dr. Mona MOLDOVAN - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required