snspms.ro

English
A+ R A-

News (293)

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) organizează începând cu data de 15.02.2021, Programul de formare în domeniul "Management spitalicesc" – seria MS 55 – ONLINE

 

Scopul programului de formare este pregătirea managerilor de spital pentru a asigura mai buna gestionare a spitalelor și creșterea performanței manageriale la nivelul acestora. Programul este proiectat pe două secţiuni: pregătire teoretică și aplicații practice.

Programul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.

 

Seria de program este constituită din maxim 35 de participanţi, incluși ȋn ordinea cronologică a ȋnscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere).

 

Programul se desfăşoară ONLINE, săptămânal, ȋn zilele de luni şi marți, ȋn intervalul orar 10.00-16.00 și este structurat pe 11 module, după cum urmează:

 • Management general
 • Organizarea şi evaluarea spitalului
 • Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG)
 • Economie sanitară
 • Management financiar/Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul calităţii și evaluarea performanței
 • Standardizare, acreditare si control intern in cadrul spitalului
 • Managementul comunicării la nivelul unui spital
 • Management de proiecte
 • Finanţe publice pentru managerii din sistemul de sănătate

 

La finalul programului are loc examenul de absolvire, care constă dintr-o probă scrisă –  şi o probă practică – elaborarea şi susţinerea unui Proiect de management.

 

Înscrierile la program se fac prin completarea și semnarea Formularului de înscriere, care se transmite ONLINE, prin intermediul poștei electronice, pe adresa secretariatului didactic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. Formular de înscriere (poate fi descărcat pe www.snspms.ro)
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare
 4. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 5. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare
 6. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc)
 7. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare sau Declaraţie pe propria răspundere, după caz

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Dosarul cu documentele mai sus menţionate, poate fi trimis prin:

-curier sau prin poştă, la sediul instituţiei: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2 Bucureşti, în atenția Secretarului didactic, dna. Adina ADAM

sau

-prin poșta electronica - documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, la adresa de mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv.

Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse.

 

Achitarea taxei de participare la programul de formare, în valoare de 2.850,00 lei, se poate face integral sau în două tranşe, prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB

- CIF: 26328134

- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

Informaţii suplimentare se pot obține prin poșta electronica de la Secretariatul didactic Adina ADAM -  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , telefon 021.252.0425 / 021.252.8022 – int. 143 sau 0753.093.223

 

Coordonatorul programului, Dr. Cristina LUPAN - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


Download:


Cursul de reconversie profesională în specialitatea Igienă și sănătate publică este planificat să înceapă în data de 13 februarie ora 10, în format on-line.

Asistenții medicali înscriși la acest curs vor primi în timp util instrucțiuni pentru conectare pe adresa de e-mail furnizată la înscrierea în PERFMED.

Orice schimbare ulterioară va fi anunțată în timp util.

Cursul de reconversie profesională în specialitatea Laborator este planificat să înceapă în data de 25 februarie 2021, pe platforma educațională PERFMED.


Asistenții medicali înscrisi la acest curs trebuie să-si creeze, în caz că nu au încă, cont de cursant (cu CNP, numele și prenumele complet) în platforma PERFMED www.perfmed.ro, pentru a putea accesa cursul.


Orice schimbare ulterioară va fi anunțată în timp util.

În data de 22 februarie 2021 începe Programul de Dezvoltare Abilitati Îngrijiri Paliative în centrele din Brașov, Cluj, Iași și Pașcani astfel:.

·        Centrul de pregatire Brasov – 22.02.2021, ora 09:00 (gr I) si 01.03.2021, ora 09:00 (gr a II-a) - Hibrid ( on-line pe platforma Zoom sau, daca situatia o permite, în locația Hospice Casa Speranței Brașov, str. Piatra Mare nr. 101) .

·        Centrul de pregatire Pascani – 22.02.2021, ora 09:00 - Hibrid (on-line pe platforma Zoom sau, daca situatia o permite în locația Spitalul Municipal Pașcani, str. Gradinitei nr. 5) .

·        Centrul de pregatire Cluj – 22.02.2021, ora 09:00 - Hibrid (on-line pe platforma Zoom sau în locația Hospice Sf. Nectarie Cluj, str. Fabricii de Zahăr nr. 49 – 51) .

·        Centrul de pregatire Iași - 22.02.2021, ora 09:00 (gr I) si 01.03.2021, ora 09:00 (gr a II-a) - Hibrid (on-line pe platforma Zoom sau, daca situatia o permite, in locația Paliativ Expert SRL Iasi, Str. Toma Cozma, nr. 4).

 Linkul ZOOM pentru prima întâlnire din fiecare centru acreditat (daca aceasta se va tine pe ZOOM) il veti primi cu 3 zile inainte.


Cristina Oros Suciu
Referent specialitate
Centrul National de Dezvoltare Profesionala in Domeniul Sanitar
Tel: 021.624.19.67 0748.881.031

Vă informăm că Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar din cadrul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, organizează începând cu data de 15 februarie 2021, programul de pregătire în vederea obţinerii Atestatului de studii complementare în domeniul  Apiterapiei - Fitoterapiei - Aromaterapiei ,  in format on-line.

Condiţiile de participare sunt:

 1. statut profesional- medici de medicină generală cu drept de liberă practică (promoţiile anterioare anului 2005),  medici specialişti în orice specialitate clinică, medici dentişti cu drept de liberă practică, medici dentişti în specialităţi medico-dentare,
 2. certificat de membru CMR-CMDR valabil,
 3. achitarea taxei de participare.

Facem precizarea că absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină promoţia 2005 şi promoţiile ulterioare care nu au drept de liberă practică, beneficiază de competenţe limitate şi nu au acces la acest program de studii complementare, conform OUG 18/2009.


Programul de pregătire în sistem on-line  este structurat pe 4 module:

 1. modulul I : Fitochimie, Fitoterapie şi Aromaterapie;
 2. modulul al II-lea: Fitoterapie Clinică;
 3. modulul al III-lea: Apiterapie;
 4. modulul al IV-lea: Fitoterapie Tradiţională,

cu durata de 2 luni pentru fiecare modul, spaţiate pe o durată de aproximativ 2 ani.


După absolvirea programului se susţine examenul de obţinere a atestatului, în una din sesiunile stabilite în acest scop de către Ministerul Sănătăţii, după procedura stabilită de acesta.


Vă invităm să participaţi la modulul I, de FITOCHIMIE, programat pentru perioada 15 februarie – 30 aprilie 2021, ce se va desfasura  în format on-line pe platforma www.perfmed.ro


Dosarele de înscriere
la acest program trebuie sa conţină:

-         formularul de înscriere   ( il gasiti pe platforma, in curs, dupa ce va creati cont )
-         formular prelucrare date personale  ( il gasiti pe platforma, in curs, dupa ce va creati cont )
-         diploma de licenţă,
-         certificatul de membru CMR/CMDR
-         viza colegiul medicilor, valabila la data inscrierii
-         carte de identitate,
-         dovada achitării taxei de participare în cuantum de 1.000 lei


Taxa de participare la  acest modul este de 1.000 RON şi se poate achita direct la casieria SNSPMPDSB din str. Vaselor nr. 31, sect.2  (orarul casieriei : luni – joi  9:00 – 16:00), ordin de plată sau prin mandat poştal în CONTUL SNSPMPDSB ( Şcoala Naţională de Sănătate Publică,  Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti),

-         CONT IBAN : RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezorerie sector 2,

-         CIF 26328134, adresa: str. Vaselor nr.31, sector 2, cod postal 021253.  

(Va recomandăm să specificaţi pe mandat „Taxa curs fitochimie”)


Pentru înscriere trebuie să vă creați un cont pe platforma www.perfmed.ro  urmând următorii pași:
-         Accesați platforma www.perfmed.ro ;
-         Accesați butonul Autentificare din colțul din dreapta sus al platformei www.perfmed.ro sau accesați butonul din josul paginii (Creează cont);
-         Citiți si acceptați politicile platformei;
-         Completaţi informaţiile din formularul de înscriere(tip cont CURSANT);
-         După completare vi se va trimite un mesaj (email) la adresa furnizată anterior care trebuie confirmat in interval de 1 oră;
-         Este posibil ca mesajul sa ajungă în SPAM (poștă nedorită) sau chiar sa nu poata fi transmis din cauza unor motive tehnice, independente de noi;
-         Conturile neconfirmate în decurs de 1 oră se șterg automat;
-         Citiţi emailul şi daţi clic pe link-ul pe care îl conţine sau copiați-l în adresa browser-ului și lansați-l;
-         Contul dvs. va fi confirmat şi veţi fi autentificat pe platformă;


Pentru finalizarea programului sunt necesare: parcurgerea obligatorie a materialului de curs şi promovarea evaluărilor de pe platforma institutiei www.perfmed.ro.

 
Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag !
 

Informatii program  dr. Călinescu Narcisa

Phone: 021-6241968       
           0723 034269

mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

SNSPMPDSB anunţă începerea înscrierilor pe platforma www.perfmed.ro în sistem online pentru programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în

ELECTROMIOGRAFIA (EMG) ÎN REABILITAREA MEDICALĂ

 

Cursul se va derula conform curriculum-ului aprobat prin ord. MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 Februarie 2021, în format online, pe platforma PERFMED.ro, sun coordonarea domnului Prof.univ.dr. Mihai BERTEANU (Responsabil național de program).


Programul este structurat în 4 module de teorie, urmate de lucrări practice. Accesul la lucrările practice se va face dupa parcurgerea fiecarui modul de curs, cât și a chestionarului de evaluare a cunoștințelor, după o programare care vă va fi anunțată pe mail de către secretarul didactic al cursului, dna. Lili Aurelia MIHALE. Lucrările practice se vor desfășura la Sectia Clinică recuperare medicală, medicină fizică și balneologie (recuperere medicală neurologie) din cadrul Spitalului Universitar de Urgență “ELIAS” București.

 

Perioada de inscriere si incarcare a dosarelor de cursant pe platforma educationala PERFMED (www.perfmed.ro) este 8 ianuarie – 31 ianuarie 2021, in limita a 30 locuri.

 

Conform ord.MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, la acest program de studii complementare pentru obținerea atestatului au acces medicii specialişti şi primari în specialitățile: Medicină Fizică și Reabilitare, Medicină Sportivă, Neurologie.


Foarte important!

La acest program pot participa doar cei care NU SUNT medici rezidenti, in caz contrar vă invităm să luaţi act de prevederile Ordinului M.S. nr.418/20.04.2005 și Ordonanței 18/2009, conform căruia acest program nu este compatibil cu statutul de medic rezident!!!

 

Având în vedere situația epidemiologică cauzată de epidemia COVID-19, pentru a avea continuitate în procesul didactic, Ministerul Sănatății a aprobat continuarea cursurilor in  format online, drept pentru care va comunicăm pașii ce îi aveți de urmat.

 

Pașii pentru crearea unui cont de utilizator,  pe platforma PERFMED  (Platforma educationala PERFMED), în vederea participării la programul de pregatire in vederea obtinerii atestatului in Electromiografia (EMG) în reabilitarea medicală, sunt urmatorii:

 1. Accesați butonul Autentificare din colțul din dreapta sus al platformei www.perfmed.ro
 2. Accesați butonul din josul paginii (Creează cont)
 3. Cititi si acceptați politicile platformei
 4. Completaţi informaţiile din formularul de înscriere (Înscrierea pe platforma PERFMED se va face completând toate informațiile solicitate cu DIACRITICE, cu LITERE MARI pentru nume si prenume)
 5. După completare vi se va trimite un mesaj (email) la adresa furnizată anterior
 6. Este posibil ca mesajul sa ajungă în SPAM (poștă nedorită) sau chiar sa nu poata fi transmis din cauza unor motive tehnice, independente de noi.
 7. Conturile neconfirmate în decurs de 1 oră se șterg automat
 8. Citiţi emailul şi daţi clic pe link-ul pe care îl conţine sau copiați-l în adresa browser-ului și lansați-l
 9. Contul dvs. va fi confirmat şi veţi fi autentificat pe platformă
 10. Accesati sectiunea  Programul de pregătire in vederea obținerii atestatului  curs Electromiografia (EMG) în reabilitarea medicală, sectiunea Inscrieri, încarcându-se toate documentele odata (nu se pot incarca 5 documente intr-o zi, apoi restul de documente).

Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. Cererea de înscriere – se descarcă de pe platformă;
 2. Formularul GDPR – se descarcă de pe platformă;
 3. Diploma de licenţă;
 4. Certificatul de membru şi avizul de liberă practică de la CMR, vizat la zi;
 5. Ordinul de confirmare în specialitate/primariat;
 6. CI şi, funcție de caz, acte doveditoare ale schimbării numelui;
 7. Adeverinţa de la angajator privind acordul de participare la curs;
 8. Copie dupa chitanta/ordinul de plata cu care a fost achitata taxa de curs.

Taxa de curs este 2000 lei si trebuie achitata integral pana cel tarziu 31 Ianuarie 2021. Se poate achita in contul mentionat mai jos sau la casieria din str. VASELOR nr. 31.


Dacă se dorește ca factura să fie eliberată pe numele CMI / PFI / PFA, plata trebuie să se facă din contul cabinetului, specificând C.U.I-ul cabinetului și la observații se va trece numele cursantului și denumirea cursului (ex. IONESCU MARIA, curs EMG....).


În cazul în care plata se face de către persoană fizică specificând CNP-ul nu se poate elibera factura pe numele cabinetului.

 

SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI
COD FISCAL (C.U.I - Cod Unic de Inregistrare): 26328134
STR. VASELOR NR.31, SECTOR 2, 021253 BUCURESTI
CONT IBAN : RO80TREZ70220F335000XXXX  deschis la TREZORERIA Sector 2 BUCURESTI

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea taxei, va rog sa va adresati serviciului contabilitate, dupa minim 7 zile calendaristice de la achitarea taxei. Serviciul contabilitate la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Școala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti anunţă deschiderea, din data de 18 februarie 2021,

a Programului de formare „MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE ÎNGRIJIRI ŞI ASISTENŢII ŞEFI” – AMD 38 – ONLINE 

 

Scopul programului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/a moaşelor pentru funcţia de Director de îngrijiri sau Asistent şef şi este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România.


Cursul se adresează tuturor asistenților medicali, moașelor și asistenților medicali generaliști cu studii postliceale și grad principal, și celor cu studii superioare absolvite cu diplomă / licenţă ȋn domeniul medical.


Programul are o durată efectivă de 5 săptămâni, se va desfăşura ONLINE, fiind structurat în două părți, astfel:


Partea a I-a
cuprinde 3 module complexe de curs, fiecare cu o durată de câte 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 3 săptămâni, după cum urmează:

 • Managementul organizării şi finanţării serviciilor spitalicești
 • Managementul resurselor umane
 • Comunicarea la nivelul spitalului


Partea a II-a cuprinde 2 module complexe de curs, fiecare cu o durată de câte 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 2 săptămâni, după cum urmează:

 • Sistemul de management al calităţii
 • Managementul calităţii îngrijirilor spitaliceşti


Documentele necesare pentru înscriere, care pot fi trimise pe e-mail, depuse direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau pot fi transmise prin poştă, sunt următoarele:

 1. Formularul de înscriere (semnat conform cu originalul)
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor
 4. Copia documentului care atestă promovarea examenului de grad principal
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare în valoare de 903,00 lei; contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 7. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original
 8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.


Înscrierea în program se face în ordinea cronologică a depunerii/transmiterii documentelor de înscriere, până la completarea locurilor pentru o serie de program, în limita a maxim 25 de locuri.


Programul se va desfăşura ONLINE, în zilele de joi-vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30.


Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – persoana de contact d-na Adina ADAM, telefon 021-252.35.51, 021- 252.79.51, 0753093223 (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


Coordonatorul programului: Dr. Ruxandra DIACONESCU
, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

FEV 14 – Program de Formare pentru Evaluatorii de Spitale – Medici

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

anunță că

Programul de Formare pentru Evaluatorii de Spitale  - seria FEV 14

se amână pentru luna februarie 2021.

 

Programul de formare pentru evaluatorii de spitale este organizat la solicitarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și se adresează medicilor, care doresc să devină evaluatori de spitale, având ca obiectiv major însușirea și aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.


Înscrierea la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face cu respectarea criteriului menționat în Ordinul Președintelui ANMCS nr. 651/2016 din 3 noiembrie 2016 privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea  evaluatorilor  de  servicii  de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, respectiv să fie absolvent de studii  superioare  cu diplomă/licenţă recunoscută pe teritoriul Uniunii Europene în domeniul: medicină generală

 

Programul are structură modulară şi se desfăşoară ONLINE pe durata a trei săptămâni, astfel:

-1 sesiune de pregătire teoretică – curs și exerciții, care se va desfășura ONLINE între 01.02.2021 – 05.02.2021 și 15.02.2021 – 18.02.2021.

-1 sesiune de pregătire practică – aplicaţii, care se va desfășura ONLINE în data de 19.02.2021, reprezentând familiarizarea cu procedura de evaluare și realizarea de studii de caz, exercitii şi simulare, în aplicația CaPeSaRo

 

Stagiul practic referitor la participarea în calitate de observator în timpul vizitei de evaluare la nivelul spitalului se va realiza după susținerea examenului de absolvire, în funcție de vizitele de evaluare programate de ANMCS în perioada următoare finalizării programului de formare.

 

Examenul final va avea loc ONLINE, după finalizarea sesiunilor de pregătire teoretică și practică desfășurate în condițiile de mai sus, la o data ce va fi anunțată ulterior.

 

Participanţii la program beneficiază de un interval de o săptămână, destinat studiului individual, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite şi rezolvării unor studii de caz, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

 

Pentru admiterea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, participanţii – medici – vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu. Cerințele pentru pregătirea testului de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată pentru acest program se găsesc în anexa acestui anunț.


Admiterea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată se face numai în condițiile achitării integrale a taxei de participare în valoare de 165,00 lei, anterior susținerii acestuia.

 

Deschiderea programului are loc în data de luni, 01.02.2021, ora 09.00. Cursurile se vor desfășura zilnic, în intervalul orar 09.30 – 15.30, prezența online în acest interval fiind obligatorie.

 

În vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, persoanele înscrise – medici – urmează să depună ONLINE un dosar care conţine următoarele:

 1. Formularul de înscriere semnat olograf și scanat sau semnat electronic;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare;
 4. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.937,00 lei.
 6. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc) semnat olograf și scanat sau semnat electronic;
 7. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, semnat olograf și scanat sau semnat electronic.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate olograf și scanate sau semnate electronic pe fiecare pagină de către participant și vor fi transmise pe adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


N.B. Taxa de participare include şi tariful pentru participarea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, în valoare de 165,00 lei.

 

Achitarea taxei de participare la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se poate face integral sau în două tranşe, prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB
- CIF: 26328134
- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

Depunerea ONLINE a dosarului în vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv.

 

Dosarele incomplete sau conținând documente ilizibile vor fi respinse.

 

Organizarea seriei de participanți la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – FEV 14 – medici se face în ordinea cronologică a depunerii cererilor de înscriere și a confirmării participării, respective achitarea taxei de  participare la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, în valoare de 165,00 lei.

 

La absolvirea programului, cursanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru a deține calitatea de evaluator de spitale activ.


Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este: Ivona-Beatrice Potzaichin-Rusu, telefon 0753 093 203 sau e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required