snspms.ro

English
A+ R A-

News (293)

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) organizează începând cu data de 13.07.2020, Programul de formare în domeniul "Management spitalicesc" – seria MS 53 – ONLINE

 

Scopul programului de formare este pregătirea managerilor de spital pentru a asigura mai buna gestionare a spitalelor și creșterea performanței manageriale la nivelul acestora. Programul este proiectat pe două secţiuni: pregătire teoretică și aplicații practice.

Programul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.

 

Seria de program este constituită din maxim 25 de participanţi, incluși ȋn ordinea cronologică a ȋnscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere).

 

Programul se desfăşoară ONLINE, săptămânal, ȋn zilele de luni şi marți, ȋn intervalul orar 10.00-16.00 și este structurat pe 11 module, după cum urmează:

 • Management general
 • Organizarea şi evaluarea spitalului
 • Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG)
 • Economie sanitară
 • Management financiar/Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul calităţii
 • Standardizare, acreditare si control intern in cadrul spitalului
 • Managementul comunicării la nivelul unui spital
 • Management de proiecte
 • Finanţe publice

 

La finalul programului are loc examenul de absolvire, care constă dintr-o probă scrisă –  şi o probă practică – elaborarea şi susţinerea unui Proiect de management.

 

Înscrierile la program se fac prin completarea și semnarea Formularului de înscriere, care se transmite ONLINE, prin intermediul poștei electronice, pe adresa secretariatului didactic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. Formular de înscriere (poate fi descărcat pe www.snspms.ro)
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare
 4. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 5. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare
 6. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare sau Declaraţie pe propria răspundere, după caz

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Dosarul cu documentele mai sus menţionate, poate fi trimis prin:

-curier sau prin poştă, la sediul instituţiei: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2 Bucureşti, în atenția Secretarului didactic, dna. Adina ADAM

sau

-prin poșta electronica - documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, la adresa de mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face după confirmarea din partea secretariatului didactic a înscrierii pe lista seriei de curs, până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv.

Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse.

 

Achitarea taxei de participare la programul de formare, în valoare de 2.850,00 lei, se poate face integral sau în două tranşe, prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB

- CIF: 26328134

- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

Informaţii suplimentare se pot obține prin poșta electronica de la Secretariatul didactic Adina ADAM -  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , telefon 021.252.0425 / 021.252.8022 – int. 143 sau 0753.093.223

 

Coordonatorul programului, Dr. Cristina LUPAN - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


Download:


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) organizează începând cu data de 01.07.2020, Programul de formare în domeniul "Management spitalicesc" – seria MS 52 – ONLINE

 

Scopul programului de formare este pregătirea managerilor de spital pentru a asigura mai buna gestionare a spitalelor și creșterea performanței manageriale la nivelul acestora. Programul este proiectat pe două secţiuni: pregătire teoretică și aplicații practice.

Programul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.

 

Seria de program este constituită din maxim 25 de participanţi, incluși ȋn ordinea cronologică a ȋnscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere).

 

Programul se desfăşoară ONLINE, săptămânal, ȋn zilele de miercuri şi joi, ȋn intervalul orar 10.00-16.00 și este structurat pe 11 module, după cum urmează:

 • Management general
 • Organizarea şi evaluarea spitalului
 • Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG)
 • Economie sanitară
 • Management financiar/Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul calităţii
 • Standardizare, acreditare si control intern in cadrul spitalului
 • Managementul comunicării la nivelul unui spital
 • Management de proiecte
 • Finanţe publice

 

La finalul programului are loc examenul de absolvire, care constă dintr-o probă scrisă –  şi o probă practică – elaborarea şi susţinerea unui Proiect de management.

 

Înscrierile la program se fac prin completarea și semnarea Formularului de înscriere, care se transmite ONLINE, prin intermediul poștei electronice, pe adresa secretariatului didactic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. Formular de înscriere (poate fi descărcat pe www.snspms.ro)
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare
 4. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 5. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare
 6. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc)
 7. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare sau Declaraţie pe propria răspundere, după caz

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Dosarul cu documentele mai sus menţionate, poate fi trimis prin:

-curier sau prin poştă, la sediul instituţiei: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2 Bucureşti, în atenția Secretarului didactic, dna. Adina ADAM

sau

-prin poșta electronica - documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, la adresa de mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv.

Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse.

 

Achitarea taxei de participare la programul de formare, în valoare de 2.850,00 lei, se poate face integral sau în două tranşe, prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB

- CIF: 26328134

- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

Informaţii suplimentare se pot obține prin poșta electronica de la Secretariatul didactic Adina ADAM -  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , telefon 021.252.0425 / 021.252.8022 – int. 143 sau 0753.093.223

 

Coordonatorul programului, Dr. Cristina LUPAN - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


Download:


Va informăm că din data de 17 iunie a.c. ora 12.00 este deschisă platforma www.perfmed.ro pentru parcurgerea cursului teoretic al programului de specializare NEFROLOGIE, HEMODIALIZĂ ȘI DIALIZĂ PERITONEALĂ de către cursanții înscriși la această specializare în anul 2019. Programul totalizează 11 module de pregătire și va putea fi parcurs până la data de 30 octombrie 2020, într-un ritm de 1-2 săptămâni pe modul.

În ceea ce privește pregătirea practică de Nefrologie și Dializă din cadrul acestei specializări, vor fi anunțate ulterior pe site-ul SNSPMPDSB www.snspms.ro respectiv pe platforma www.perfmed.ro  perioadele de pregătire, locațiile și repartițiile cursanților pe grupe de practică, de îndată ce condițiile vor permite organizarea în unitățile sanitare a acestor activități.

In data de 16.06.2020 ora 11.00 se va organiza o procedura operationala cu scopul incheierii unui contract de prestari servicii juridice pana la data de 31.12.2020, Cod CPV 79100000-5 privind avizarea din punct de vedere juridic a actelor emise de către SNSPMPDSB necesare pentru bunul mers al activității desfășurate de instituție.

Rezolvarea oricărei probleme de natură juridică solicitată de SNSPMPDSB, litigiile în care acesta este parte și/sau în vederea preîntâmpinări unor eventuale litigii, in perioada in care Consilierul juridic va beneficia de concediu de odihnă sau alte situații când nu va fi prezent.


Descarcă anunț

SNSPMPDSB anunţă începerea înscrierilor pe platforma www.perfmed.ro în sistem online

pentru programul de pregătire în vederea obţinerii

atestatului în domeniul Îngrijirilor Paliative

 

Cursul se va derula conform curriculum-ului aprobat prin ord. MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Programul este structurat în 12 module (săptămâni), din care 8 module de teorie şi 4 module de lucrări practice.

Înscrierile pentru atestat vor începe pe platforma PERFMED cu data de 29 iunie 2020 până pe 31 iulie 2020 ora 12:00.


Centrele de pregătire sunt următoarele:

 • Brașov: 30 locuri (2 grupe)
 • București: 30 locuri (2 grupe)
 • Timișoara: 15 locuri (1 grupă)

Prima opțiune aleasă poate fi oricare dintre centrele de mai sus.


Conform ord.MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, grupurile ţintă care au acces la programul de atestat sunt:

 • medici medicină generală promoţie anterior 2005;
 • medici specialişti şi primari medicină de familie;
 • medici specialişti şi primari specialităţi clinice.

 
Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. Cerere de înscriere potrivit formularului existent pe platforma;
 2. Formularul GDPR – care se descarcă de pe platforma;
 3. Copie după diploma de licenţă;
 4. Copie certificat de membru şi avizul de liberă practică de la CMR, vizat la zi;
 5. Copie ordin de confirmare în specialitate/primariat;
 6. Copie CI şi, după caz, acte doveditoare pentru schimbare nume;
 7. Adeverinţă de la angajator privind acordul de participare la curs;
 8. Obligatoriu – scrisoare de intenţie în care candidatul să precizeze motivul pentru care optează să se înscrie la acest program şi modul în care se va implica, la finalizarea programului de atestat, în dezvoltarea serviciilorde îngrijiri paliative;
 9. Opţional – recomandarea din partea unui serviciu de îngrijiri paliative sau a unei persoane implicată în acest tip de îngrijiri.

Selecţia finală a dosarelor de înscriere va fi efectuată de responsabilul naţional, care îşi rezervă dreptul de a selecta din lista candidaţilor înscrişi care au actele depuse în perioada alocată înscrierilor, pe cei care au cel mai mare potenţial de a lucra în domeniu îngrijirilor paliative (în limita locurilor alocate pe centrele universitare).


Lista participanţilor selectaţi pentru programul de atestat va fi afişată pe platforma PERFMED până la data de 15 august 2020.

Până la data de 31 august 2020 participanţii selectaţi depun la dosar pe platforma PERFMED dovada achitării taxei de instruire în contul SNSPMPDSB, în vederea validării finale a dosarelor. Modalitatea de plată va fi precizată pe platforma PERFMED.

Taxa de pregătire este de 5.000 lei care se va achita integral după validarea dosarelor.


Înscrierea pe platforma PERFMED se va face completând toate informațiile solicitate cu DIACRITICE.

 

ANUNȚ IMPORTANT!
Întrucât responsabilul național al programului de atestat în Îngrijiri paliative a făcut demersuri la Ministerul Sănătății pentru aprobarea centrelor de pregătire în Cluj, Iași, Târgu Mureș, în speranța că aceste centre vor fi aprobate până în momentul începerii programului (septembrie 2020) vă rugăm la înscriere să precizați la a 2-a opțiune unul din cele 3 centre: Cluj, Iași, TgMureș.

ONLINE – FEV 11 – Program de Formare pentru Evaluatorii de Spitale – Medici și Asistenți medicali

 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) organizează începând cu data de 04.05.2020, Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – seria FEV 11 – Medici și Asistenți medicali

 

 

Programul de formare pentru evaluatorii de spitale este organizat la solicitarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și se adresează persoanelor – medici și asistenți medicali, care doresc să devină evaluatori de spitale, având ca obiectiv major însușirea și aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

 

Înscrierea la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face cu respectarea a cel puţin unuia dintre următoarele criteriile menționate în Ordinul Președintelui ANMCS nr. 651/2016 din 3 noiembrie 2016 privind  recunoaşterea,  evidenţa,  evaluarea,  monitorizarea  şi  perfecţionarea  evaluatorilor  de  servicii  de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate :

a)  să  fie  absolvent  de  studii  superioare  cu  diplomă/licenţă  recunoscută  pe  teritoriul  Uniunii Europene în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie) ori să fie asistent medical principal cu vechime neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani;

b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

d) în cazul absolvenţilor de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile:biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii, să aibă experienţă contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate, în sectorul spitalicesc public sau privat, sau în domeniul serviciilor de sănătate din ambulatoriu, dovedită prin documente.

 

Programul are structură modulară şi se desfăşoară ONLINE pe durata a trei săptămâni, astfel:

-1 sesiune de pregătire teoretică – curs și exerciții, care se va desfășuraONLINE în perioadele 04.05.2020 – 08.05.2020 și 18.05.2020 – 20.05.2020

-1 sesiune de pregătire practică – aplicaţii, care se va desfășura ONLINE în perioada 21.05.2020 – 22.05.2020, reprezentând familiarizarea cu procedura de evaluare și realizarea de studii de caz, exercitii şi simulare, în aplicația CaPeSaRo

 

Stagiul practic reprezentând Simularea unei zile din cursul vizitei de evaluare la nivelul spitalului, se va realiza în momentul în care ANMCS va relua activitatea de evaluare, fiind posibilă participarea cursanților în vizitele de evaluare programate după ce starea de urgență își va înceta efectele. 

Examenul final va avea loc după înceierea stagiului de practică, la o data ce va fi anunțată ulterior.

 

Participanţii la program beneficiază de un interval de o săptămână, destinat studiului individual, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite şi rezolvării unor studii de caz, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

Pentru admiterea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, participanţii – medici și asistenți medicali – vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu.

Admiterea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată se face numai în condițiile achitării integrale a taxei de participare în valoare de 165,00 lei, anterior susținerii acestuia.

 

Deschiderea programului are loc în data de luni, 04.05.2020, ora 09.00. Cursurile se vor desfășura zilnic, în intervalul orar 09.30 – 15.30, prezența online în acest interval fiind obligatorie.

 

În vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, persoanele înscrise – medici și asistenți medicali –  urmează să depună un dosar care conţine următoarele:

 1. Formularul de înscriere (semnat);
 2. Copia „conform cu originalul” a actului de identitate;
 3. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă absolvirea studiilor superioare în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie);
 4. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă vechimea neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani pentru asistenți medicali cu grad principal;
 5. Copia „conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 6. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare.
 7. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc);
 8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale.

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant, vor fi scanate și transmise prin poșta electronica pe adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv.

Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse.

 

N.B. Taxa de participare include şi tariful pentru participarea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, în valoare de 165,00 lei.

 

Achitarea taxei de participare la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se poate face integral sau în două tranşe, prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB
- CIF: 26328134
- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

 

Organizarea seriei de participanți – medici și asistenți medicali la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – FEV 11 se face în ordinea cronologică a depunerii cererilor de înscriere.

 

La absolvirea programului, cursanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru a deține calitatea de evaluator de spitale activ.


Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este: Ivona-Beatrice Potzaichin-Rusu, telefon 0753 093 203 sau e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Şcoala  Naţionala  de  Sanatate  Publica, Management si Perfectionare  in  Domeniul Sanitar Bucureşti  anunta amanarea concursurilor  organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi


 1. Muncitor calificat, treapta IV, din cadrul Serviciului Administrativ, din data de 26.02.2020 proba  scrisa si din data de 28.03.2020 proba interviu, la o data anuntata ulterior.
  Mentionam ca anuntul initial s-a publicat in MOf nr. 220 din data de 04.03.2020

 2. Referent de specialitate gradul I, din cadrul Centrului National de Dezvoltare Profesionala in Domeniul Sanitar, din data de 02.04.2020 proba scrisa si din data de 06.04.2020 proba interviu, la o data anuntata ulterior.
  Mentionam ca anuntul initial s-a publicat in MOf. Nr.248 din data de 11.03.2020.

 Relaţii suplimentare puteţi obţine de la Compartiment Resurse Umane, tel. 021.252.78.34 / int.152 sau de pe site-ul instituţiei (www.snspms.ro).

Vă aducem la cunoștință că, în baza Ordinului M.S. nr. 1076/2019, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătătii organizează, prin Scoala Natională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București,

 1. Programe de specializare în vederea reconversiei profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali cu pregătire universitară sau postliceală, după cum urmează:

Grup țintă

Specializări
în vederea reconversiei profesionale

Asistenți medicali generalisti
Asistenți medicali pediatrie

 1. Radiologie-imagistică medicală
 2. Laborator
 3. Balneo-fizioterapie
 4. Nutritie si dietetică
 5. Igienă și sănătate publică

Asistenti medicali de farmacie sau de igienă

 1. Laborator
 1. Programe de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali cu pregătire universitară sau postliceală, după cum urmează:

Grup țintă

Programe de specializare
în vederea dobândirii de abilităti profesionale

Asistenți medicali generaliști
(programele 1-12)

Asistenti medicali pediatrie
(programele 2-12)

 1. Pediatrie
 2. Îngrijiri paliative
 3. Psihiatrie
 4. Medicină dentară
 5. Neonatologie
 6. Pneumoftiziologie
 7. Bloc operator
 8. Diabet
 9. Oncologie
 10. Nefrologie/Hemodializă si dializă peritoneală
 11. Cardiologie
 12. Gastroenterologie

Asistenți medicali de radiologie imagistică

 1. Radioterapie
 2. Operator CT/Operator RM

Asistenți medicali de nutriție dietetică

 1. Diabet

Moașe

 1. Neonatologie
 2. Pediatrie
 3. Bloc operator
 4. Îngrijiri paliative

Înscrierea la programele de specializare sus-mentionate pentru anul 2020-2021, se realizează în perioada 02 martie 2020 ora 9.00 - 30 septembrie 2020, ora 17.00.


Înscrierea se va face exclusiv pe platforma perfmed.ro
În acest sens, unitătile sanitare publice sau private, autoritățile locale sau alte instituții unde sunt încadrați asistenți medicali își vor crea un cont de unitate sanitară pe platformă și vor accesa programul de specializare dorit.


Prin intermediul platformei se va trimite solicitarea institutiei pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați, semnată, parafată de managerul instituției.

Pentru fiecare cursant din solicitare va trebui creat pe platformă în programul de specializare dorit câte un dosar electronic de înscriere. Acesta va cuprinde pe lângă datele de identificare ale cursantului și următoarele documente scanate:

 1. Diploma/certificat de studii (asistent medical generalist/ pediatrie/ radiologie/ moasă/farmacie/ laborator - în functie de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare
 2. Certificat de membru OAMGMAMR
 3. Aviz anual de liberă practică
 4. Act de identitate-C.I.
 5. Adeverință din care reiese că asistentul medical este încadrat la unitatea care face solicitarea și că lucrează în specializarea respectivă (numai pentru programele în vederea reconversiei profesionale).
 6. Nota de informare a participantului privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal – semnată și completată

ULTERIOR validării, cu mențiunea "VERIFICAT", a dosarului electronic de înscriere de către SNSPMPDSB se va atașa și dovada achitării taxei de participare la program - 2.000 lei/participant, integral și intr-o singură tranșă, prin ordin de plată, e-banking, mandat poșal etc. până la data de 9 octombrie 2020 în contul SNSPMBDSB (detaliile vor fi disponibile pe platformă).

Înscrierea se consideră validă numai după verificarea dosarului electronic și achitarea taxei de participare.Repartiția participanților pe centre de pregătire, locul și perioada de pregătire pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul http://www.snspms.ro și pe platforma perfmed.ro, cu cel putin 30 de zile înainte de începerea programului.

Dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant, înregistrat pe platforma perfmed.ro continând documentele mai sus mentionate se va depune pe suport de hârtie în prima zi a programului la secretariatul cursului, conditie necesară eliberării adeverintelor de participare la program.

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali nu pot participa în același timp la două programe de specializare.


Extras OMS 1076/2019
(3) Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau finanțarea poate proveni din alte surse.
(4) Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului și în procent de 75%, dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului.(5) Salariaților care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required