snspms.ro

English
A+ R A-
Începerea programului de specializare "NEFROLOGIE /HEMODIALIZĂ ȘI DIALIZĂ PERITONEALĂ" se amână cu o săptămână, respectiv pentru data de 3 decembrie 2018 ora 12.

ÎNSCRIERI CURSURI

Wednesday, 14 November 2018 14:54

S.N.S.P.M.P.D.S.B. anunţă începerea înscrierilor pentru următoarele programe în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare în:

  1. Chirurgie laparoscopică nivel I (tehnici de bază) - Spital Clinic Dr. Cantacuzino Buc. - 2019
  2. Chirurgie laparoscopică nivel II (nivel avansaţi) - Spital Clinic Dr. Cantacuzino Buc. - 2019
  3. Chirurgie laparoscopică nivel II (nivel avansaţi) - Spital Clinic de Urgenţă Buc. - 2019
  4. Chirurgie laparoscopică nivel I (tehnici de bază) - Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Cr. - 2019
  5. Chirurgie laparoscopică nivel II (nivel avansaţi) - Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Cr. - 2019
  6. Chirurgie laparoscopică pediatrică nivel I – Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Gr. Alexandrescu Buc. - 2019
  7. Cardiologie intervenţională -  Spital Clinic de Urgenţă Buc. – februarie 2019 - 2021

Precum şi înscrieri pentru cursul EMC – Citologie cervico-vaginală ce v-a avea loc în luna iunie 2019 la Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă – Buc.

Detalii la telefon : 021 – 255.03.60 – Emilia Dimcea
În perioada 14.01 – 22.02.2019 S.N.S.P.M.P.D.S.B. va organiza cursurile de pregatire in vederea obtinerii ATESTATULUI DE STUDII COMPLEMENTARE IN ULTRASONOGRAFIE OBSTETRICALA SI GINECOLOGICA NIVEL II.

Cursul se adreseaza medicilor specialisti si primari in obstetrica ginecologie care au facut nivelul I in rezidentiat.

Detalii la tel. 021 255 0360, dr. Adrian Dumitrescu

Programul de specializare pentru asistenți medicali în domeniul Nefrologie / Hemodializă și dializă peritoneală va începe pe data de 26 noiembrie 2018 03 decembrie 2018 la ora 12.00 în următoarele centre de pregătire:


Centru de pregătire Persoană contact Telefon Email
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF.IOAN”, BUCUREȘTI, CLINICA DE NEFROLOGIE ȘI DIALIZĂ Valerica AGUDARU 0757086170 vali_agudaru at yahoo.com
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, BUCUREȘTI- CLINICA DE NEFROLOGIE dr. Diana Zilișteanu 0735133933  
SPITALUL CLINIC „DR C I PARHON” IAȘI CLINICA DE NEFROLOGIE dr. Nistor Ionuț 0740092080  
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ CLINICA DE NEFROLOGIE Bathori Ioana 0722990588  
SPITAUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ CLINICA DE NEFROLOGIE ȘI DIALIZĂ dr. Maria Țicală 0755871293  
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA CLINICA DE NEFROLOGIE ȘI DIALIZĂ Fâșie Dragoș
as.pr. Asofiei Cristina
0723179200
0723690628
 
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „G. CURTEANU”, ORADEA, CLINICA DE NEFROLOGIE Rațiu Ioana 0740234773  
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ CRAIOIVA CLINICA DE NEFROLOGIE șef lucrări Zaharie Sorin
dr. Văduva Cristina
0723062108
0722691103

cristina_vaduva2002 at yahoo.com
„PROF DR C. ZOSIN” TIMIȘOARA CLINICA DE NEFROLOGIE dr. Adelina Mihăescu 0752119993  

Program specializare "ÎNGRIJIRI PALIATIVE"

Tuesday, 06 November 2018 13:20

Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar (CNDPDS)

anunță începerea programului de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale în

Ingrijiri Paliative


Activitățile teoretice și practice pentru grupele de pregătire, se vor desfășura în centrele Brașov, București, Cluj și Pașcani și vor începe după cum urmează :

Centru de pregătire Persoană contact Telefon
Brașov: săptămâna 17-21 decembrie 2018
Hospice Casa Speranței Brașov, str. Piatra Mare nr. 101
Sorina Hasu 0728130093
București: săptămâna 10-14 decembrie 2018
Hospice Casa Speranței București, str. Tămâioarei nr. 121-123
Alina Macare 0728130071
Cluj-Napoca: săptămâna 10-14 decembrie/17–22 decembrie 2018
Hospice Sf. Nectarie Cluj, str. Fabricii de Zahăr nr. 49 - 51
Ana Tudoran 0723734587
Pașcani: săptămâna 17-21 decembrie 2018
Spitalul Municipal Pașcani, str. Gradinitei nr. 5
Nicoleta Luchian 0742428247

Comunicat

Monday, 05 November 2018 11:31

Nr. 906603/29 OCTOMBRIE 2018

 

Comunicat privind recrutarea și selecția membrilor Grupului țintă în cadrul proiectului Program național modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională”

(cod SMIS 108196)

 

 

            Spitalul de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne „Prof. Dr. Dimitrie GEROTA” în calitate de Beneficiar, împreună cu următorii parteneri: P1 - Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” (UM02482), P2 - Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” (UM 0521) și P3 - Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB),  precum si cu Partenerii asociați: Direcția Medicală a MAI, Ministerul Apărării Naționale, Direcția Medicală a Agenției Naționale a Penitenciarelor, Centrul Medical al SPP, Centrul Medical al STS anunță începerea recrutării și selecției membrilor grupului țintă în perioada 1 - 15 decembrie 2018.

 

Grupul Țintă al proiectului este format din personal medical (asistenți medicali, medici), încadrat în unități medicale care desfașoară activități în cadrul programelor naționale de sănătate în toată țara. Selecția grupului țintă se va face respectând principiul egalității de șanse și al nediscriminării, precum și criteriile de eligibilitate.

 

Condițiile obligatorii pentru membrii Grupului ţintă:

a. Să fie personal medical - asistent medical/medic angajat în unități de stat (ex. spital public/autoritate de sănătate publică/CMDTA/Centru medical, etc);

b. Nu a mai participat/nu participă la un alt proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, cu activități similare celor din proiect, POCU 2014-2020.

 

Criteriile de eligibilitate ale participantului în procesul de selecție: 

1.    Candidatul este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în procedura de selecție, declaraţia de consimţământ și pe parcursul perioadei de selecție și de implementare a proiectului; 

2.    Candidatul are disponibilitatea de a participa la activităţile din proiect, asa cum sunt ele prezentate în Cererea de finanțare;

3.    Este cetăţean UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;

4.    Este angajat în sectorul sanitar (asistent medical, medic) în unități medicale implicate în desfașurarea de programe naționale de sănătate;

5.    Este absolvent, cu examen de diplomă, al unei instituţii de învăţământ conform încadrării în proiect la secțiunea medici sau asistenți medicali;

6.    Este de acord să participe la activităţile din proiect în afara orelor de program, conform planificării;

7.    Este de acord să participe la testul final;

8.    Completează și depune toate documentele din conținutul Dosarului de participant, inclusiv anexele solicitate.

 

Înscrierile se vor face la sediile SPITALELOR PARTENERE (pentru București) sau la sediile Centrelor Medicale Județene din cadrul Direcției Medicale a MAI, unitățile și comandamentele MAPN, Spitalele Penitenciar (la persoanele desemnate și anunțate) sau online pe site-ul proiectului (https://pocugerota.ro).

 

 

DOSARUL DE PARTICIPANT conține:                                                        

1.             Carte de identitate valabilă – copie;

2.             Adeverință de la locul de muncă (se specifică unitatea sanitară, vechimea totală în muncă, specialitatea / secția/locul unde activează salariatul) – original;

3.             Diploma de studii  – copie;

4.             Certificat de naștere, însoțit de Certificat de căsătorie/hotărâre de divorț, dacă este cazul – copie;

5.             Cerere de înscriere (Anexa 1);

6.             Formularul de înregistrare individuală a participanților (Anexa nr.2);

7.             Angajament de disponibilitate (Anexa 3);

8.             Declarație de consimțământ (Anexa 4);

9.             Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 5).

 

Atenție! Candidatul va adnota conform cu originalul și va semna pe fiecare din documentele atașate în copie, va data și semna toate documentele atașate ca anexe (anexele 1-5 descaărcate de pe site-ul https://pocugerota.ro).

Dacă până la finalizarea perioadei de înscriere candidații selectați nu acoperă necesarul pentru sesiunea organizată, perioada de înscriere poate fi prelungită.

Dosarul de participant în format tipărit se va depune, în plic închis, cu specificația „pentru proiect POCU108196 la secretariatul instituției cuprinse în program din cadrul sistemului AOPSNAJ la care s-au înscris candidații.

Documentele din Dosarul de participant vor fi scanate și transmise și pe unul din mailurile persoanelor de contact pentru verificarea eligibilității. Persoanele validate vor fi anunțate prin transmiterea unui mesaj electronic la datele de contact furnizate și prin postare pe site-ul proiectului, urmând ca dosarul cu documentele în original să fie colectate în momentul de desfășurare a cursului.

 

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8 – „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”.

Perioadă de implementare: 30 luni (26.02.2018 - 25.08.2020).

Cursurile se vor desfășura în perioada ianuarie – octombrie 2019,  conform programării, (orarul poate suferi modificări în funcție de condițiile climatice, evenimente importante ale unităților implicate, etc). 

Se vor organiza 26 sesiuni cu peste 50 de cursuri pentru asistente în București și 12 localități ale țării, conform graficului provizoriu structurat astfel: Ploiești – februarie, Pitești – martie, Buzău – martie, Bacău – aprilie, Craiova – aprilie, Iași – mai, Timișoara – iunie, Galați – iulie, Constanța – iulie, Oradea – august, Cluj-Napoca- august, Brașov – septembrie, Sibiu – octombrie.

Pentru medici, se vor organiza 2 sesiuni de cursuri în București. Cursurile sunt creditate cu puncte EMC.

Obiectivul general al Proiectului vizează îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor sistemului medical din domeniul de siguranță, apărare și ordine publică, prin furnizarea unui program unitar de formare, proiectul implementându-se la nivel național, în următoarele regiuni: București - Ilfov, Centru, Nord - Est, Nord - Vest, Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest.

Rezultate așteptate: 1300 de persoane din sectorul medical - 30 medici și 1270 asistente medicale - vor putea să participe la cursuri modulare, practice de formare profesională, prin intermediul cărora  își vor optimiza nivelul de calificare/certificare (1170 persoane din regiuni mai puțin dezvoltate);  60 persoane vor beneficia de programe de schimb de bune practici în domeniul medical.

Activitatea principală ce va fi desfășurată în cadrul proiectului este „Furnizarea de programe de formare profesională specifică pentru asistentele medicale generaliste și medici care îngrijesc pacienții critici cu boli netransmisibile majore, la nivel național”, prin organizarea a 3 module pentru asistente – Curs boli cardiovasculare și monitorizare, Curs boli respiratorii acute și cronice, Curs boli renale acute și cronice, și 1 modul pentru medici – Curs de diagnosticare neoplazii tub digestiv.

 

         Persoane de contact:

·         Alida Moise, Manager de proiect, tel. 0723.499.558, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,  

·         Rareș Munteanu tel 0721.542.422, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

·         Carmen Bălescu-Arion 0725.251.055, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

 

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required