snspms.ro

Română
Home
A+ R A-

CENTRUL DE CERCETARE SI EVALUARE A SERVICIILOR DE SANATATE (CCESS)

Misiunea primordială a CCESS este ca prin activitatea sa, şi evidenţele ştiinţifice furnizate, să sprijine politicile de sănătate din România.
Activităţile principale ale Centrului - acordare de asistenţă tehnică în sănătate publică şi management sanitar, cercetări aplicate, realizarea de metodologii de analiză şi evaluare, editare a publicaţiilor de specialitate - se îmbină armonios cu activităţile celorlalte departamente ale SNSPMPDSB.
Astfel, sfera de activitate a CCESS include şi activităţi de formare şi training, consultanţă şi analiză, dezvoltare a competenţelor în domeniul medicinei bazate pe dovezi în România.
CCESS se află, astfel, în permanentă interacţiune cu instituţii de decizie din domeniul sanitar – Ministerul Sănătăţii (MS), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), dar şi cu furnizori direcţi de servicii de sănătate – spitale şi alte tipuri de unităţi sanitare - atât din domeniul public cât şi privat. De asemenea, menţine contactul cu profesionişti din sfera cercetării româneşti şi internaţionale.

Centrul îşi desfăşoară activitatea şi are competenţă în următoarele domenii: DRG, cercetare în sănătate publică şi medicină bazată pe dovezi.

 1. DRG
  În acest domeniu, misiunea CCESS se referă la dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de finanţare al unităţilor sanitare şi furnizarea cu un înalt grad de profesionalism a consultanţei pe datele DRG. Din acest motiv, analizele furnizate de CCESS pe baza datelor colectate sunt de o reala valoare în deciziile de politică sanitară, fiind frecvent solicitate de Ministerul Sănătății sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Totodată, studiile de cercetare pe teme adiacente sistemului DRG sunt apreciate de către parteneri publici și privați.
  SNSPMPDSB a fost, de la introducerea sistemului DRG în România, instituţia centrală pentru analiza, implementarea şi dezvoltarea acestui sistem, alături de instituţii de decizie din sistemul sanitar românesc. La momentul actual, CCESS primeşte raportările tuturor spitalelor din România aflate în relaţie contractuală cu CNAS, gestionând baza de date DRG Naţional.
  Prin activitățile echipei de profesionişti de la nivelul CCESS, schimbul de informaţii între furnizorii de servicii de sănătate spitaliceşti, finanţator şi MS se desfăşoară interactiv şi cu eficienţă crescută.
  Aceste activități se referă la colectarea electronică a datelor privind pacienţii externaţi, validarea acestora şi clasificarea pacienţilor, evaluarea activităţii şi performanţelor furnizorilor de servicii de sănătate, a calităţii serviciilor medicale, monitorizarea respectării standardelor de calitate a datelor colectate, propunerea de metodologii de calcul a tarifelor.
  De asemenea, experţii Centrului studiază şi elaborează propuneri privind dezvoltarea sistemelor de clasificare a pacienţilor şi a unor metodologii de calcul a costurilor. Participă la elaborarea unor metode de ajustare a finanţării unităţilor sanitare, a unor criterii de evaluare a performanţei managementului şi instrumente pentru evaluarea comparativă a acestora.
  La solicitarea unor diverşi beneficiari (spitale, instituţii publice sau private), CCESS participă la diverse studii sau furnizează rapoarte şi analize.
  Programele desfăşurate pentru MS, studiile publicate, colaborările cu instituţii private din domeniul medical şi de cercetare stau mărturie în acest sens.

  Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaţi pagina www.drg.ro

  Solicitările privind studii, analize sau training pe domeniile de activitate mai sus descrise pot fi transmise la adresa de contact Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza şi la numerele de fax 021.2118300 / 021.2523014.

 2. CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE
  Biroul cercetare și dezvoltare în sănătate (BCDS) din cadrul Centrului de cercetare și evaluare a serviciilor de sănătate (CCESS) al SNSPMPDSB este alcătuit dintr-un nucleu de profesionişti a căror muncă este dedicată în principal cercetării ştiinţifice în domeniul sănătăţii publice şi cercetării în sănătate.
  Scopul final al activităţii departamentului este de a sprijini procesul de luare a deciziilor prin furnizarea de evidenţe ştiinţifice rezultate prin activităţi de cercetare, astfel încât politicile şi strategiile din domeniul sanitar să fie bazate pe argumente ştiinţifice.
  Cercetătorii şi experţii centrului realizează cercetări aplicate, studii de prevalenţă a bolilor, de evaluare a comportamentelor la risc, de măsurare a nevoilor de îngrijire. Departamentul elaborează instrumente şi metodologii pentru evaluarea performanţelor şi calităţii în sistemul de sănătate, participând la derularea unor studii naţionale şi internaţionale de cercetare.
  De asemenea, susţine dezvoltarea expertizei naţionale în domeniul medicinii bazate pe dovezi, prin colaborarea cu Joanna Briggs Institute (JBI), Adelaide, Australia şi Institutul de Economie Sanitară, Edmonton, Canada, şi participarea la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale.

  Centrul naţional JBI
  Anul 2006 este anul în care s-au pus bazele colaborării internaţionale dintre SNSPMSB (Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti) şi institutul australian JBI.
  În prezent, SNSPMPDSB este Centru Afiliat al JBI/Joanna Briggs Affiliate Centre, The Romanian Centre for Evidence Based Public Health, pe baza unui contract de colaborare.
  JBI este o instituţie de cercetare de reputaţie internaţională, care are colaborări şi cercetări desfăşurate în peste 25 de ţări, de la Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Noua Zeelandă şi până la Hong Kong, China, Spania şi Italia. Institutul este recunoscut internaţional pentru excelenţa dovedită în cercetarea calitativă şi cantitativă aplicată în domeniul sănătăţii publice, pentru colaborarea cu Cochrane Collaboration şi Campbell Collaboration. Cursurile de formare postuniversitară în domeniul cercetării calitative, a practicii medicale bazate pe dovezi, şi elaborării de sinteze sistematice, susţinute de o echipă de specialişti de la JBI în anul 2007, la SNSPMSB, au facilitat înţelegerea şi asimilarea de către cursanţi a celor mai importante aspecte privind practica medicală, politicile de sănătate şi ghidurile de practică bazate pe dovezi. În plus, modul de combinare a teoreticului cu practicul a facilitat introducerea in utilizarea modelelor, instrumentelor, şi aplicaţiilor software elaborate de JBI: disponibile on-line: JBI COnNECT (Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics), RAPiD (Rapid Appraisal Protocol internet Database), PACES (Practical Application of Clinical Evidence System).
  LINK-uri:
  1. http://www.g-i-n.net. Guidelines International Network (G-I-N)
  2. http://www.htai.org. Health Technology Assessment International (HTAi)
  3. http://joannabriggs.edu.au/Home. The Joanna Briggs Institute, Adelaide, Australia
  4. http://nhsqis.jbiconnect.org/connect/home/entry/index.php JBI COnNECT
  5. http://www.ihe.ca. Institute of Health Economics (IHE), Edmonton, Canada

  Revista “Management în Sănătate”
  BCDS reprezinta nucleul central pentru editarea revistei ”Management în sănătate“, publicaţie ştiinţifică trimestrială pe teme de management sanitar şi sănătate publică, destinată profesioniştilor din domeniu. Revista apare încă din 1997, iar din anul 2010 este cotată CNCSIS ca şi categorie B+.
  Revista conţine articole ale unor autori români şi străini, interviuri cu personalităţi ale lumii medicale si managementului sanitar. Este înscrisă în circuitul revistelor internaţionale, prin Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ, SCOPUS, Elsevier (EMCare).
  Paginile publicaţiei noastre sunt deschise atât salariaţilor SNSPMPDSB, cât şi colaboratorilor externi, dornici de a publica rezultate ale cercetărilor lor într-o revistă ştiinţifică.
  Pentru medici, este de reţinut faptul că revista “Management în sănătate” este creditată de Colegiul Medicilor din România cu 5 puncte.
  De asemenea, pe site-ul şcolii veţi putea consulta arhiva ce conţine titlurile articolelor publicate între anii 2002-2016.
  LINK-uri:
  1. http:/www.managementinhealth.com
  2. http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4986

  Studii internaţionale desfăşurate în 2016:
  1. Proiect european FP7, acronim CEPHOS-LINK: “Comparative Effectiveness Research on Psychiatric Hospitalisation by Record Linkage of Large Administrative Data Sets”, finanțat de Comisia Europeană, DG Sanco
   Proiectul a început în anul 2014 şi se va termina în 2017, este coordonat de Finlanda şi are ca ţări membre, pe lângă România, Norvegia, Austria, Italia şi Slovenia.
   Scopul proiectului este de a realiza o legătura între seturile de date înregistrate în bazele mari de date electronice privind îngrijirile de sănătate din şase ţări Europene, care au diferite sisteme de sănătate, cu scopul de a explora relaţia dintre o gamă largă de factori şi reinternarea pacienților psihiatrici care au fost externați din spital, şi de a compara rezultatele privind diferite modele de utilizare a serviciului.
   Obiectivele generale sunt:
   1. Compararea, printr-un studiu observaţional a rezultatelor reinternării pacienţilor externaţi cu diagnostic psihiatric primar sau secundar, din punct de vedere al tratamentului, în 2 spitale diferite, din 6 ţări europene;
   2. Compararea rezultatelor pacienţilor externaţi cu diagnostic psihiatric primar sau secundar dintr-o secţie/spital de psihiatrie din 6 ţări europene, care au avut 2 tipuri diferite de intervenţii după externare şi identificarea influenţei acestui lucru şi a altor factori legaţi de reinternare, într-o perioadă de 18 luni;
   3. Dezvoltarea unui set de instrumente pentru efectuarea unor astfel de studii de înregistrare în domeniul sănătății mintale în și între țările europene, cu scopul de a îmbunătăți evaluarea serviciilor de sănătate mintală în Europa;
   4. Elaborarea unor recomandări, a ghidurilor de practică și unui set de instrumente pentru factorii de decizie din domeniul sănătăţii mentale, în scopul îmbunătăţirii nivelului de înţelegere a factorilor care influenţează reinternarea pacienţilor psihiatrici.

   In anul 2016, principalele activităţi constau în:
   1. Elaborarea protocoalelor, studiilor de fezabilitate locale, chestiunilor legate de asigurarea anonimatului;
   2. Coordonarea studiilor de înregistrare locale;
   3. Analiza datelor, metode de modelare, revizie sistematică a literaturii de specialitate;
   4. Evaluarea calităţii datelor, training, studii de fezabilitate, protocoale de studio;
   5. Supervizarea studiilor locale şi analiza datelor.
    LINK: https://www.thl.fi/fi/web/thlfi-en/research-and-expertwork/projects-and-programmes/comparative-effectiveness-research-on-psychiatric-hospitalisation


  2. Proiectul European, acronim EUnetHTA: ”Network for Health Technology Assessment - Joint Action 3”, finanţat de către Comisia Europeană.
   Proiectul se desfăşoară în perioada 2016-2020, este coordonat de Olanda și România face parte dintr-un grup de 26 țări europene.
   Scopul proiectului este de a crește utilizarea, calitatea și eficiența colaborărilor pentru elaborarea de rapoarte HTA la nivel european, care să stea la baza alegerii/deciziei bazate pe evidențe din domeniul îngrijirilor de sănătate și al tehnologiilor medicale și să asigure cadrul de lucru pentru activități colaborative care să evite duplicarea evaluărilor HTA.
   Obiectivele strategice ale JA3 sunt:
   1. Elaborarea principiilor și a unei strategii generale, precum a unei propuneri privind mecanismul de asigurare a colaborării europene, permanentă și susținută, în domeniul HTA, în lumina Directivei specifice privind CBCH;
   2. Alinierea rapoartelor folosite pentru decizii clinice și de rambursare a serviciilor medicale.
   3. Îmbunătăţirea procesului de punere în practică a instrumentelor printr-o abordare de tip colaborare internaţională în domeniul HTA;
   4. Alinierea diferitelor procese din ciclul de viața al unui raport de HTA;
   5. Participarea la discuțiile privind evaluarea eficacității și siguranței medicamentelor noi;
   6. Furnizarea de evidențe pentru luarea deciziei din sectorul medical

   Activităţile la care participă SNSPMPDSB în anul 2016 sunt:
   1. Participare la întâlnirea de deschidere a proiectului;
   2. Participare la definitivarea activităților și a graficului de planificare a acestora în cadrul pachetelor de lucru la care instituția este parte:
    2.1 WP4 - Producerea de rapoarte HTA în colaborare instituțională
    2.2 WP5 - Generarea de evidențe
    2.3 WP6 - Managementul calității, Instrumente și Ghiduri metodologice/științifice
    2.4 WP7 - Implementarea la nivel național, Impact.
   LINK: http://www.eunethta.eu/

  3. Proiect european, acronim ADVANTAGE: ”Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age in Europe: the ADVANTAGE initiative”, finanţat de către Comisia Europeană, Joint actions (HP-JA)
   Proiectul se desfăşoară în perioada 2016-2019 și se derulează de către un consorţiu din care fac parte organizaţii de sănătate din ţările membre UE. SNSPMPDSB reprezintă România în acest parteneriat, alături de alţi 3 parteneri din ţara noastră.
   Scopul proiectului este construirea unei înțelegeri comune asupra conceptului de vulnerabilitate care să fie utilizat în toate Statele membre şi să reprezinte baza pentru un management comun, atât la nivel individual cât și la nivelul populației vârstnice, persoane vulnerabile sau la risc, în cadrul Uniunii Europene.
   Obiective specifice ale proiectului:
   1. Cunoaşterea conceptului modern de vulnerabilitate şi stabilirea obiectivelor şi rezultatelor;
   2. Cunoașterea nivelului actual de dezvoltare și implementare a practicilor orientate spre managementul vulnerabilităţii în UE;
   3. Elaborarea de recomandări despre modul de a progresa, având în vedere diferențele existente, pentru atingerea obiectivelor. Elaborarea unei hărţi.

   Rezultate aşteptate:
   1. Construirea unei înțelegeri comune cu privire la conceptul și definiția operativă a vulnerabilităţii versus intervenții în domeniul bolilor cronice;
   2. Dezvoltarea metodologiei și instrumentelor de evaluare a persoanelor pre-vulnerabile și vulnerabile;
   3. Pregătirea ghidurilor de îngrijire a sănătății sau cadrului privind depistarea, evaluarea și intervenţiile pentru promovarea unei sănătăţi mai bune la persoanele în vârstă și reducerea creşterii poverii cererii de vulnerabilitate.
   LINK: în lucru

  4. Proiect european, acronim PaSQ: "Siguranţa Pacientului şi Calitatea Serviciilor De Sănătate", finanţat de către Comisia Europeană.
   Proiectul se desfăşoară în perioada 2012-2015 (cu extindere în 2016) şi se derulează de către un consorţiu din care fac parte organizaţii de sănătate din ţările membre UE şi organizaţii responsabile de calitatea serviciilor medicale din UE (38 parteneri). SNSPMPDS reprezintă România în acest parteneriat.
   Scopul proiectului este să contribuie la îmbunătăţirea siguranţei pacientului şi a calităţii îngrijirilor de sănătate, în conformitate cu Recomandarea Consiliului UE.
   Obiective specifice ale proiectului sunt:
   1. Crearea unui mecanism pentru schimbul de bune practici clinice (SCP)
   2. în domeniul siguranţei pacientului în serviciile de sănătate din statele membre;
   3. Crearea unui mecanism pentru schimbul de bune practici din domeniul strategiilor de management al calităţii la nivelul organizaţiilor de sănătate (GOP) din statele membre;
   4. Implementarea unor bune practici de siguranţă şi calitate în ţări membre (după criterii de fezabilitate, transferabilitate, implicarea pacientului etc.);
   5. Îmbunătățirea mecanismului de cooperare şi schimb de bune practici.

   Activităţi desfăşurate în anul 2016:
   1. Susţinerea reţelei de parteneri şi schimb de informaţii;
   2. Identificare şi upload pe site a unor proceduri de siguranţă a pacientului transmise de spitale;
   3. Revizia procedurilor nou uploadate de către experţii din proiect;
   4. Revizia unor chestionare de evaluare;
   5. Participarea la schimburi de experienţă organizate de partenerii din proiect.
    LINK: www.pasq.eu

SNSPMPDSB pe Facebook

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Afilieri

Register

*
*
*
*
*

* Field is required