snspms.ro

Română
A+ R A-
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR (SNSPMPDS) este instituţie publică cu tradiţie în formare, cercetare şi consultanţă în domeniul sănătăţii publice si managementului serviciilor de sănătate.

Este specializată în programe de formare post-universitară în sănătate publică, management şi administratia serviciilor de sănătate şi asigură acreditarea, organizarea şi certificarea programelor de educaţie medicală continuă şi dezvoltare profesională pentru personalul din sistemul sanitar.

SNSPMPDS desfăşoară şi activităţi de cercetare ştiinţifică şi operaţională prin echipa de cercetători şi profesionişti în sănătate publică din cadrul Centrului de Cercetare şi Evaluare a Serviciilor de Sănătate, cât şi prin Centrul naţional de medicină bazată pe dovezi, centru afiliat  la Institutul australian Joanna Briggs; de asemenea, în celelalte centre din cadrul instituţiei activează echipe de profesionişti şi cercetători în domeniul specific fiecărui centru.

Obiective strategice
  1. Formare şi dezvoltare profesională la cel mai înalt nivel pentru profesioniştii din sistemul de sănătate;
  2. Furnizarea de dovezi ştiiţifice pentru susţinerea deciziilor şi politicilor de sănătate;
  3. Evaluarea, aplicarea şi diseminarea rezultatelor cercetării în vederea îmbunătăţirii practicilor din sănătate;
  4. Realizarea de studii şi cercetări operaţionale în scopul creşterii performanţei sistemului de sănătate;
  5. Educarea şi informarea populaţiei privind atitutini şi comportamente legate de sănătate, stil de viaţă sănătos şi conştientizarea populaţiei despre importanţa implicării individuale în menţinerea şi/sau îmbunătăţirea stării de sănătate;
  6. Dezvoltarea organizaţională şi profesională a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar;
  7. Creşterea vizibilităţii Şcolii Naţionale de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar la nivel naţional şi internaţional;
  8. Creşterea capacităţii de sustenabilitate financiară a instituţiei.

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required