snspms.ro

Română
A+ R A-

SNSPMPDSB scoate la concurs urmatoarele posturi

 1. Referent de specialitate (vezi bibliografie)2. Muncitor calificat3. Analist ajutor (vezi bibliografie)

REZULTATE SELECȚIE DOSARE
Lista candidaților admiși după selecția dosarelor:

Nr. crt. Nr. cerere/data ADMIS/RESPINS
1 1162/06.03.2020 ADMIS


În urma rezultatelor selecției dosarelor de înscriere, candidații declarați admiși de către comisia de concurs se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 16.03.2020, ora 11:00, la sediul SNSPMPDSB, din strada  Vaselor nr. 31.

Ref.de specialitate gr.I Ec.Marin Ionela – secretar comisie de examen
Data: 12.03.2020


CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE
La concursul  organizat pentru ocuparea postului vacant de ANALIST AJUTOR IA în cadrul Centrului de Cercetare si Evaluare a Serviciilor de Sanatate

Nr. crt. Nr. cerere/data Nota obținută la proba:
scrisa
Nota obținută la proba:
interviu
Nota finală a concursului ADMIS/RESPINS
1 1162/06.03.2020 9.00 9.33 9.17 ADMIS

În data de 18.03.2020 se afișează rezultatele finale ale concursului la sediul instituției și pe pagina de internet a acesteia (www.snspms.ro).


Secretarul comisiei de concurs
Ref.spec.Ec.Ionela MARINSNSPMPDSB pe Facebook

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății


Register

*
*
*
*
*

* Field is required