snspms.ro

Română
A+ R A-

SNSPMPDSB scoate la concurs urmatoarele posturi1. Analist programator asistent (vezi bibliografia)

REZULTATE SELECȚIE DOSARE – Analist programator asistent

Nr. Crt. Nr.cerere/data ADMIS/RESPINS
1 996/12.03.2021 ADMIS

Având în vedere prevederile Ordinului nr.1839/30.11.2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Romaniei, conform art.11 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, candidatul nu va mai sustine proba de interviu întrucât a fost singurul candidat declarant admis la proba de selecție a dosarelor (art.6 alin.3).

Ec.Marin Ionela – secretar comisie de examen
Data: 15.03.2020


2. Referent de specialitate gradul I (vezi bibliografia)

REZULTATE SELECȚIE DOSARE – Referent de specialitate gradul I

Nr. Crt. Nr.cerere/data ADMIS/RESPINS
1 4237/15.12.2020 ADMIS

În urma rezultatelor selecției dosarelor de înscriere, candidatul declarat admis de către comisia de selecție a dosarelor este  declarat admis pentru ocuparea postului în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1839/30.11.2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Romaniei, conform art.11 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ec.Marin Ionela – secretar comisie de examen
Data: 17.12.2020


3. Expert consultant IA (vezi bibliografia)

REZULTATE SELECȚIE DOSARE – Expert consultant IA

Nr. Crt. Nr.cerere/data ADMIS/RESPINS
1 4249/16.12.2020 ADMIS

În urma rezultatelor selecției dosarelor de înscriere, candidatul declarat admis de către comisia de selecție a dosarelor este  declarat admis pentru ocuparea postului în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1839/30.11.2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Romaniei, conform art.11 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ec.Marin Ionela – secretar comisie de examen
Data: 17.12.2020онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required