snspms.ro

Română
A+ R A-
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDS) organizează programe de perfecţionare postuniversitară atât în domeniul sănătăţii publice şi managementeului cât şi în alte domenii ale sistemului de sănătate, adresate tuturor categoriilor de personal din acest sistem.  În decursul timpului, SNSPMPDS a organizat cursuri de masterat, atestate, cursuri de educaţie medicală continuă, stagii practice".

Principalele domenii tematice acoperite de cursuri sunt:
 1. Management spitalicesc;
 2. Managementul Serviciilor de Sănătate si Sociale (leadership, management strategic, luarea deciziilor, putere si autoritatea - delegarea autorităţii, managementul schimbării, managementul timpului, comportament organizaţional, managementul calităţii, mecanisme si tehnici pentru asigurarea si îmbunătăţirea calităţii);
 3. Managementul Resurselor Umane (planificarea resurselor umane, recrutarea, selectarea si dezvoltarea personalului, comunicare, motivare, munca in echipa, administrarea conflictelor, negociere, dezvoltarea carierei etc.);
 4. Economie Sanitara si Management Financiar (concepte de baza ale microeconomiei, piaţa îngrijirilor de sănătate, macro-economia, fluxuri financiare pentru asistenta sociala si medicala, plata mecanismelor furnizorilor, evaluarea economica a serviciilor sociale si medicale, management financiar si management);
 5. Legislaţie si Etica (Legislaţie in domeniul social si al sanatatii, norme si valori etice, decizii etice la începutul si sfârşitul vieţii, relaţia pacient-medic, cercetare pe subiecţi umani si transplantul de organe);
 6. Epidemiologie (Elemente de baza in Epidemiologie, Bao-statistica, demografie, epidemiologie avansata etc.);
 7. Promovarea Sănătăţii si Educaţia pentru Sănătate;
 8. Servicii de Sănătate Publica (evaluarea nevoilor sociale si medicale, sisteme de servicii de asistenta medicala si sociala, reforma sistemelor de sănătate);
 9. Cercetarea si Evaluarea Serviciilor de Sănătate si Sociale (metodologia de cercetare in domeniul medical si social - cantitativ si calitativ, determinism si servicii medicale si sociale, planificarea proiectelor de cercetare);
 10. Managementul Programelor de Sănătate Publica (planificare, monitorizare si evaluare);
 11. Politici Sociale si Politici de Sănătate (modele de politici sociale, starea de bine, analiza sistemelor si a politicilor de sănătate, asigurările sociale de sănătate, principalii actori implicaţi in politicile sociale si de sănătate).

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required