snspms.ro

Română
A+ R A-

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SANITAR
din cadrul
ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI

anunţă începerea înscrierii cu data de 1 iunie la următoarele programe:


 1. ÎNGRIJIRI PALIATIVE, în centrul universitar Bucureşti şi Braşov, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, începând cu data de 19 septembrie 2016, la care pot participa medici specialisti / primari în orice specialitate clinica şi medicină de familie, în limita a doua grupe de 15 cursanţi (30 locuri) pentru Bucureşti şi două grupe de 15 cursanţi (30 locuri) pentru Braşov. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60

 2. CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ - NIVELUL I ( TEHNICI DE BAZĂ), în centrul universitar Bucureşti, la Spitalul Clinic „Dr.I.Cantacuzino”- sub coordonarea prof.dr. Traian Pătraşcu şi la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca -”- sub coordonarea prof.dr. Mircea Beuran, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, cu o durată de 6 săptămâni, la care pot participa medici specialişti/primari în specialitatea Chirurgie Generală care nu au avut Nivelul I de pregătire în rezidenţiat. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60

 3. CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ - NIVELUL II ( AVANSAT), în centrul universitar Bucureşti, la Spitalul Clinic „Dr.I.Cantacuzino”- sub coordonarea prof.dr. Traian Pătraşcu şi la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca - sub coordonarea prof.dr.Mircea Beuran, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, cu o durată de 8 săptămâni, la care pot participa medici specialişti/primari în specialitatea Chirurgie Generală care au avut Nivelul I de pregătire în rezidenţiat (şi trebuie să prezinte la înscriere adeverinţa pentru abilitătile în chirurgia laparoscopică nivel I eliberată de Ministerul Sănătăţii) şi cei care au susţinut examenul de atestat Nivel I (şi trebuie să prezinte copie după certificatul de atestat). Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60

 4. CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ PEDIATRICĂ - NIVELUL I ( TEHNICI DE BAZĂ), în centrul universitar Bucureşti, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S.Curie”- sub coordonarea Dlui Prof. dr. Sebastian Ionescu şi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii „Gr. Alexandrescu” - sub îndrumarea D-lui Prof. Dr. Radu Bălănescu, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, cu o durată de 6 săptămâni, la care pot participa medici specialişti/primari în specialitatea Chirurgie pediatrică şi Chirurgie şi ortopedie pediatrică. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60

 5. CARDIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ în centrul universitar Bucureşti, la Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă Bucureşti - sub îndrumarea D-lui Prof. Dr. Dragoş Vinereanu, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, cu o durată de 2 ani, la care pot participa medici specialişti/primari în specialitatea Cardiologie. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60

 6. ULTRASONOGRAFIE ÎN OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, nivel 2 respectiv nivel 1+2, în centrul universitar Bucureşti, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, în anul universitar 2016 - 2017, pentru medici specialişti/primari în specialitatea obstetrică-ginecologie. Înscrierile se fac în limita a 20 locuri/serie. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60.

 7. Curs de educaţie medicala continua, "Citologie cervico-vaginală tehnica Bethesda 2001", la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, în perioada 21.06 – 02.07.2016. Cursul se adreseaza biologilor şi medicilor specialişti/ primari în specialitatea medicină de laborator şi anatomie patologică. Înscrierile se fac în limita a 15 locuri. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60.


Dosarele de înscriere se depun începând cu data de 1 iunie 2016, de luni până vineri, între orele 10-13, la sediul CNDPDS din str. Bodeşti nr. 1, sector 2, Bucureşti.


Documentele necesare pentru înscriere:

 • cerere de participare (model pe www.snspms.ro la sectiunea Despre noi – Prelucrare informatii cu caracter personal – anexa 3)
 • diploma de absolvire a facultăţii (copie);
 • certificat de membru CMR, cu viza valabilă pentru anul în curs, în condiţiile prevăzute de Lg. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, (copie);
 • copie CI
 • copii ale documentelor de schimbare a numelui;
 • ordinul de confirmare în specialitate (copie);
 • acordul angajatorului privind participarea la curs (în original);
 • pentru atestatul de Îngrijiri Paliative se depune şi declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasa faptul că până la data de 5 septembrie 2016 se plăteşte cel puţin jumătate din taxa de şcolarizare iar cea de-a doua tranşe se achită pâna la data de 15 august 2017, această plata se face în contul SNSPMPDSB: RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezorerie sector 2, CIF 26328134, str. Vaselor nr. 31, sector 2, Bucureşti sau la casieria SNSPMPDSB (după data de 20 iunie 2016) .

Publicatii

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required