snspms.ro

Română
A+ R A-

Noutati (211)


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

anunță

Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale - PEV 5 se deschide luni 30.05.2016 la ora 9:00, în strada Vaselor nr. 31, Sector 2, București


Testul de tehnoredactare va avea loc între orele 9:00 – 10:00 și pentru acesta vă rugăm să vă prezentați cu laptop-urile personale, mousse și Microsoft Office instalat (Word, Excel). Atașat găsiți cerințele pentru testul de tehnoredactare.

Pentru detalii puteți obține informații suplimentare la:

-SNSPMPDSB – persoană de contact: Vasilica CONSTANTINESCU,

telefon 0753 093 220 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

-ANMCS persoană  de contact: Alexandru DICU,

telefon 0734 991 442,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:
Cerinte test


Luni, 23 Mai 2016 17:20
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)
anunță deschiderea unei noi serii a Programului de formare în "Management spitalicesc"– MS 39, ȋncepând cu data de 26 mai 2016


Scopul programului de formare este de a asigura pregătirea managerilor de spital pentru o mai bună gestionare a spitalelor, la un nivel performant şi este proiectat pe două secţiuni: pregătire teoretică și aplicații practice.

Programul este structurat pe 11 module, astfel:

 • Managementul serviciilor de sănătate;
 • Organizarea şi evaluarea spitalului;
 • Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG);
 • Economie sanitară;
 • Analiza comparată a sistemelor de sănătate;
 • Management financiar;
 • Managementul resurselor uman;
 • Managementul calităţii serviciilor de sănătate şi evaluarea performanţei;
 • Standardizare, acreditare si control intern in cadrul spitalului;
 • Comunicare managerială la nivelul unui spital;
 • Management de proiecte.

Programul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.

La finalul programului se susţine examenul de absolvire, care constă dintr-o probă scrisă – tip grilă şi o probă practică – elaborarea şi susţinerea Planului de management.
Menţionăm că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest program este necesar pentru ocuparea funcţiei de manager de spital.

Înscrierile la program se fac la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 1. formular de înscriere în original (poate fi descărcat pe www.snspms.ro);
 2. copia actului de identitate;
 3. copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare;
 4. copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.850,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original
 7. adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma "conform cu originalul" şi semnate pe fiecare pagină.


Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, persoană de contact – d-na Adina Farmazon, telefon 021 252 0425 / 252 8022 – int. 143 sau 0753 093 223; e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:
Formular inscriere
Intrebari examen
Rezultate examen

Joi, 12 Mai 2016 13:22

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

anunță

Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale - PEV 4 se deschide luni 09.05.2016 la ora 9:00, în strada Vaselor nr. 31, Sector 2, București


Testul de tehnoredactare va avea loc între orele 9:00 – 10:00 și pentru acesta vă rugăm să vă prezentați cu laptop-urile personale, mousse și Microsoft Office instalat (Word, Excel). Atașat găsiți cerințele pentru testul de tehnoredactare.

Pentru detalii puteți obține informații suplimentare la:

-SNSPMPDSB – persoană de contact: Vasilica CONSTANTINESCU,

telefon 0753 093 220 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

-ANMCS persoană  de contact: Alexandru DICU,

telefon 0734 991 442,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:
Cerinte test


Joi, 05 Mai 2016 13:19

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 9 mai 2016,


Programul de formare “Managementul Calităţii în Spitale” – seria MQ 4


Programul se adresează persoanelor care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.

 1. Programul are o durată de 4 săptămâni şi este structurat astfel:
  1. un număr de 14 (paisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 3 (trei) zile, care cuprind următoarele tematici:
    • Organizarea și funcționarea spitalului – structură și procese;
    • Conceptul de calitate – instrumente specifice, documentele calității și planificarea;
    • Standardizarea serviciilor de sănătate şi acreditarea;
    • Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
    • Procesul de evaluare și control al calității în spitale;
    • Instrumentarea indicatorilor de spital;
    • Dezvoltarea conceptului de siguranța pacientului la nivelul spitalului;
  2. un modul de pregătire practică – aplicaţii (care poate include și un scurt stagiu într-un spital), cu durată de 2 zile, organizat în continuarea celei de a doua sesiuni de cursuri și care vizează elaborarea unui plan de monitorizare și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exercitii şi simulări, pe următoarele domenii:
    • fluxuri, procese şi documentele calităţii la nivel de spital;
    • modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de managementul calității serviciilor spitalicești;
    • instrumente, tehnici şi metodologii utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești.
  3. Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”plan de dezvoltarea a calității serviciilor”, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

  4. Programul se desfăşoară în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2

 2. Înscrierea la Programul de formare se face:
   • la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
   • online, prin completarea formularului de înscriere, afișat pe adresa web: www.snspms.ro
  Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.

 3. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
   • formularul de înscriere;
   • copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
   • copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
   • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
   • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2065,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
   • documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
   • adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.
   • documente justificative care să ateste vechimea/experiența de lucru cu/în spital:
   • adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitate;
   • referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate de ”conform cu originalul” după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;
   • alte documente pe care le considerați relevante pentru a susține vechimea/experiența de lucru în/cu spitalul.
  Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.

 4. După promovarea examenului final, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.

 5. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.
      Persoană de contact: secretar didactic Adina FARMAZON
      Telefon 0753 093 223 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143
      e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:
Formular inscriere
Rezultate examen
Miercuri, 20 Aprilie 2016 12:45
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)
organizează începând cu 9 mai 2016,
Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale - PEV 4


Programul se adresează persoanelor care dețin un certificat de evaluator de spitale şi are ca obiectiv major perfecționarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

Programul are structură modulară şi se desfăşoară pe durata unei luni, astfel:
-1 sesiune de pregătire teoretică – curs și exerciții la sală, cu durată de 5 zile, care cuprinde următoarele tematici:
 • Noțiuni de organizarea spitalului
 • Managementul clinic al spitalului
 • Principii și modele de standardizare la nivelul spitalului
 • Organizarea și evaluarea activităţii de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale în spital
 • Circuitele funcționale din spital
 • Siguranța pacientului și calitatea serviciilor spitalicești
 • Evaluatorul de spitale
 • Standardele și indicatorii de acreditare a spitalului
 • Verificarea și validarea sistemului de managementul calității la nivelul spitalului
- 1 sesiune de pregătire practică – aplicaţii, cu durată de 3 zile, care vizează realizarea de studii de caz, exercitii şi simulare.

Programul de perfecţionare pentru evaluatori de spitale se organizează sub forma mai multor sesiuni, numărul şi durata sesiunilor urmând a fi stabilite astfel încât să fie permisă participarea la Program, în ordinea dobândirii calităţii de evaluator de spitale, a tuturor evaluatorilor înscrişi în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al ANMCS, ca o condiţie obligatorie, prealabilă participării la programul de evaluare periodică la fiecare 3 ani, în vederea menţinerii / recunoaşterii de către ANMCS.

Conform planificării afișate de către ANMCS (www.anmcs.gov.ro), evaluatorii care se regăsesc în lista anexată sunt obligați să se programeze până, CEL MAI TÂRZIU, la data de 20.05.2016, la una din sesiunile PEV de mai jos:
 • Sesiunea MAI 2016 (PEV 4): 09.05.2016 – 27.05.2016
 • Sesiunea IUNIE 2016 (PEV 5): 30.05.2016 – 17.06.2016
 • Sesiunea SEPTEMBRIE (PEV 6): 19.09.2016 – 07.10.2016
Programarea evaluatorilor pentru una dintre sesiunile Programului de perfecţionare se face prin e-mail la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , în ordinea cronologică a transmiterii opțiunii fiecărui evaluator și în limita locurilor disponibile pentru fiecare serie, respectiv 30 de participanți/sesiune.

Înscrierea la Programul de perfecționare pentru evaluatorii de spitale seria PEV 4, cu începere din data de 09.05.2016 se face:
-la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
-online, prin completarea formularului de înscriere, atașat mai jos.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 1. formularul de înscriere;
 2. copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 3. copia față-verso, semnată ”conform cu originalul” a certificatului de evaluator de spitale;
 4. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.710,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 7. declarație pe propria răspundere privind starea de incompatibilitate sau conflict de interese, conform legii.

Depunerea dosarului de înscriere, conținând documentele sus-menționate, se poate face la data înscrierii, în condițiile în care înscrierea se realizează la sediul SNSPMPDSB sau în prima zi de curs, în condițiile în care înscrierea se realizează online.
Dosarele incomplete vor fi respinse.

Pentru admiterea la programul de perfecționare, participanţii vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu.

La absolvirea programului, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, una dintre condițiile obligatorii pentru menținerea calității de evaluator de spitale activ.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.
Persoană de contact: secretar didactic Vasilica CONSTANTINESCU
Telefon 0753 093 220 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:


Marţi, 19 Aprilie 2016 20:46

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

aduce la cunoștința persoanelor interesate – următoarele:


În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare aprobat prin Hotărârea CA nr. 33/18.10.2015, modificat prin Hotărârea CA nr. 7/18.02.2016:
  • evaluatorii de spitale care au urmat programul de perfecționare seria PEV 1 (numai în condițiile în care NU au mai susținut o altă re-examinare cu seria PEV 2),
  • evaluatorii de spitale care au urmat programul de perfecționare seria PEV 2,
pot participa, în vederea re-examinării, la sesiunea organizată în perioada 07.04.2016 – 08.04.2016.

Pentru re-examinare se achită o taxa în valoare de 250,00 lei.

Examenul se organizează la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, astfel:
  • Joi, 07.04.2016, ora 09.30 – proba scrisă;
  • Vineri, 08.04.2016, ora 09.30 – proba orală.

Înscrierea la examen se face în baza unei cereri scrise, adresată conducerii SNSPMPDSB, care se depune la registratura instituției – secretariatul general. Cererea poate fi transmisă și electronic (cu confirmare de primire), la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau prin fax (cu confirmare de primire), la numărul: 021.212.523.014.

Evaluatorii de spitale care au urmat programul de perfecționare seria PEV 1 sau PEV 2, se pot înscrie, în vederea re-examinării, la o singură sesiune, în condițiile de mai sus.

Persoană de contact pentru informații suplimentare: secretar didactic Violeta MARIN, Telefon 0753 093 240 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143 E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Miercuri, 06 Aprilie 2016 09:21

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

anunță

Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale - PEV 3 se deschide luni 21.03.2016 la ora 9:00, în strada Vaselor nr. 31, Sector 2, București


Testul de tehnoredactare va avea loc între orele 9:00 – 10:00 și pentru acesta vă rugăm să vă prezentați cu laptop-urile personale, mousse și Microsoft Office instalat (Word, Excel). Atașat găsiți cerințele pentru testul de tehnoredactare.

Pentru detalii puteți obține informații suplimentare la:

-SNSPMPDSB – persoană de contact: Violeta MARIN,

telefon 0753 093 240 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

-ANMCS persoană  de contact: Alexandru DICU,

telefon 0734 991 442,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:
Cerinte test


Joi, 17 Martie 2016 06:36

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 28 martie 2016,


Programul de formare “Managementul Calităţii în Spitale” – MQ 3


Programul se adresează persoanelor care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.

 1. Programul are o durată de 4 săptămâni şi este structurat astfel:
  1. un număr de 14 (paisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 2 (două) zile, care cuprind următoarele tematici:
    • Organizarea și funcționarea spitalului – structură și procese;
    • Conceptul de calitate – instrumente specifice, documentele calității și planificarea;
    • Standardizarea serviciilor de sănătate şi acreditarea;
    • Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
    • Procesul de evaluare și control al calității în spitale;
    • Instrumentarea indicatorilor de spital;
    • Dezvoltarea conceptului de siguranța pacientului la nivelul spitalului;
  2. un modul de pregătire practică – aplicaţii (inclusiv stagiul într-un spital), cu durată de 3 zile, organizat în continuarea celei de a doua sesiuni de cursuri și care vizează elaborarea unui plan de monitorizare și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exercitii şi simulări, pe următoarele domenii:
    • fluxuri, procese şi documentele calităţii la nivel de spital;
    • modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de managementul calității serviciilor spitalicești;
    • instrumente, tehnici şi metodologii utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești.

 2. Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui plan de dezvoltarea a calității serviciilor, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

 3. Programul se desfăşoară în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31,sect. 2.


Stagiul în spital se desfăşoară în cadrul spitalelor aflate pe raza Municipiului Bucureşti, cu care SNSPMPDSB are încheiate acorduri de parteneriat, în vederea organizării şi desfăşurării stagiului de pregătire în domeniul managementului calității în spitale.

Înscrierea la Programul de perfecționare:
La sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;

 • online, prin completarea formularului de înscriere, afișat pe adresa de web: www.snspms.ro
 • se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 3. copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
 4. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2065,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 7. adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.
 8. documente justificative care să ateste vechimea/experiența de lucru cu/în spital:
  1. adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitate;
  2. referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate de ”conform cu originalul” după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;
  3. alte documente pe care le considerați relevante pentru a susține vechimea/experiența de lucru în/cu spitalul.
Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere. La absolvirea programului, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.
Persoană de contact: secretar didactic Adina FARMAZON
Telefon 0753 093 223 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:
Formular inscriere
Rezultate examen
Marţi, 15 Martie 2016 10:26

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății


Register

*
*
*
*
*

* Field is required