snspms.ro

Română
A+ R A-

Noutati (225)


PEV
Programul de perfecționare pentru Evaluatorii de Spitale

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)
aduce la cunoștința persoanelor interesate următoarele:

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare aprobat prin Hotărârea CA nr. 33/27.10.2015, cu modificările și completările ulterioare, toți evaluatorii de spitale care au urmat programul de perfecționare, pot participa, în vederea re-examinării, la sesiunea organizată în perioada 22.11.2016 – 23.11.2016.

Pentru re-examinare se achită o taxă în valoare de 250,00 lei.

Examenul se organizează la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, astfel:
 • Marți, 22.11.2016, ora 10.00 – proba scrisă;
 • Miercuri, 23.11.2016, ora 09.30 – proba orală.

Înscrierea la examen se face în baza unei cereri scrise, adresată conducerii SNSPMPDSB, care se depune la registratura instituției – secretariatul general. Cererea poate fi transmisă și electronic (scanată și cu confirmare de primire), la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau prin fax (cu confirmare de primire), la numărul: 021.212.523.014.

În acest sens, cei care, până la data prezentei, NU au solicitat aprobarea reexaminării Directorului Centrului de Management și Promovarea Sănătății din cadrul SNSPMPD (în calitate de responsabil desemnat al PEV), o pot face prin depunerea unei cereri la secretariatul didactic al programului de perfecționare, sau transmiterea unui e-mail în acest sens, la adresa de poștă electronică: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; Evaluatorii de spitale care au urmat programul de perfecționare, se pot înscrie, în vederea re-examinării, la o singură sesiune, în condițiile de mai sus, până cel mai târziu JOI, 17.11.2016, orele 16.00.


Persoană de contact pentru informații suplimentare:
Bianca VIDAEFF,

telefon 0753 093 237 sau 021 252 8022 – int. 166,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaMarţi, 18 Octombrie 2016 16:44

PEV 7
Anunț amânare programul de perfecționare pentru Evaluatorii de Spitale

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) anunță că, urmare a înscrierii unui număr de doar 3 (trei) persoane la seria de program PEV 7, deschiderea Programului de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale - seria PEV 7, se amână pentru data de 07 noiembrie 2016.

Evaluatorii de spitale care, conform planificării ANMCS (www.anmcs.gov.ro), urmează să participe la programul de perfecționare, sunt rugați să transmită o nouă solicitare privind înscrierea la una dintre cele două serii, astfel:
 1. PEV 7 cu desfășurare în perioada:
  • 07.11.2016 – 11.11.2016 – săptămâna I (pregătire teoretică)
  • 21.11.2016 – 25.11.2016 – săptămâna II (pregătire practică și examen)
 2. PEV 8 cu desfășurare în perioada:
  • 14.11.2016 – 18.11.2016 – săptămâna I (pregătire teoretică)
  • 05.12.2016 – 09.12.2016 – săptămâna II (pregătire practică și examen)

Solicitarea privind înscrierea la una dintre seriile PEV 7 – PEV 8 poate fi transmisă până la data de 31.10.2016.


Informații suplimentare puteți obține la:

-SNSPMPDSB – persoană de contact:Bianca VIDAEFF,

telefon 0753 093 237 sau 021 252 8022 – int. 166,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

-ANMCS persoană  de contact: Alexandru DICU,

telefon 0734 991 442,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaJoi, 13 Octombrie 2016 13:52

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 10 octombrie 2016,


Programul de formare "Managementul Calităţii în Spitale" – seria MQ 6


Programul se adresează persoanelor care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.

În vederea desfășurării în bune condiții a Programului de formare și perfecționare în "Managementul calității în spitale" – MQ, pentru dezvoltarea cursurilor pe serii de participanți cu sau fără experiență de lucru în spital, prin prezenta, vă rugăm să ne specificaţi dacă și care este vechimea/experiența de lucru pe care o aveti într-o unitate sanitară (spital), în ani și luni*, în vederea repartizării pe grupe.

Ulterior, odată cu depunerea dosarului de înscriere la program, veți prezenta documentele justificative** care să confirme cele transmise.

Precizăm că, urmare a confirmărilor dvs., urmează să organizăm în paralel, două categorii de serii de participanți, respectiv să dezvoltăm programul astfel încât acesta să răspundă într-o cât mai mare măsură nevoilor de pregătire identificate. Pentru participanții fără vechime/experiență, durata și structura programului va fi modificată, în sensul extinderii acestora.

* Pentru înscrierea într-o grupă cu vechime/experiență este necesară o perioadă de minim 3 (trei) ani de lucru cu/în spital.
** Prin documente justificative se înțelege:

 • adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitate;
 • referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate de "conform cu originalul" după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;
 • alte documente pe care le considerați relevante pentru a susține vechimea/experiența de lucru în/cu spitalul.


Detalii program

 1. Programul are o durată de 4 săptămâni şi este structurat astfel:
  1. un număr de 14 (paisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 3 (trei) zile, care cuprind următoarele tematici:
    • Organizarea și funcționarea spitalului – structură și procese;
    • Conceptul de calitate – instrumente specifice, documentele calității și planificarea;
    • Standardizarea serviciilor de sănătate şi acreditarea;
    • Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
    • Procesul de evaluare și control al calității în spitale;
    • Instrumentarea indicatorilor de spital;
    • Dezvoltarea conceptului de siguranța pacientului la nivelul spitalului;
  2. un modul de pregătire practică – aplicaţii (care poate include și un scurt stagiu într-un spital), cu durată de 2 zile, organizat în continuarea celei de a doua sesiuni de cursuri și care vizează elaborarea unui plan de monitorizare și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exercitii şi simulări, pe următoarele domenii:
    • fluxuri, procese şi documentele calităţii la nivel de spital;
    • modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de managementul calității serviciilor spitalicești;
    • instrumente, tehnici şi metodologii utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești.
  3. Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”plan de dezvoltarea a calității serviciilor”, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

  4. Programul se desfăşoară în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2

 2. Înscrierea la Programul de formare se face:
   • la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
   • online, prin completarea formularului de înscriere, afișat pe adresa web: www.snspms.ro
  Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.

 3. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
   • formularul de înscriere;
   • copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
   • copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
   • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
   • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2065,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
   • documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
   • adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.
   • documente justificative care să ateste vechimea/experiența de lucru cu/în spital:
   • adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitate;
   • referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate de ”conform cu originalul” după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;
   • alte documente pe care le considerați relevante pentru a susține vechimea/experiența de lucru în/cu spitalul.
  Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.

 4. După promovarea examenului final, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.

 5. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.
      Persoană de contact: secretar didactic Adina FARMAZON
      Telefon 0753 093 223 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143
      e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:
Formular inscriere

Rezultate examen
Luni, 03 Octombrie 2016 15:07
PEV – Program de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)
organizează începând cu 17 octombrie 2016,
Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale - seria PEV 7

Înscrierea la Programul de perfecționare pentru evaluatorii de spitale – seria PEV 7, cu începere din data de 03.10.2016 se face:
 1. la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
 2. online, prin completarea formularului de înscriere, afișat pe adresa de web: www.snspms.ro

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 1. formularul de înscriere;
 2. copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 3. copia față-verso, semnată ”conform cu originalul” a certificatului de evaluator de spitale;
 4. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.710,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 7. declarație pe propria răspundere privind starea de incompatibilitate sau conflict de interese, conform legii.

Depunerea dosarului de înscriere, conținând documentele sus-menționate, se poate face la data înscrierii, în condițiile în care înscrierea se realizează la sediul SNSPMPDSB sau în prima zi de curs, în condițiile în care înscrierea se realizează online.

Dosarele incomplete vor fi respinse.

Pentru admiterea la programul de perfecționare, participanţii vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu.

Testul de tehnoredactare va avea loc în data de 17.10.2016, între orele 9:00 – 10:00. Participanții la programul de perfecționare PEV 7 sunt rugați să se prezinte cu laptop-ul personal (inclusiv mouse-ul) și să aibă instalat Microsoft Office (Word, Excel). Atașat la prezentul anunț, cerințele pentru testul de tehnoredactare.

La absolvirea programului, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, una dintre condițiile obligatorii pentru menținerea calității de evaluator de spitale activ.

Informații suplimentare puteți obține la:

-SNSPMPDSB – persoană de contact:Bianca VIDAEFF,

telefon 0753 093 237 sau 021 252 8022 – int. 166,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

-ANMCS persoană  de contact: Alexandru DICU,

telefon 0734 991 442,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Download:
Cerinte test

Luni, 03 Octombrie 2016 14:51
PEV – Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)
aduce la cunoștința persoanelor interesate – următoarele:


- În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare aprobat prin Hotărârea CA nr. 33/27.10.2015, cu modificările și completările ulterioare, toți evaluatorii de spitale care au urmat programul de perfecționare, pot participa, în vederea re-examinării, la sesiunea organizată în perioada 11.10.2016 – 12.10.2016.

- Pentru re-examinare se achită o taxă în valoare de 250,00 lei.

- Examenul se organizează la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, astfel:
 • Marți, 11.10.2016, ora 10.00 – proba scrisă;
 • Miercuri, 12.10.2016, ora 09.00 – proba orală.

- Înscrierea la examen se face în baza unei cereri scrise, adresată conducerii SNSPMPDSB, care se depune la registratura instituției – secretariatul general. Cererea poate fi transmisă și electronic (scanată și cu confirmare de primire), la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau prin fax (cu confirmare de primire), la numărul: 021.212.523.014.

- În acest sens, cei care, până la data prezentei, NU au solicitat aprobarea reexaminării Directorului Centrului de Management și Promovarea Sănătății din cadrul SNSPMPD (în calitate de responsabil desemnat al PEV), o pot face prin depunerea unei cereri la secretariatul didactic al programului de perfecționare, sau transmiterea unui e-mail în acest sens, la adresa de poștă electronică: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Evaluatorii de spitale care au urmat programul de perfecționare, se pot înscrie, în vederea re-examinării, la o singură sesiune, în condițiile de mai sus, până cel mai târziu JOI, 06.10.2016, orele 16.00.

Persoană de contact pentru informații suplimentare: Bianca VIDAEFF,
Telefon 0753 093 237 sau 021 252 8022 – int. 166
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Luni, 03 Octombrie 2016 14:42
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) organizează în perioada 13-28 octombrie 2016 la Institutul Oncologic București cursul de formare continuă "Integrarea oncologiei medicale cu îngrijiri paleative și suportive"

La curs se pot înscrie medici din toate specialitățile clinice in special medici oncologi sau radioterapeuți cu atestat in îngrijiri paleative

Înscrierile se fac la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) din str. Bodeşti nr. 1, Sector 2 (lângă Spitalul Clinic de Urgență “Sfîntul Pantelimon ” , la dr. Bergher Sandu , email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel.0216241967 ,sau la secretara cursului Boeru Steliana Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,0762232909 , pînă la data de 10 octombrie 2016.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere se poate descărca de pe site-ul SNSPMPDSB-www.snspms.ro la capitolul “Perfecționare medici”.
 2. copie carte de identitate;
 3. copie confirmare in specialitate sau ca medic primar
 4. dovada plății taxei de participare.
 5. aviz de liberă practică.

Cursul primeste de la CMR 22 de credite EM.
Cuantumul taxei de participare este de 200 lei/cursant. Participantii depun această sumă în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, CIF 26328134, Cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.

Marţi, 20 Septembrie 2016 16:15

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

anunță

Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale - PEV 6 se deschide luni 26.09.2016 la ora 9:00, în strada Vaselor nr. 31, Sector 2, București


Testul de tehnoredactare va avea loc între orele 9:00 – 10:00 și pentru acesta vă rugăm să vă prezentați cu laptop-urile personale, mousse și Microsoft Office instalat (Word, Excel). Atașat găsiți cerințele pentru testul de tehnoredactare.

Informații suplimentare puteți obține la:

-SNSPMPDSB – persoană de contact:Bianca VIDAEFF,

telefon 0753 093 237 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

-ANMCS persoană  de contact: Ivona POTZAICHIN,

telefon 0734 991 438,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:
Cerinte test


Miercuri, 14 Septembrie 2016 13:13

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu data de 19.09.2016, Programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în „Managementul Serviciilor de Sănătate” – AT 41


Programul are ca scop dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, în vederea eficientizării activităţii manageriale la nivelul unităţilor sanitare, având la bază programa naţională de atestat în «Managementul Serviciilor de Sănătate» şi este proiectat pe două secţiuni: curs şi pregătire practică

Cursul are structură modulară, fiind alcătuit din 12 module, fiecare cu o durată de 3 zile, după cum urmează:

 1. Management general
 2. Economie sanitară
 3. Organizarea serviciilor de sănătate
 4. Managementul resurselor umane
 5. Management financiar
 6. Managementul calităţii
 7. Evaluarea tehnologiilor medicale
 8. Etică şi legislaţie
 9. Managementul programelor şi proiectelor
 10. Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 11. Sănătate publică: demografie, epidemiologie
 12. Promovarea sănătăţii


Programul se adresează doar medicilor / medicilor dentişti şi farmaciştilor confirmaţi în grad de specialist sau primar, conform Ordinului MS nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionăm că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, absolvirea acestui program este necesară pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie.


Deschiderea programului are loc în data de 19.09.2016, ora 10.00 la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2.


În vederea participării la programul de atestat, persoanele înscrise urmează să depună un dosar care conţine următoarele:

 1. Formularul de înscriere (semnat) în original;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare/de specialitate;
 4. Copia documentului care atestă gradul profesional;
 5. Copia documentului privind autorizarea de liberă practică;
 6. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 7. CV;
 8. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.460,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 9. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original
 10. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de obţinere a atestatului, în original.


Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma "conform cu originalul" şi semnate pe fiecare pagină de către participant, sub supravegherea secretarului didactic.

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de atestat se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv, la secretariatul didactic.

La absolvirea programului, cursanţii vor primi un certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, necesar pentru înscrierea la examenul naţional de obţinere a atestatului în «Managementul Serviciilor de Sănătate» organizat de către Ministerul Sănătăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB – persoană de contact Bianca VIDAEFF, email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , telefon 0753 093 237 sau 021 252 8022 – int. 166.


Download:
Formular inscriere
Marţi, 13 Septembrie 2016 13:16

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății


Register

*
*
*
*
*

* Field is required