snspms.ro

Română
Home » RSS » Noutati
A+ R A-

Noutati (207)


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)
organizează începând cu 9 mai 2016,
Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale - PEV 4


Programul se adresează persoanelor care dețin un certificat de evaluator de spitale şi are ca obiectiv major perfecționarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

Programul are structură modulară şi se desfăşoară pe durata unei luni, astfel:
-1 sesiune de pregătire teoretică – curs și exerciții la sală, cu durată de 5 zile, care cuprinde următoarele tematici:
 • Noțiuni de organizarea spitalului
 • Managementul clinic al spitalului
 • Principii și modele de standardizare la nivelul spitalului
 • Organizarea și evaluarea activităţii de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale în spital
 • Circuitele funcționale din spital
 • Siguranța pacientului și calitatea serviciilor spitalicești
 • Evaluatorul de spitale
 • Standardele și indicatorii de acreditare a spitalului
 • Verificarea și validarea sistemului de managementul calității la nivelul spitalului
- 1 sesiune de pregătire practică – aplicaţii, cu durată de 3 zile, care vizează realizarea de studii de caz, exercitii şi simulare.

Programul de perfecţionare pentru evaluatori de spitale se organizează sub forma mai multor sesiuni, numărul şi durata sesiunilor urmând a fi stabilite astfel încât să fie permisă participarea la Program, în ordinea dobândirii calităţii de evaluator de spitale, a tuturor evaluatorilor înscrişi în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate specializaţi pentru evaluarea spitalelor al ANMCS, ca o condiţie obligatorie, prealabilă participării la programul de evaluare periodică la fiecare 3 ani, în vederea menţinerii / recunoaşterii de către ANMCS.

Conform planificării afișate de către ANMCS (www.anmcs.gov.ro), evaluatorii care se regăsesc în lista anexată sunt obligați să se programeze până, CEL MAI TÂRZIU, la data de 20.05.2016, la una din sesiunile PEV de mai jos:
 • Sesiunea MAI 2016 (PEV 4): 09.05.2016 – 27.05.2016
 • Sesiunea IUNIE 2016 (PEV 5): 30.05.2016 – 17.06.2016
 • Sesiunea SEPTEMBRIE (PEV 6): 19.09.2016 – 07.10.2016
Programarea evaluatorilor pentru una dintre sesiunile Programului de perfecţionare se face prin e-mail la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , în ordinea cronologică a transmiterii opțiunii fiecărui evaluator și în limita locurilor disponibile pentru fiecare serie, respectiv 30 de participanți/sesiune.

Înscrierea la Programul de perfecționare pentru evaluatorii de spitale seria PEV 4, cu începere din data de 09.05.2016 se face:
-la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
-online, prin completarea formularului de înscriere, atașat mai jos.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 1. formularul de înscriere;
 2. copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 3. copia față-verso, semnată ”conform cu originalul” a certificatului de evaluator de spitale;
 4. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.710,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 7. declarație pe propria răspundere privind starea de incompatibilitate sau conflict de interese, conform legii.

Depunerea dosarului de înscriere, conținând documentele sus-menționate, se poate face la data înscrierii, în condițiile în care înscrierea se realizează la sediul SNSPMPDSB sau în prima zi de curs, în condițiile în care înscrierea se realizează online.
Dosarele incomplete vor fi respinse.

Pentru admiterea la programul de perfecționare, participanţii vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu.

La absolvirea programului, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, una dintre condițiile obligatorii pentru menținerea calității de evaluator de spitale activ.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.
Persoană de contact: secretar didactic Vasilica CONSTANTINESCU
Telefon 0753 093 220 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:


Marţi, 19 Aprilie 2016 20:46

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

aduce la cunoștința persoanelor interesate – următoarele:


În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare aprobat prin Hotărârea CA nr. 33/18.10.2015, modificat prin Hotărârea CA nr. 7/18.02.2016:
  • evaluatorii de spitale care au urmat programul de perfecționare seria PEV 1 (numai în condițiile în care NU au mai susținut o altă re-examinare cu seria PEV 2),
  • evaluatorii de spitale care au urmat programul de perfecționare seria PEV 2,
pot participa, în vederea re-examinării, la sesiunea organizată în perioada 07.04.2016 – 08.04.2016.

Pentru re-examinare se achită o taxa în valoare de 250,00 lei.

Examenul se organizează la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, astfel:
  • Joi, 07.04.2016, ora 09.30 – proba scrisă;
  • Vineri, 08.04.2016, ora 09.30 – proba orală.

Înscrierea la examen se face în baza unei cereri scrise, adresată conducerii SNSPMPDSB, care se depune la registratura instituției – secretariatul general. Cererea poate fi transmisă și electronic (cu confirmare de primire), la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau prin fax (cu confirmare de primire), la numărul: 021.212.523.014.

Evaluatorii de spitale care au urmat programul de perfecționare seria PEV 1 sau PEV 2, se pot înscrie, în vederea re-examinării, la o singură sesiune, în condițiile de mai sus.

Persoană de contact pentru informații suplimentare: secretar didactic Violeta MARIN, Telefon 0753 093 240 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143 E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Miercuri, 06 Aprilie 2016 09:21

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

anunță

Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale - PEV 3 se deschide luni 21.03.2016 la ora 9:00, în strada Vaselor nr. 31, Sector 2, București


Testul de tehnoredactare va avea loc între orele 9:00 – 10:00 și pentru acesta vă rugăm să vă prezentați cu laptop-urile personale, mousse și Microsoft Office instalat (Word, Excel). Atașat găsiți cerințele pentru testul de tehnoredactare.

Pentru detalii puteți obține informații suplimentare la:

-SNSPMPDSB – persoană de contact: Violeta MARIN,

telefon 0753 093 240 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

-ANMCS persoană  de contact: Alexandru DICU,

telefon 0734 991 442,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:
Cerinte test


Joi, 17 Martie 2016 06:36

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 28 martie 2016,


Programul de formare “Managementul Calităţii în Spitale” – MQ 3


Programul se adresează persoanelor care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.

 1. Programul are o durată de 4 săptămâni şi este structurat astfel:
  1. un număr de 14 (paisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 2 (două) zile, care cuprind următoarele tematici:
    • Organizarea și funcționarea spitalului – structură și procese;
    • Conceptul de calitate – instrumente specifice, documentele calității și planificarea;
    • Standardizarea serviciilor de sănătate şi acreditarea;
    • Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
    • Procesul de evaluare și control al calității în spitale;
    • Instrumentarea indicatorilor de spital;
    • Dezvoltarea conceptului de siguranța pacientului la nivelul spitalului;
  2. un modul de pregătire practică – aplicaţii (inclusiv stagiul într-un spital), cu durată de 3 zile, organizat în continuarea celei de a doua sesiuni de cursuri și care vizează elaborarea unui plan de monitorizare și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exercitii şi simulări, pe următoarele domenii:
    • fluxuri, procese şi documentele calităţii la nivel de spital;
    • modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de managementul calității serviciilor spitalicești;
    • instrumente, tehnici şi metodologii utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești.

 2. Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui plan de dezvoltarea a calității serviciilor, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

 3. Programul se desfăşoară în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31,sect. 2.


Stagiul în spital se desfăşoară în cadrul spitalelor aflate pe raza Municipiului Bucureşti, cu care SNSPMPDSB are încheiate acorduri de parteneriat, în vederea organizării şi desfăşurării stagiului de pregătire în domeniul managementului calității în spitale.

Înscrierea la Programul de perfecționare:
La sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;

 • online, prin completarea formularului de înscriere, afișat pe adresa de web: www.snspms.ro
 • se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 3. copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
 4. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2065,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 7. adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.
 8. documente justificative care să ateste vechimea/experiența de lucru cu/în spital:
  1. adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitate;
  2. referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate de ”conform cu originalul” după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;
  3. alte documente pe care le considerați relevante pentru a susține vechimea/experiența de lucru în/cu spitalul.
Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere. La absolvirea programului, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.
Persoană de contact: secretar didactic Adina FARMAZON
Telefon 0753 093 223 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:
Formular inscriere
Rezultate examen
Marţi, 15 Martie 2016 10:26

 1. balneo-fizioterapie
 2. igienă şi sănătate publică
 3. laborator
 4. nutriţie şi dietetică
 5. radiologie – imagistică medicală


Conform Ordinului M.S. nr. 613/2013, la programul de pregătire pentru obţinerea specializărilor pot participa doar asistenții medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, având prioritate cei încadrați pe postul corespunzător specializărilor respective.

Pentru înscrierea la programul de specializare, pentru anul de învăţământ 2016 – 2017, unitățile sanitare publice sau private, trimit prin e-mail ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) în perioada 1 iunie 2016 - 1 septembrie 2016:

 1. solicitarea din partea conducerii instituției, conținând tabelul nominal cu asistenții medicali , specializarea dorită, datele de contact ale instituției;
 2. dosarele de înscriere a fiecărui participant cu următoarele documente scanate:
     • C.I./B.I;
     • diplomă sau atestat din care reiese specialitatea asistent medical generalist sau de pediatrie ;
     • certificat de membru / aviz anual de liberă practică;
     • adeverinţă de salariat;
     • număr telefon , adresă e-mail.


In baza solicitărilor primite de la unităţile sanitare, după finalizarea înscrierilor, SNSPMPDSB în parteneriat cu responsabilul national de program:

 • organizează grupe pe serii de pregătire și pe Centre universitare pentru fiecare specializare în parte;
 • repartizează participanţii pe specializări/ grupe/ Centre universitare ;
 • afișează pe site-ul www.snspms.ro, listele nominale (în ordine alfabetică) cu participanții la program precum și taxa de instruire;
 • dosarul în format fizic (pe hârtie) se trimite după repartizarea participanților pe Centre universitare si afișarea lor pe site-ul școlii.


Alte precizări:

 • După 1 decembrie 2016 se vor publica pe site-ul www.snspms.ro, informații privind data si locația primei întâlniri cu responsabilul local de program, care îi va anunța orarul de curs.
 • Participarea la specializare este fără scoatere din activitate.
 • Unităţile sanitare asigură respectarea prevederilor art. 197 şi 198 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată.
 • Plata taxei de participare se face în contul SNSPMPDSB, CIF 26328134, Cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.
 • Taxa de instruire se plăteşte integral în perioada 01.01.2017 – 01.02.2017, specificand numele candidatului si specializarea la care participă .
 • Copia după dovada plății se trimite la nr. de fax: 021.255.64.45 sau scanat pe e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 • Unităţile sanitare care doresc pro-factură, o solicită la telefon: 021.252.04.25/int. 117 sau 133 (Serviciul financiar-contabilitate).
 • Dupa începerea cursului , cursantul se poate retrage doar cu o justificare dovedită trimisă școlii.


Marţi, 08 Martie 2016 17:00

PEV – Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

aduce la cunoștința persoanelor interesate – următoarele:În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare aprobat prin Hotărârea CA nr. 33/18.10.2015, modificat prin Hotărârea CA nr. 7/18.02.2016, evaluatorii de spitale care au urmat programul de perfecționare seria PEV 1, pot participa, în vederea re-examinării, la sesiunea organizată în perioada 10.03.2016 – 11.03.2016.

Pentru re-examinare se achită o taxa în valoare de 250,00 lei.


Examenul se organizează la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, astfel:

 • Joi, 10.03.2016, ora 09.30 – proba scrisă;
 • Vineri, 11.03.2016, ora 09.30 – proba orală.

Înscrierea la examen se face în baza unei cereri scrise, adresată conducerii SNSPMPDSB, care se depune la registratura instituției – secretariatul general. Cererea poate fi transmisă și electronic (cu confirmare de primire), la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau prin fax (cu confirmare de primire), la numărul: 021.212.523.014.


Evaluatorii de spitale care au urmat programul de perfecționare seria PEV 1, se pot înscrie, în vederea re-examinării, la o singură sesiune, în condițiile de mai sus.


Persoană de contact pentru informații suplimentare: secretar didactic Violeta MARIN,

Telefon 0753 093 240 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

Joi, 03 Martie 2016 15:35

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

anunță

Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale - PEV 2 se deschide luni 22.02.2016 la ora 9:00, în strada Vaselor nr. 31, Sector 2, București


Testul de tehnoredactare va avea loc între orele 9:00 – 10:00 și pentru acesta vă rugăm să vă prezentați cu laptop-urile personale, mousse și Microsoft Office instalat (Word, Excel). Atașat găsiți cerințele pentru testul de tehnoredactare.

Pentru detalii puteți obține informații suplimentare la:

-SNSPMPDSB – persoană de contact: Violeta MARIN,

telefon 0753 093 240 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

-ANMCS persoană  de contact: Alexandru DICU,

telefon 0734 991 442,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaDownload:
Cerinte test


Miercuri, 17 Februarie 2016 17:44
ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR EXAMENULUI PENTRU OBŢINEREA SPECIALIZĂRILOR
LABORATOR, BALNEO-FIZIOTERAPIE, RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ, NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ, IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ
SESIUNEA 28.09 – 12.10.2015


Certificatele de absolvire pentru absolvenţii examenului de obţinere a specializărilor Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică, se pot ridica de titulari sau persoane împuternicite, începând cu data de 16 februarie 2016, pentru toate specializările, astfel:
 1. De la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, sediul din str. Bodeşti nr. 1, sector 2 (lângă Spitalul Clinic de Urgenţă «Sfântul Pantelimon») – pentru asistenţii medicali membri ai Filialelor Bucureşti şi Ilfov, aparţinând Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România.
 2. De la sediile filialelor judeţene ale O.A.M.G.M.A.M.R. - pentru asistenţii medicali, membri ai acestora.

Certificatele de absolvire se eliberează titularului pe baza prezentării documentului de identitate sau împuternicitului pe baza împuternicirii (nu la notar, ci făcută pe propria răspundere), însoţită de copii după cartea de identitate a titularului şi a persoanei împuternicite.

Luni, 15 Februarie 2016 14:23

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății


Register

*
*
*
*
*

* Field is required