snspms.ro

Română
A+ R A-

Noutati (216)


Vă informăm că Centrul Naţional de Educaţie Continuă a Medicilor, Medicilor Dentişti şi Farmaciştilor, organizează începând din această toamnă în regim "sfîrșit de săptămînă", programul de pregătire în vederea obţinerii Atestatului de studii complementare în domeniul Farmaciei Homeopate, sub coordonarea d-nei prof. univ. dr. farm. Aurelia Nicoleta Cristea.

Programul va avea loc la sfârşit de săptămână, timp de 8 convocări lunare, o sâmbătă şi o duminică / lună, prima convocare fiind programată în perioada 22 – 23 septembrie 2012. Programul va începere la data de 22 septembrie a.c., ora: 9:00 la sediul S.N.S.P.M.P.D.S. din strada Bodeşti nr.1, sect. 2, Bucureşti, mijloace de transport: autobuze: 104, tramvaie 55, 14, 46 - staţia Sf.Pantelimon, sau metrou, staţia Costin Georgian.

Condiţiile obligatorii de participare sunt:

» statut profesional - farmacişti, care fac dovada absolvirii modulului I de Homeopatie probată prin adeverinţă de absolvire a acestuia,

» certificat de membru CFR  valabil,

» achitarea taxei de participare

» dosar de înscriere [descarcă cererea aici]

Taxa de participare este de 1000 RON şi se poate achita direct la casieria SNSPMPDSB din str. Vaselor nr.31, sect.2, sau ordin de plată sau prin mandat poştal în  CONTUL SNSPMPDSB (vezi denumirea desfăşurată în antet ), CONT IBAN: RO57TREZ 7025 025 XXX 011 206 , Trezorerie sector 2, CIF 26328134, adresa: str. Vaselor nr.31, sector 2, cod postal 021253. (Va recomandăm să specificaţi pe mandat „Taxă program farmacie homeopată”)

Confirmarea de participare la acest program se face trimiţând dosarul de înscriere la curs până pe data de 18 septembrie a.c. scanat la adresa de email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , prin poştă la adresa: str. Bodeşti nr.1, sector 2, Bucureşti, cod poştal: 022432, sau prin fax la numărul: 021-2556445  în atenţia dr.Valentina Jugănaru.

Dosarul de înscriere la curs trebuie să cuprindă - cererea completată şi următoarele documente în copie: diploma de licenţă, certificatul de membru CFR, valabil la data începerii cursului, ordinul de confirmare ca farmacist specialist/primar (dacă este cazul), adeverinţa de absolvire a primului modul de Homeopatie , carte de identitate, dovada de achitare a taxei de curs ) precum şi o adeverinţă de la locul de muncă. Facem precizarea ca farmaciştii care participă în prezent la programul de pregătire în rezidenţiat, nu au acces la acest curs.

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare este dr. Valentina Jugănaru, telefon: 021-6241968.


Marţi, 03 Iulie 2012 15:06
Va rugam sa completati urmatorul chestionar (click aici), tinand cont de domeniile prioritare in care ati dori training, astfel incat aceste cursuri sa va ajute cat mai mult in activitate.
Marţi, 27 Martie 2012 09:12
AMD 16
CURSUL DE MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE INGRIJIRI SI ASISTENŢII SEFI
SNSPMPDSB organizează în Bucureşti CURSUL DE MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE ÎNGRIJIRI ŞI ASISTENŢII ŞEFI

Scopul cursului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/moaşelor pentru funcţia de director de îngrijiri sau asistent şef de spital. Cursul se adresează asistenţilor medicali/moaşelor, cu experienţă, absolvenţi de grad principal şi este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
Cursul este structurat pe 4 module astfel:
  • Managementul organizării şi finanţării spitalului;
  • Managementul resurselor umane;
  • Managementul calităţii îngrijirilor spitaliceşti;
  • Legislaţie sanitară şi comunicare;
Documentele necesare pentru înscriere pot fi depuse direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau prin poştă:
  1. formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMS şi pe site-ul www.snspms.ro);
  2. copie după actul de identitate;
  3. copie după adeverinţă de grad principal (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
  4. copie după diploma ultimei şcoli absolvite (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
  5. copie după actul doveditor al schimbării numelui dacă este cazul;
  6. dovada plăţii contravalorii cursului (880 lei). Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO57TREZ7025025XXX011206, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.
Înscrierea la curs se va face în ordinea sosirii documentelor de înscriere până la completarea unei grupe de cursanţi. Cursul se va desfăşura la sediul SNSPMPDS, începând cu ora 9.30.
Cursul este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – persoana de contact d-na Adina Farmazon, telefon 021-252.35.51, 252.79.51, 0753.093.223;


Download:
•    Intrebari examen AMD
•    Rezultate examen AMD
Marţi, 06 Martie 2012 14:03
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti organizează la  cerere cursuri in  diverse domenii ale managementului sistemului de sanatate ( management general, economie sanitară, managementul calitatii, etica şi deontologie profesională, promovare sanatatii, etc) adresate personalului Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene, Caselor de Asigurări, medicilor si asistentelor din sistemul de sănătate de stat şi privat.

Cursurile îşi propun actualizarea şi perfecţionarea cunoştinţelor din domeniul managementului sistemului de sanatate, pentru a creşte nivelul de performanţă al cursanţilor în îndeplinirea atribuţiilor pe care le au. Durata cursurilor va fi stabilită în funcţie de tematica abordată şi necesităţile de instruire ale participantilor. Cursurile se pot desfasura, la solicitarea cursantilor, in alt loc decat sediul SNSPMPDSB.

La sfârşitul cursului participanţii vor susţine un test de evaluare, examen ce va consta într-o probă scrisă

Pentru personalul medical cursurile vor fi creditate de către Colegiul Medicilor din România  sau de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, după caz.

Înscrierile la cursuri  se vor face la secretariatul didactic al SNSPMPDSB.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – d-na secretară Madalina Trifu, telefon 021/252.04.25/252.80.22 interior 114 sau 0753.093.240.
Vineri, 24 Februarie 2012 15:57
CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE CONTINUĂ A MEDICILOR, MEDICILOR DENTIŞTI şi FARMACIŞTILOR

din cadrul

ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE  ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI

Anunţă organizarea modulul al III - lea din cadrul programului de pregătire în vederea obţinerii Atestatului  în Acupunctură, organizat în perioada  5 –23 martie 2012, zilnic, începând cu ora 14.00, la sediul CNECMMDF din str. Bodeşti nr. 1 sector 2 Bucureşti.
Programul se adresează participanţilor care au absolvit şi promovat modulele I şi II din cadrul programului de atestat de studii complementare în Acupunctură.

Relaţii suplimentare 021/6241968 Dr. Calinescu Narcisa
Vineri, 24 Februarie 2012 15:34

“Managementul calităţii serviciilor de sănătate”

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti anunţă începerea pe data de 21 noiembrie 2011 a unui Curs de perfecţionare în „Managementul calităţii serviciilor de sănătate” – adresat personalului din Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene.

Cursul îşi propune actualizarea cunoştinţelor din domeniul managementului calităţii pentru a creşte nivelul de performanţă în îndeplinirea atribuţiilor de evaluare şi monitorizare a serviciilor de sănătate de pe teritoriul arondat pentru personalul din direcţiile de sănătate publică. Cursul are durata de 5 zile şi se desfăşoară la sediul direcţiei de sănătate publică judeţene

La sfârşitul cursului participanţii vor susţine un test de evaluare, examen ce va consta într-o probă scrisă

Pentru personalul medical cursul este creditat atât de către Colegiul Medicilor din România cât şi de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Înscrierea la curs se va face la secretariatul didactic al SNSPMPDSB, şi va consta din depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente:

- formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMPDSB şi pe site-ul www.snspms.ro);

- copie după actul de identitate;

- copie după diploma de licenţă;

- copie după actul doveditor al schimbării numelui din diploma de licenţă, dacă este cazul;

- dovada plăţii contravalorii cursului de 495 lei. Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO57TREZ7025025XXX011206, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – d-na secretară Adina Farmazon, telefon 021/252.04.25/252.80.22 interior 217 sau 0753.093.223.Download:
Formular inscriere
Miercuri, 18 Ianuarie 2012 00:26

CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE CONTINUĂ A MEDICILOR, MEDICILOR DENTIŞTI şi FARMACIŞTILOR

din cadrul

ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI

Organizează programul EMC:

Actualităţi în citologia colului uterin. Sistemul de raportare Bethesda, program de educaţie medicală continuă adresat medicilor de laborator şi biologilor, susţinut de: Dr. Camelia Teodora Vlădescu, medic primar anatomo-patolog, doctor în medicină, formator acreditat,

Programul se va derula în perioada 28.11-2.12.2011 sub formă de curs şi lucrări practice, la sediul CNECMMDF din str. Bodeşti nr.1 sector 2 Bucureşti, respectiv la Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Pantelimon Cursul este creditat cu de către CMR şi de către OBBCSSR. Taxa de curs este de 500 lei /participant.

Înscrierea la program se face la sediul CNECMMDF, din str. Bodeşti nr.1, sector 2, Bucureşti. Relaţii suplimentare la telefon 021/6241968 sau 021/2550360
Miercuri, 18 Ianuarie 2012 00:25

CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE CONTINUĂ A MEDICILOR, MEDICILOR DENTIŞTI şi FARMACIŞTILOR

din cadrul

ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI

Anunţă începerea următorelor programe de educaţie medicală continuă:

1. Tratamente minim si noninvazive in rejuvenarea fetei si gatului. Indicatii, produse si echipamente, tehnici de baza si management-ul complicatiilor. Programul susţinut de dr. Dana Jianu si coordonat stiintific de Prof. Dr. C. Giurcaneanu, creditat de Colegiul Medicilor din Romania se adreseaza medicilor specialişti chirurgie plastică, chirurgie generală, medicilor dermatologi, medicilor dentişti. Programul se va derula în perioada 7 - 9 octombrie 2011. la sediul ProEstetica Medical SRL, Str. Tudor Ştefan 38-40, Bucureşti, www.proestetica.ro. Taxa de participare este de 600 lei/participant.

Înscrierea la program se face la sediul CNECMMDF, din str. Bodeşti nr.1, sector 2, Bucureşti. Relaţii suplimentare la telefon 021/2550360 (CNECMMDF), sau 0728011263 (secretar curs).

2. Actualităţi în citologia colului uterin. Sistemul de raportare Bethesda, program de educaţie medicală continuă adresat medicilor de laborator şi biologilor, susţinut de: Dr. Camelia Teodora Vlădescu, medic primar anatomo-patolog, doctor în medicină, formator acreditat,

Programul se va derula în perioada 28.11-2.12.2011 sub formă de curs şi lucrări practice, la sediul CNECMMDF din str. Bodeşti nr.1 sector 2 Bucureşti, respectiv la Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Pantelimon Cursul este creditat cu de către CMR şi de către OBBCSSR. Taxa de curs este de 500 lei /participant.

Înscrierea la program se face la sediul CNECMMDF, din str. Bodeşti nr.1, sector 2, Bucureşti. Relaţii suplimentare la telefon 021/6241968 sau 021/2550360

3. Programe de educaţie medicală continuă în domeniul Chirurgiei laparoscopice nivel de bază şi nivel avansaţi, coordonate de Prof. Dr. Niculae Iordache, adresat medicilor specialişti şi primari specialităţi chirurgicale. Fiecare program durează 4 zile, pe parcursul a 2 sătpămâni, 2 zile /săptămână (joi şi vineri) şi vor fi organizate periodic la Clinica de Chirurgie Generală a Spitalului de Urgenţă Sfântul Ioan începând cu luna octombrie 2011, în sistem “hands on”. Programul este creditat de CMR. Înscrierea la program se face la sediul CNECMMDF, din str. Bodeşti nr.1, sector 2, Bucureşti. Relaţii suplimentare la telefon 021/2550360 (CNECMMDF)

4. Program de educaţie medicală continuă: Rolul medicului în răspunsul medical în situaţiile de urgenţă radiologică adresat medicilor în specialităţile: medicina muncii, igiena radiaţiilor, radiologie, mediciă de urgenţă, etc. creditat de CMR, organizat în perioada 14-16 oct. 2011 la sediul CNECMMDF din str. Bodeşti nr.1 sector 2 Bucureşti.

Înscrierea la program se face la sediul CNECMMDF, din str. Bodeşti nr.1, sector 2, Bucureşti. Relaţii suplimentare la telefon 021/2550360 (CNECMMDF)

5. Programe de educaţie medicală continuă în domeniul Comunicării medic – pacient organizat în colaborare cu Asociaţia de Comunicare în Sănătate adresate medicilor de medicină generală, medicilor specialişti din toate specialităţile clinice şi paraclinice, medicilor dentişti

Programele sunt structurate în 2 module a câte o zi şi jumătate (vineri 13.30-18.00, sâmbătă 9.00-16.30), îşi propune - într-o manieră intens interactivă - abordarea principalelor abilităţi de comunicare şi relaţionare necesare medicului în colaborarea cu pacienţii, dar şi cu membrii echipei din care face parte: principiile unei comunicări eficiente, modele de consultaţie în acord cu standardele europene, exerciţii de rezolvare a unor situaţii dificile, jocuri de rol pentru identificarea diferitelor perspective de stabilire a unei relaţii de succes cu pacienţii şi cu colegii. Programele se orgnizează periodic, în funcţie de cerere, începând cu luna octombrie 2011.

Pentru relaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, telefon 021/ 230 5253 (secretar curs) sa telefon 021/2550360 (CNECMMDF).
Miercuri, 18 Ianuarie 2012 00:24

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății


Register

*
*
*
*
*

* Field is required