snspms.ro

Română
A+ R A-

Noutati (234)


CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SANITAR
din cadrul
ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT SI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI
anunţă începerea următoarelor programe:


Programe de educaţie medicală continuă:
 1. Aspecte practice privind supravegherea medicală a expuşilor profesional la radiaţii ionizante, în perioada 21-23 iunie 2013, pentru medici specialişti de medicina muncii, radiologie şi alte specialităţi, implicaţi în acest domeniu. Înscrieri pe email-ul: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60
 2. Citologie cervico-vaginală, Tehnica Bethesda 2001, în perioada 15-29 iulie 2013, pentru medici specialişti medicină de laborator şi biologi sau biochimişti care lucrează în laboratoare, coordinator de program Prof. Dr. Maria Sajin. Taxa de participare este de 800 lei, înscrieri se fac până la data de 12 iunie 2013. Relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60.

Programe de pregătire în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare în:
 1. Ultrasonografie obstetricală şi ginecologică, modulul I şi II, organizat în Centrul Universitar Bucureşti, Ia Spitalul Clinic Filantropia, începând din luna septembrie 2013, sub îndrumarea D-nei Conf. Dr. Maria Bari. Cursul se adresează medicilor specialişti şi primari în specialitatea obstetrică-ginecologie. Înscrierile încep din luna iunie. Relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60.
 2. Cardiologie pediatrică, organizat în Centrul Universitar Târgu Mureş sub îndrumarea Prof. Dr. Rodica Togănel, începând din luna octombrie a.c., desfăşurându-se pe o perioadă de 2 ani. Cursul se adresează medicilor specialişti şi primari în specialităţile pediatrie, neonatologie sau cardiologie. Înscrierile încep din luna iunie a.c. Relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60.
 3. Homeopatie (program de week-end), organizat în Centrul Universitar Bucureşti sub îndrumarea Dr. Doina Pavlovschi, responsabil de program. Programul începe în luna octombrie a.c. şi are o durata de 22 luni, 1 week-end /lună, sâmbăta şi duminica, 11 luni/an, timp de 2 ani. Taxa de participare este de 3.000 lei, în 3 tranşe de câte 1.000 lei, din 7 in 7 luni. Programul se adresează medicilor de medicină generală cu liberă practică, medicilor specialişti specialităţi clinice şi farmaciştilor. Înscrierile se fac începând cu luna iunie a.c. Relaţii suplimentare la telefon 021 – 624.19.67.

Dosarul de înscriere pentru aceste programe se depune la sediul SNSPMPDSB din str. Bodeşti nr. 1 şi cuprinde:
 1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală/Medicină Dentară/Farmacie – copie
 2. Autorizaţie de liberă practică validă/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor/Medicilor Dentişti/Farmaciştilor din Romania, Ordinul Biochimiştilor, » » Biologilor şI Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (după caz) - copie
 3. Ordinul de confirmare ca medic/farmacist specialist/primar - copie
 4. Copie după cartea de identitate
 5. Acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire
 6. Certificatul de înregistrare al CMI/declaraţia pe proprie răspundere că nu sunt angajaţi, pentru cei care nu se află în relaţie contractuală cu CNAS sau alt angajator
 7. Dovada achitării (total sau parţial, după caz) a taxei de instruire în contul SNSPMPDSB; R057TREZ7025025XXX011206, Trezoreria sector 2, CIF 26328134, str. Vaselor nr. 31, sector 2, Bucureşti sau la casieria SNSPMPDSB contul SNSPMPDSB.Download
:
Model cerere EMC
Model cerere curs atestat
Marţi, 21 Mai 2013 10:35
Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in domeniul Sanitar Bucuresti a demarat, incepand cu 11.02.2013, o serie de cursuri cu aceasta tema. Ca urmare a numarului mare de solicitari, va anuntam ca urmeaza sa sustinem la sediul SNSPMPDSB o noua serie a acestui curs, in perioada 26-27.03.2013 orele 9-15.30.

De asemenea, in functie de optiunile exprimate de dvs. prin "Formularul de inscriere", ar fi posibila si organizarea unei serii suplimentare, la aceeasi locatie si in perioada 14-15.05.2013. Acte necesare (copii xerox): C.I., diploma studii, certificat de casatorie/divort (in situatia schimbarii numelui), aviz de libera practica (pentru medici si asistenti medicali), dovada efectuarii platii.

Va reamintim ca pentru maximizarea beneficiului dvs. in urma cursului, asteptam sa ne trimiteti exemple de cazuri clinice a caror codificare sa fie abordata in cadrul sesiunilor. Cazurile clinice se vor trimite cu minim 3 zile lucratoare inaintea primei zile de curs.

Va invitam sa descarcati Tematica acestei sesiuni de instruire

Taxa de participare, de 239 RON poate fi achitata prin ordin de plata in contul RO57 TREZ 7025 025X XX01 1206, deschis la Trezoreria sect. 2, CIF 26328134, sau direct la casieria SNSPMPDSB din str. Vaselor, nr.31, sect.2, Bucuresti.

Va rugam, descarcati de pe site formularul de inscriere, care se va trimite dupa completare la nr. de fax 021 211 83 10. 

Persoana de contact pentru relatii suplimentare este d-na Iuliana Ivascu, tel. 021 252 04 25 sau 021 252 35 51, interior 228.Luni, 04 Martie 2013 13:17
AMD 20 - Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti organizează în data de 21 martie 2013 un nou CURS DE MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE INGRIJIRI SI ASISTENŢII SEFI.

Scopul cursului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/moaşelor pentru funcţia de director de îngrijiri sau asistent şef de spital. Cursul se adresează asistenţilor medicali/moaşelor, cu experienţă, absolvenţi de grad principal şi este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.
Cursul este structurat pe 4 module astfel:
 • Managementul organizării şi finanţării spitalului;
 • Managementul resurselor umane;
 • Managementul calităţii îngrijirilor spitaliceşti;
 • Legislaţie sanitară şi comunicare;
Documentele necesare pentru înscriere pot fi depuse direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau prin poştă:
 1. formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMS şi pe site-ul www.snspms.ro);
 2. copie după actul de identitate;
 3. copie după adeverinţă de grad principal (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
 4. copie după diploma ultimei şcoli absolvite (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
 5. copie după actul doveditor al schimbării numelui dacă este cazul;
 6. dovada plăţii contravalorii cursului (880 lei). Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO57TREZ7025025XXX011206, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.
Înscrierea la curs se va face în ordinea sosirii documentelor de înscriere până la completarea unei grupe de cursanţi. Cursul se va desfăşura la sediul SNSPMPDS, începând cu ora 9.30.
Cursul este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – persoana de contact d-na Adina Farmazon, telefon 021-252.35.51, 252.79.51, 0753.093.223;


Download:
•   Formular înscriere
•   Intrebari examen
•   Rezultate examen
Miercuri, 06 Februarie 2013 12:05
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar anunţă începerea în data de 11 februarie 2013 a cursului de « Managementul Calităţii în spitale »

Programul are ca scop pregătirea teoretică şi practică a personalului care va lucra în cadrul structurii de management al calităţii serviciilor medicale din cadrul spitalelor, organizată în conformitate cu OMS nr 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

Cursul va avea o durată de 15 zile organizată astfel:
 • Modulul I – 4 zile curs şi lucru la planul de îmbunătăţire a calităţii
 • Activitate practică într-o instituţie sanitară  – 6 zile
 • Modulul II – 4 zile curs şi lucru la planul de îmbunătăţire a calităţii
 • Evaluare cursanţi – prezentare proiect de îmbunătăţire a calităţii – 1 zi

Tematica abordată de curs va cuprinde aspecte privitoare la sistemul de management al calităţii,  Misiunea, viziunea, scopul si obiectivele spitalului, politici in domeniul calitatii serviciilor de sanatate in spital, principiile imbunatatirii calitatii, leadership si organizare a structurii de management al calităţii serviciilor medicale,instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite, indicatori de calitate si performanta ai spitalelor, evaluarea calitatii. Modele, instrumente, evaluarea performantei spitalului, îmbunatatirea proceselor din spital, procesul de acreditare a spitalelor, calitatea datelor raportate de către spital, control intern, manualul calitatii.

La sfârşitul cursului se va susţine examenul de absolvire al acestuia, examen ce va consta într-o probă orală – elaborarea şi susţinerea unui proiect de îmbunătăţire a calităţii în cadrul spitalului.

Pentru medici, cursul este creditat de către Colegiul Medicilor din România, iar pentru asistenții medicali, cursul este creditat de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si Asistenților Medicali din Romania.
Înscrierea la curs se va face la secretariatul didactic al SNSPMPDSB, direct (între orele 9.00-16.30) sau prin poştă şi va consta din depunerea sau trimiterea,după caz, a următoarelor documente:
 • formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMPDSB şi pe site-ul www.snspms.ro);
 • copie după actul de identitate;
 • copie după diploma ultimei școli absolvite (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
 • copie după actul doveditor al schimbării numelui din diploma de licenţă, dacă este cazul (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă)
 • dovada plăţii contravalorii cursului de 1.057 lei. Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO57TREZ7025025XXX011206, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul SNSPMPDSB – Str. Vaselor, nr. 31, sect. 2, Bucureşti –  respectiv de la d-na Mădălina Trifu – tel 0753.093.240 / 0212520425.

La absolvirea programului, cursanţii vor primi din partea SNSPMPDSB un certificat de absolvire a cursului.

Download:
Formular inscriereMarţi, 27 Noiembrie 2012 12:01
CENTRUL  NAŢIONAL  DE  DEZVOLTARE  PROFESIONALĂ în DOMENIUL SANITAR
din cadrul
ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE  ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI


Anunţă începerea următoarelor programe:
 1. Îngrijiri Paliative, în centru universitar Bucureşti şi Braşov, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, cu începere de la data de 15.10.2012, având o durată de 18 luni. Relaţii suplimentare la tel. 021-255.03.60, dna.Emilia Dimcea.
 2. Implantologie orală, în centru universitar Bucureşti, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului,pentru anul universitar 2012-2013, având o durată de 6 luni. Relaţii suplimentare la tel. 021- 624.19.66, Dna Dr. Denissa Şerban.

Dosarele pentru  programul  de la puncul 1 se depun în perioada 08 – 22.10.2012  de L-V, de la 10.00 – 12.00, la sediul CNDPDS, din str. Bodeşti nr.1, sector 2, Bucureşti.

Documentele necesare înscrierii la aceste programe sunt:
 1. diploma de absolvire a facultăţii (copie);
 2. certificat de membru al CMR/CMDR (copie)
 3. ordin de confirmare în specialitate (copie), doar dacă este cazul;
 4. copie a CI/BI;
 5. acordul angajatorului privind participarea la curs;
 6. dovada achitării a cel puţin jumătate din taxa de participare, în contul SNSPMPDSB: RO57TREZ7025025XXX011206, Trezorerie sector 2, CIF 26328134, str.Vaselor 31, sector 2, Bucureşti sau la casieria SNSPMPDSB
 7. cerere de participare la program.
Luni, 01 Octombrie 2012 11:59
Atestat implantologie orala - prof. AUGUSTIN
An universitar 2012 - 2013
Taxa: 6300ron (se plateste in doua transe)

Dosarele vor fi depuse in str. Bodesti nr.1
Persoana de contact: Dr.Denissa Serban
Telefon: 624 19 66
Dosarul pentru inscriere va contine copii dupa urmatoarele documente:
 1. FORMULAR INSCRIERE
 2. DIPLOMA MEDIC
 3. BULETIN

ACORDUL ANGAJATORULUI( DACA ESTE ANGAJAT) SAU COPIE DUPA CERTIFICATUL DE INREGISTRAE EMIS DE CATRE DSP( PROPIUL CABINET)
Marţi, 25 Septembrie 2012 11:09

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 162 din 12/11/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din 03/12/2008, Norma Metodologica din 29/01/2009, de aplicare a O.U.G., nr. 162/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 16/02/2009, nevoia de dezvoltare a reţelei de asistenţă medicală comunitară pe baza rezultatelor obţinute în cadrul proiectului implementat de către ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR, (SNSPMPDSB), cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA prin POSDRU, vă aducem la cunoştinţă faptul că începând cu luna iunie 2012, instituţia noastră deţine calitatea de furnizor de formare autorizat de către AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI, pentru susţinerea cursurilor în SPECIALIZAREA DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR (cod NC/COR 325301).


Prin urmare, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti organizează Programul de Specializare in Asistenta Medicala Comunitară în perioada 10 - 16 martie 2014.


Programul de specializare, se adresează:

-      asistenţilor medicali comunitari angajaţi in cadrul autorităţilor locale (Serviciile Publice de Asistenţă Socială şi Direcţiile Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului);

-      asistenţilor medicali generalişti care doresc să obţină specializarea de asistent medical comunitar;

-      asistent de pediatrie;

-      asistent de ocrotire

-      asistent medico-social;

-      asistent de obstretică ginecologie;

-      asistent de igienă/epidemiologie şi toate specializările asociate;

-      moaşă


Acest program are o structură modulară dezvoltată în funcţie de competenţele generale, fundamentale şi specifice stabilite prin standardul ocupaţional şi cuprinde:

MODULUL 1 - PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ŞI RAPORTAREA ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ, LUCRUL ÎN ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ;
MODULUL 2
- LUCRUL CU COMUNITATEA;
MODULUL 3 - LUCRUL CU FAMILIA;
MODULUL 4 - LUCRUL CU INDIVIDUL;
MODULUL 5 - PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE;
MODULUL 6 - ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN CAZ DE URGENŢĂ;
MODULUL 7 - ADMINISTRAREA UNOR TRATAMENTE LA DOMICILIUL PACIENŢILOR;


Ne propunem să punem la dispoziţia cursanţilor şi autorităţilor o colecţie de instrumente care să faciliteze munca în teren a asistentului medical comunitar (AMC). Acestea acoperă toate categoriile de activităţi zilnice derulate de AMC, de la planificarea şi organizarea activităţii până la managementul unor categorii specifice de beneficiari cu nevoi speciale sau activităţile de promovare a sănătăţii. Fiecare instrument este însoţit de o metodologie a acestuia, care detaliază condiţiile şi modul de utilizare.

Cursul se finalizează cu susţinerea unui examen de certificare a competenţelor şi acordarea unui certificat de specializare recunoscut de către instituţiile specificate mai sus şi un număr de 30 de credite acordate de către O.A.M.G.M.A.M.R.

Durata de desfăşurare a programului este de 7 zile, 8 ore/zi, cu un număr de minim 25 si maxim 28 de participanţi pe serie, în fiecare locatie de mai jos şi se desfăşoară în:

-      BUCUREŞTI - pentru participanţii care provin din judeţele ce aparţin Regiunilor de Dezvoltare BUCUREŞTI-ILFOV, SUD şi SUD EST; secretar: Constantinescu Vasilica: 0753 093 220

-      TIMIŞOARA - pentru participanţii care provin din judeţele ce aparţin Regiunilor de Dezvoltare , SUD VEST, VEST şi NORD VEST; secretar: Irina Dobândă: 0726 919 488

-      TÂRGU MUREŞ - pentru participanţii care provin din judeţele ce aparţin Regiunilor de Dezvoltare CENTRU şi NORD EST; secretar: Liana David: 0731 33 80 62

Taxa de participare este de 655 lei/participant, şi va fi achitată în contul RO57 TREZ 7025 025X XX01 1206, CIF 26328134, Trezoreria sectorului 2, cont al al SNSPMPDS BUCUREŞTI, cu menţionarea denumirii programului de specializare. Preţul nu include cheltuielile de cazare, masă şi transport, acestea vor fi suportate de către fiecare participant.

Perioada de înscriere este 10.02.2014 – 03.03.3014. Cei care doresc să se înscrie sunt rugaţi să descarce de mai jos şi să completeze cererea de înscriere ce urmează a fi transmisă pe fax la numărul, 021 2523 014.

Cursul va începe din luna MARTIE 2014, numai dacă se vor înscrie un număr de minim 25 de participanţi în oricare dintre cele 3 locaţii.

Pentru eventuale modificări, vă rugăm să consultaţi periodic site-ul SNSPMPDS. Alte informaţii suplimentare puteţi obţine la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza responsabil program, MARIAN MATEI.

În prima zi de curs fiecare participant se va prezenta cu un dosar care va conţine următoarele documente:
- copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;
- adeverinţă de salariat de la locul de muncă;
- adeverinţă de şomaj (după caz);
- copie după BI/CI;
- copie certificatului de căsătorie (după caz);
- dovada achitării taxei de participare..Download:
•   Cerere inscriereVineri, 21 Septembrie 2012 10:47

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti anunţă începerea in luna octombrie 2012 a unui nou curs de formare în „Management spitalicesc” – adresat directorilor de spitale.

Scopul cursului este de a asigura pregătirea directorilor de spitale pentru gestionarea acestora la un nivel performant. Cursul este structurat pe 7 module astfel:

· Managementul şi organizarea serviciilor spitaliceşti;
· Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG);
· Economie sanitară;
· Management financiar;
· Managementul resurselor umane;
· Managementul calităţii serviciilor de sănătate şi evaluarea performanţei;
· Audit intern.

La sfârşitul cursului se va susţine examenul de absolvire al acestuia, examen ce va consta într-o probă scrisă – tip grilă şi o probă orală – elaborarea şi susţinerea planului de management.
Cursul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.
Pentru medici, cursul este creditat de către Colegiul Medicilor din România.
Înscrierea la curs se va face la secretariatul didactic al SNSPMPDSB, direct (între orele 9.00-16.30) sau prin poştă şi va consta din depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente:
· formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMPDSB şi pe site-ul www.snspms.ro);
· copie după actul de identitate;
· copie după diploma de licenţă (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
· copie după actul doveditor al schimbării numelui din diploma de licenţă, dacă este cazul (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
· dovada plăţii contravalorii cursului de 1.950 lei. Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO57TREZ7025025XXX011206, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – d-na secretara Adina Farmazon, telefon 021/252.04.25/252.80.22 interior 217 sau 0753.093.223.


Download:
Formular inscriere
Miercuri, 19 Septembrie 2012 08:43

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required