snspms.ro

Română
A+ R A-

Noutati (217)Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

anunță deschiderea unei noi serii a Programului de formare în „Management spitalicesc” - MS 48,
ȋncepând cu data de 17 ianuarie 2019

 

Scopul programului de formare este de a asigura pregătirea managerilor de spital pentru o mai bună gestionare a spitalelor la un nivel performant şi este proiectat pe două secţiuni: pregătire teoretică și aplicații practice.

 

Programul este structurat pe 11 module, astfel:

 • Managementul serviciilor de sănătate;
 • Organizarea şi evaluarea spitalului;
 • Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG);
 • Economie sanitară;
 • Management financiar/Analiza comparată a sistemelor de sănătate;
 • Managementul resurselor umane;
 • Managementul calităţii serviciilor de sănătate şi evaluarea performanţei;
 • Standardizare, acreditare si control intern in cadrul spitalului;
 • Comunicare managerială la nivelul unui spital;
 • Management de proiecte;
 • Finanţe publice

 

Programul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.

 

La finalul programului se susţine examenul de absolvire, care constă dintr-o probă scrisă – tip grilă şi o probă practică – elaborarea şi susţinerea Planului de management.

Menţionăm că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest program este necesar pentru ocuparea funcţiei de manager de spital.

 

Înscrierile la program se fac la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. formular de înscriere în original (poate fi descărcat pe www.snspms.ro);
 2. copia actului de identitate;
 3. copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare;
 4. copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.850,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original
 7. adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, persoană de contact – d-na Adina ADAM, telefon 021 252 0425 / 252 8022 – int. 143 sau 0753 093 223; e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 


Download:


Atestat 2019c

Inscrierile pentru programele de pregatire pentru obtinerea atestatului in Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si Asistenta medicala de urgenta pentru structurile pentru primirea urgentelor se desfasoara in  perioada 10 decembrie 2018 – 4 ianuarie 2019.

Cererea va cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:

 1. Nume, prenume
 2. Loc de munca
 3. Specialitate si grad profesional
 4. 2 optiuni pentru centrul de pregatire
 5. Numar de telefon sau adresa de mail

La inscriere se va tine cont de prevederile O.M.S. 4003/2009:

(1) La programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească au acces:

a) medicii de medicină generală cu drept de liberă practică;

b) medicii confirmaţi specialişti/primari în specialităţile: anestezie şi terapie intensivă, pediatrie, medicină de familie.

(2) Medicii prevăzuţi la alin. (1), încadraţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi în structurile de primire a urgenţelor, care nu au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti / urgenţe medico-chirurgicale, au acces cu prioritate la acest program.

(3) Programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală din cadrul structurilor de primire a urgenţelor poate fi efectuat de către medicii care au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti / urgenţe medico - chirurgicale /asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească.

(4) Absolvenţii facultăţilor de medicină promoţia 2005 şi promoţiile ulterioare, care nu au obţinut dreptul de liberă practică, nu au acces la programe de studii complementare."

Solicitarile se vor trimite prin e-mail ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) sau pe fax (021-255.64.45).

Programul de pregătire pentru obținerea atestatului pentru Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca se va desfășura în centrele de pregătire:

 1. Bucureşti – Spitalul Clinic de Urgenţă - 10 locuri;
 2. Cluj-Napoca – 10 locuri;
 3. Craiova – 10 locuri;
 4. Iaşi – 10 locuri;
 5. Oradea – 10 locuri;
 6. Tg. Mureş – 10 locuri;
 7. Timişoara – 10 locuri.

Programul de pregătire pentru obținerea atestatului pentru Asistența medicală de urgență pentru structurile pentru primirea urgențelor se va desfășura în centrele de pregătire:

 1. Bucureşti - Spitalul Universitar de Urgenţă – 5 locuri,
 2. Cluj-Napoca – 5 locuri;
 3. Craiova – 5 locuri;
 4. Iaşi – 5 locuri;
 5. Oradea – 5 locuri;
 6. Tg. Mureş – 5 locuri;
 7. Timişoara – 5 locuri.

Centrele vor funcționa doar în cazul ocupării tuturor locurilor stabilite, în caz contrar, cei înscriși vor fi redistribuiți în celelalte centre.
Selecţia şi repartiţia pe centre a cursanţilor se va realiza în perioada 07.01.2019 – 18.01.2019.

Documente inscriere atestate

Cursantii inscrisi la cele 2 programe vor primi o FISA DE EVIDENTA cursant (poate fi descarcata aici).

Aceasta TREBUIE completata cu TOATE datele solicitate, deoarece toate comunicarile se vor face prin mail, apoi trimisa prin fax (021-255.64.45) sau scanata prin e-mail ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Dosarul de inscriere va cuprinde:

 1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală – copie
 2. Autorizaţie de liberă practică validă/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania – copie
 3. Ordinul de confirmare ca medic specialist/primar – copie – daca este cazul
 4.  Copie după cartea de identitate
 5. Acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire
 6. Certificatul de atestare in Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca (pentru cei care se inscriu la Asistenta medicala de urgenta pentru structurile de primirea urgentelor)
 7. Dovada achitării (total sau parţial, după caz) taxei  de instruire în contul SNSPMPDSB – copie.

Taxa de participare este de 4400 lei pentru ambele programe, care se va achita înainte de începerea programului de pregătire de către instituţia angajatoare, sau în două rate egale de către cursant si trebuie achitata integral pana cel tarziu 31.05.2019, in contul mentionat mai jos sau la casieria din str. VASELOR nr. 31, sector 2, Bucuresti.

Verificarea achitarii taxei, de catre angajator, este responsabilitatea cursantului.

Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti

Str. Vaselor 31, 021253, Sectorul 2, Bucureşti;

 Cont: RO80TREZ7022 0F335000XXXX, Trezorerie Sector 2,

CIF: 26328134

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea integrala a taxei, participantii se vor adresa serviciului contabilitate, dupa minim 7 zile de la achitare, la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau fax: 021-211.02.91 su tel. 021-252.04.25.

Dosarul de inscriere se trimite:

 1. scanat prin e-mail pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza m  sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza    SAU
 2. prin posta pe adresa SNSPMPDSB, in atentia dnei. Mihaela LICURICI.

Data incepere program atestat

Programul de pregatire pentru Atestatul de medicina de urgenta prespitaliceasca va incepe in centrele de pregatire care au minim 10 cursanti inscrisi, in data de 4 februarie 2019.

Programul de pregatire pentru Atestatul de medicina de urgenta pentru structurile pentru primirea urgentelor va incepe in centrele de pregatire in care se vor inscrie minim 5 cursanti,  in data de 3 februarie 2019.


Începerea programului de specializare "NEFROLOGIE /HEMODIALIZĂ ȘI DIALIZĂ PERITONEALĂ" se amână cu o săptămână, respectiv pentru data de 3 decembrie 2018 ora 12.

S.N.S.P.M.P.D.S.B. anunţă începerea înscrierilor pentru următoarele programe în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare în:

 1. Chirurgie laparoscopică nivel I (tehnici de bază) - Spital Clinic Dr. Cantacuzino Buc. - 2019
 2. Chirurgie laparoscopică nivel II (nivel avansaţi) - Spital Clinic Dr. Cantacuzino Buc. - 2019
 3. Chirurgie laparoscopică nivel II (nivel avansaţi) - Spital Clinic de Urgenţă Buc. - 2019
 4. Chirurgie laparoscopică nivel I (tehnici de bază) - Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Cr. - 2019
 5. Chirurgie laparoscopică nivel II (nivel avansaţi) - Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Cr. - 2019
 6. Chirurgie laparoscopică pediatrică nivel I – Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Gr. Alexandrescu Buc. - 2019
 7. Cardiologie intervenţională -  Spital Clinic de Urgenţă Buc. – februarie 2019 - 2021

Precum şi înscrieri pentru cursul EMC – Citologie cervico-vaginală ce v-a avea loc în luna iunie 2019 la Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă – Buc.

Detalii la telefon : 021 – 255.03.60 – Emilia Dimcea
În perioada 14.01 – 22.02.2019 S.N.S.P.M.P.D.S.B. va organiza cursurile de pregatire in vederea obtinerii ATESTATULUI DE STUDII COMPLEMENTARE IN ULTRASONOGRAFIE OBSTETRICALA SI GINECOLOGICA NIVEL II.

Cursul se adreseaza medicilor specialisti si primari in obstetrica ginecologie care au facut nivelul I in rezidentiat.

Detalii la tel. 021 255 0360, dr. Adrian Dumitrescu

Programul de specializare pentru asistenți medicali în domeniul Nefrologie / Hemodializă și dializă peritoneală va începe pe data de 26 noiembrie 2018 03 decembrie 2018 la ora 12.00 în următoarele centre de pregătire:


Centru de pregătire Persoană contact Telefon Email
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF.IOAN”, BUCUREȘTI, CLINICA DE NEFROLOGIE ȘI DIALIZĂ Valerica AGUDARU 0757086170 vali_agudaru at yahoo.com
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, BUCUREȘTI- CLINICA DE NEFROLOGIE dr. Diana Zilișteanu 0735133933  
SPITALUL CLINIC „DR C I PARHON” IAȘI CLINICA DE NEFROLOGIE dr. Nistor Ionuț 0740092080  
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ CLINICA DE NEFROLOGIE Bathori Ioana 0722990588  
SPITAUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ CLINICA DE NEFROLOGIE ȘI DIALIZĂ dr. Maria Țicală 0755871293  
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA CLINICA DE NEFROLOGIE ȘI DIALIZĂ Fâșie Dragoș
as.pr. Asofiei Cristina
0723179200
0723690628
 
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „G. CURTEANU”, ORADEA, CLINICA DE NEFROLOGIE Rațiu Ioana 0740234773  
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ CRAIOIVA CLINICA DE NEFROLOGIE șef lucrări Zaharie Sorin
dr. Văduva Cristina
0723062108
0722691103

cristina_vaduva2002 at yahoo.com
„PROF DR C. ZOSIN” TIMIȘOARA CLINICA DE NEFROLOGIE dr. Adelina Mihăescu 0752119993  

Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar (CNDPDS)

anunță începerea programului de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale în

Ingrijiri Paliative


Activitățile teoretice și practice pentru grupele de pregătire, se vor desfășura în centrele Brașov, București, Cluj și Pașcani și vor începe după cum urmează :

Centru de pregătire Persoană contact Telefon
Brașov: săptămâna 17-21 decembrie 2018
Hospice Casa Speranței Brașov, str. Piatra Mare nr. 101
Sorina Hasu 0728130093
București: săptămâna 10-14 decembrie 2018
Hospice Casa Speranței București, str. Tămâioarei nr. 121-123
Alina Macare 0728130071
Cluj-Napoca: săptămâna 10-14 decembrie/17–22 decembrie 2018
Hospice Sf. Nectarie Cluj, str. Fabricii de Zahăr nr. 49 - 51
Ana Tudoran 0723734587
Pașcani: săptămâna 17-21 decembrie 2018
Spitalul Municipal Pașcani, str. Gradinitei nr. 5
Nicoleta Luchian 0742428247

Nr. 906603/29 OCTOMBRIE 2018

 

Comunicat privind recrutarea și selecția membrilor Grupului țintă în cadrul proiectului Program național modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională”

(cod SMIS 108196)

 

 

            Spitalul de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne „Prof. Dr. Dimitrie GEROTA” în calitate de Beneficiar, împreună cu următorii parteneri: P1 - Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” (UM02482), P2 - Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” (UM 0521) și P3 - Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB),  precum si cu Partenerii asociați: Direcția Medicală a MAI, Ministerul Apărării Naționale, Direcția Medicală a Agenției Naționale a Penitenciarelor, Centrul Medical al SPP, Centrul Medical al STS anunță începerea recrutării și selecției membrilor grupului țintă în perioada 1 - 15 decembrie 2018.

 

Grupul Țintă al proiectului este format din personal medical (asistenți medicali, medici), încadrat în unități medicale care desfașoară activități în cadrul programelor naționale de sănătate în toată țara. Selecția grupului țintă se va face respectând principiul egalității de șanse și al nediscriminării, precum și criteriile de eligibilitate.

 

Condițiile obligatorii pentru membrii Grupului ţintă:

a. Să fie personal medical - asistent medical/medic angajat în unități de stat (ex. spital public/autoritate de sănătate publică/CMDTA/Centru medical, etc);

b. Nu a mai participat/nu participă la un alt proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, cu activități similare celor din proiect, POCU 2014-2020.

 

Criteriile de eligibilitate ale participantului în procesul de selecție: 

1.    Candidatul este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în procedura de selecție, declaraţia de consimţământ și pe parcursul perioadei de selecție și de implementare a proiectului; 

2.    Candidatul are disponibilitatea de a participa la activităţile din proiect, asa cum sunt ele prezentate în Cererea de finanțare;

3.    Este cetăţean UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;

4.    Este angajat în sectorul sanitar (asistent medical, medic) în unități medicale implicate în desfașurarea de programe naționale de sănătate;

5.    Este absolvent, cu examen de diplomă, al unei instituţii de învăţământ conform încadrării în proiect la secțiunea medici sau asistenți medicali;

6.    Este de acord să participe la activităţile din proiect în afara orelor de program, conform planificării;

7.    Este de acord să participe la testul final;

8.    Completează și depune toate documentele din conținutul Dosarului de participant, inclusiv anexele solicitate.

 

Înscrierile se vor face la sediile SPITALELOR PARTENERE (pentru București) sau la sediile Centrelor Medicale Județene din cadrul Direcției Medicale a MAI, unitățile și comandamentele MAPN, Spitalele Penitenciar (la persoanele desemnate și anunțate) sau online pe site-ul proiectului (https://pocugerota.ro).

 

 

DOSARUL DE PARTICIPANT conține:                                                        

1.             Carte de identitate valabilă – copie;

2.             Adeverință de la locul de muncă (se specifică unitatea sanitară, vechimea totală în muncă, specialitatea / secția/locul unde activează salariatul) – original;

3.             Diploma de studii  – copie;

4.             Certificat de naștere, însoțit de Certificat de căsătorie/hotărâre de divorț, dacă este cazul – copie;

5.             Cerere de înscriere (Anexa 1);

6.             Formularul de înregistrare individuală a participanților (Anexa nr.2);

7.             Angajament de disponibilitate (Anexa 3);

8.             Declarație de consimțământ (Anexa 4);

9.             Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 5).

 

Atenție! Candidatul va adnota conform cu originalul și va semna pe fiecare din documentele atașate în copie, va data și semna toate documentele atașate ca anexe (anexele 1-5 descaărcate de pe site-ul https://pocugerota.ro).

Dacă până la finalizarea perioadei de înscriere candidații selectați nu acoperă necesarul pentru sesiunea organizată, perioada de înscriere poate fi prelungită.

Dosarul de participant în format tipărit se va depune, în plic închis, cu specificația „pentru proiect POCU108196 la secretariatul instituției cuprinse în program din cadrul sistemului AOPSNAJ la care s-au înscris candidații.

Documentele din Dosarul de participant vor fi scanate și transmise și pe unul din mailurile persoanelor de contact pentru verificarea eligibilității. Persoanele validate vor fi anunțate prin transmiterea unui mesaj electronic la datele de contact furnizate și prin postare pe site-ul proiectului, urmând ca dosarul cu documentele în original să fie colectate în momentul de desfășurare a cursului.

 

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8 – „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”.

Perioadă de implementare: 30 luni (26.02.2018 - 25.08.2020).

Cursurile se vor desfășura în perioada ianuarie – octombrie 2019,  conform programării, (orarul poate suferi modificări în funcție de condițiile climatice, evenimente importante ale unităților implicate, etc). 

Se vor organiza 26 sesiuni cu peste 50 de cursuri pentru asistente în București și 12 localități ale țării, conform graficului provizoriu structurat astfel: Ploiești – februarie, Pitești – martie, Buzău – martie, Bacău – aprilie, Craiova – aprilie, Iași – mai, Timișoara – iunie, Galați – iulie, Constanța – iulie, Oradea – august, Cluj-Napoca- august, Brașov – septembrie, Sibiu – octombrie.

Pentru medici, se vor organiza 2 sesiuni de cursuri în București. Cursurile sunt creditate cu puncte EMC.

Obiectivul general al Proiectului vizează îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor sistemului medical din domeniul de siguranță, apărare și ordine publică, prin furnizarea unui program unitar de formare, proiectul implementându-se la nivel național, în următoarele regiuni: București - Ilfov, Centru, Nord - Est, Nord - Vest, Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest.

Rezultate așteptate: 1300 de persoane din sectorul medical - 30 medici și 1270 asistente medicale - vor putea să participe la cursuri modulare, practice de formare profesională, prin intermediul cărora  își vor optimiza nivelul de calificare/certificare (1170 persoane din regiuni mai puțin dezvoltate);  60 persoane vor beneficia de programe de schimb de bune practici în domeniul medical.

Activitatea principală ce va fi desfășurată în cadrul proiectului este „Furnizarea de programe de formare profesională specifică pentru asistentele medicale generaliste și medici care îngrijesc pacienții critici cu boli netransmisibile majore, la nivel național”, prin organizarea a 3 module pentru asistente – Curs boli cardiovasculare și monitorizare, Curs boli respiratorii acute și cronice, Curs boli renale acute și cronice, și 1 modul pentru medici – Curs de diagnosticare neoplazii tub digestiv.

 

         Persoane de contact:

·         Alida Moise, Manager de proiect, tel. 0723.499.558, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,  

·         Rareș Munteanu tel 0721.542.422, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

·         Carmen Bălescu-Arion 0725.251.055, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

 

 

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății


Register

*
*
*
*
*

* Field is required