snspms.ro

Română
A+ R A-

Noutati (225)


S.N.S.P.M.P.D.S.B. anunţă începerea înscrierilor pentru următoarele programe în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare în:

 1. Chirurgie laparoscopică nivel I (tehnici de bază) - Spital Clinic Dr. Cantacuzino Buc. - 2019
 2. Chirurgie laparoscopică nivel II (nivel avansaţi) - Spital Clinic Dr. Cantacuzino Buc. - 2019
 3. Chirurgie laparoscopică nivel II (nivel avansaţi) - Spital Clinic de Urgenţă Buc. - 2019
 4. Chirurgie laparoscopică nivel I (tehnici de bază) - Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Cr. - 2019
 5. Chirurgie laparoscopică nivel II (nivel avansaţi) - Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Cr. - 2019
 6. Chirurgie laparoscopică pediatrică nivel I – Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii Gr. Alexandrescu Buc. - 2019
 7. Cardiologie intervenţională -  Spital Clinic de Urgenţă Buc. – februarie 2019 - 2021

Precum şi înscrieri pentru cursul EMC – Citologie cervico-vaginală ce v-a avea loc în luna iunie 2019 la Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă – Buc.

Detalii la telefon : 021 – 255.03.60 – Emilia Dimcea
În perioada 14.01 – 22.02.2019 S.N.S.P.M.P.D.S.B. va organiza cursurile de pregatire in vederea obtinerii ATESTATULUI DE STUDII COMPLEMENTARE IN ULTRASONOGRAFIE OBSTETRICALA SI GINECOLOGICA NIVEL II.

Cursul se adreseaza medicilor specialisti si primari in obstetrica ginecologie care au facut nivelul I in rezidentiat.

Detalii la tel. 021 255 0360, dr. Adrian Dumitrescu

Programul de specializare pentru asistenți medicali în domeniul Nefrologie / Hemodializă și dializă peritoneală va începe pe data de 26 noiembrie 2018 03 decembrie 2018 la ora 12.00 în următoarele centre de pregătire:


Centru de pregătire Persoană contact Telefon Email
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF.IOAN”, BUCUREȘTI, CLINICA DE NEFROLOGIE ȘI DIALIZĂ Valerica AGUDARU 0757086170 vali_agudaru at yahoo.com
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, BUCUREȘTI- CLINICA DE NEFROLOGIE dr. Diana Zilișteanu 0735133933  
SPITALUL CLINIC „DR C I PARHON” IAȘI CLINICA DE NEFROLOGIE dr. Nistor Ionuț 0740092080  
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN MUREȘ CLINICA DE NEFROLOGIE Bathori Ioana 0722990588  
SPITAUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ CLINICA DE NEFROLOGIE ȘI DIALIZĂ dr. Maria Țicală 0755871293  
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA CLINICA DE NEFROLOGIE ȘI DIALIZĂ Fâșie Dragoș
as.pr. Asofiei Cristina
0723179200
0723690628
 
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „G. CURTEANU”, ORADEA, CLINICA DE NEFROLOGIE Rațiu Ioana 0740234773  
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ CRAIOIVA CLINICA DE NEFROLOGIE șef lucrări Zaharie Sorin
dr. Văduva Cristina
0723062108
0722691103

cristina_vaduva2002 at yahoo.com
„PROF DR C. ZOSIN” TIMIȘOARA CLINICA DE NEFROLOGIE dr. Adelina Mihăescu 0752119993  

Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar (CNDPDS)

anunță începerea programului de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale în

Ingrijiri Paliative


Activitățile teoretice și practice pentru grupele de pregătire, se vor desfășura în centrele Brașov, București, Cluj și Pașcani și vor începe după cum urmează :

Centru de pregătire Persoană contact Telefon
Brașov: săptămâna 17-21 decembrie 2018
Hospice Casa Speranței Brașov, str. Piatra Mare nr. 101
Sorina Hasu 0728130093
București: săptămâna 10-14 decembrie 2018
Hospice Casa Speranței București, str. Tămâioarei nr. 121-123
Alina Macare 0728130071
Cluj-Napoca: săptămâna 10-14 decembrie/17–22 decembrie 2018
Hospice Sf. Nectarie Cluj, str. Fabricii de Zahăr nr. 49 - 51
Ana Tudoran 0723734587
Pașcani: săptămâna 17-21 decembrie 2018
Spitalul Municipal Pașcani, str. Gradinitei nr. 5
Nicoleta Luchian 0742428247

Nr. 906603/29 OCTOMBRIE 2018

 

Comunicat privind recrutarea și selecția membrilor Grupului țintă în cadrul proiectului Program național modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională”

(cod SMIS 108196)

 

 

            Spitalul de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne „Prof. Dr. Dimitrie GEROTA” în calitate de Beneficiar, împreună cu următorii parteneri: P1 - Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” (UM02482), P2 - Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” (UM 0521) și P3 - Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB),  precum si cu Partenerii asociați: Direcția Medicală a MAI, Ministerul Apărării Naționale, Direcția Medicală a Agenției Naționale a Penitenciarelor, Centrul Medical al SPP, Centrul Medical al STS anunță începerea recrutării și selecției membrilor grupului țintă în perioada 1 - 15 decembrie 2018.

 

Grupul Țintă al proiectului este format din personal medical (asistenți medicali, medici), încadrat în unități medicale care desfașoară activități în cadrul programelor naționale de sănătate în toată țara. Selecția grupului țintă se va face respectând principiul egalității de șanse și al nediscriminării, precum și criteriile de eligibilitate.

 

Condițiile obligatorii pentru membrii Grupului ţintă:

a. Să fie personal medical - asistent medical/medic angajat în unități de stat (ex. spital public/autoritate de sănătate publică/CMDTA/Centru medical, etc);

b. Nu a mai participat/nu participă la un alt proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, cu activități similare celor din proiect, POCU 2014-2020.

 

Criteriile de eligibilitate ale participantului în procesul de selecție: 

1.    Candidatul este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în procedura de selecție, declaraţia de consimţământ și pe parcursul perioadei de selecție și de implementare a proiectului; 

2.    Candidatul are disponibilitatea de a participa la activităţile din proiect, asa cum sunt ele prezentate în Cererea de finanțare;

3.    Este cetăţean UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;

4.    Este angajat în sectorul sanitar (asistent medical, medic) în unități medicale implicate în desfașurarea de programe naționale de sănătate;

5.    Este absolvent, cu examen de diplomă, al unei instituţii de învăţământ conform încadrării în proiect la secțiunea medici sau asistenți medicali;

6.    Este de acord să participe la activităţile din proiect în afara orelor de program, conform planificării;

7.    Este de acord să participe la testul final;

8.    Completează și depune toate documentele din conținutul Dosarului de participant, inclusiv anexele solicitate.

 

Înscrierile se vor face la sediile SPITALELOR PARTENERE (pentru București) sau la sediile Centrelor Medicale Județene din cadrul Direcției Medicale a MAI, unitățile și comandamentele MAPN, Spitalele Penitenciar (la persoanele desemnate și anunțate) sau online pe site-ul proiectului (https://pocugerota.ro).

 

 

DOSARUL DE PARTICIPANT conține:                                                        

1.             Carte de identitate valabilă – copie;

2.             Adeverință de la locul de muncă (se specifică unitatea sanitară, vechimea totală în muncă, specialitatea / secția/locul unde activează salariatul) – original;

3.             Diploma de studii  – copie;

4.             Certificat de naștere, însoțit de Certificat de căsătorie/hotărâre de divorț, dacă este cazul – copie;

5.             Cerere de înscriere (Anexa 1);

6.             Formularul de înregistrare individuală a participanților (Anexa nr.2);

7.             Angajament de disponibilitate (Anexa 3);

8.             Declarație de consimțământ (Anexa 4);

9.             Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 5).

 

Atenție! Candidatul va adnota conform cu originalul și va semna pe fiecare din documentele atașate în copie, va data și semna toate documentele atașate ca anexe (anexele 1-5 descaărcate de pe site-ul https://pocugerota.ro).

Dacă până la finalizarea perioadei de înscriere candidații selectați nu acoperă necesarul pentru sesiunea organizată, perioada de înscriere poate fi prelungită.

Dosarul de participant în format tipărit se va depune, în plic închis, cu specificația „pentru proiect POCU108196 la secretariatul instituției cuprinse în program din cadrul sistemului AOPSNAJ la care s-au înscris candidații.

Documentele din Dosarul de participant vor fi scanate și transmise și pe unul din mailurile persoanelor de contact pentru verificarea eligibilității. Persoanele validate vor fi anunțate prin transmiterea unui mesaj electronic la datele de contact furnizate și prin postare pe site-ul proiectului, urmând ca dosarul cu documentele în original să fie colectate în momentul de desfășurare a cursului.

 

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8 – „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”.

Perioadă de implementare: 30 luni (26.02.2018 - 25.08.2020).

Cursurile se vor desfășura în perioada ianuarie – octombrie 2019,  conform programării, (orarul poate suferi modificări în funcție de condițiile climatice, evenimente importante ale unităților implicate, etc). 

Se vor organiza 26 sesiuni cu peste 50 de cursuri pentru asistente în București și 12 localități ale țării, conform graficului provizoriu structurat astfel: Ploiești – februarie, Pitești – martie, Buzău – martie, Bacău – aprilie, Craiova – aprilie, Iași – mai, Timișoara – iunie, Galați – iulie, Constanța – iulie, Oradea – august, Cluj-Napoca- august, Brașov – septembrie, Sibiu – octombrie.

Pentru medici, se vor organiza 2 sesiuni de cursuri în București. Cursurile sunt creditate cu puncte EMC.

Obiectivul general al Proiectului vizează îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor sistemului medical din domeniul de siguranță, apărare și ordine publică, prin furnizarea unui program unitar de formare, proiectul implementându-se la nivel național, în următoarele regiuni: București - Ilfov, Centru, Nord - Est, Nord - Vest, Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest.

Rezultate așteptate: 1300 de persoane din sectorul medical - 30 medici și 1270 asistente medicale - vor putea să participe la cursuri modulare, practice de formare profesională, prin intermediul cărora  își vor optimiza nivelul de calificare/certificare (1170 persoane din regiuni mai puțin dezvoltate);  60 persoane vor beneficia de programe de schimb de bune practici în domeniul medical.

Activitatea principală ce va fi desfășurată în cadrul proiectului este „Furnizarea de programe de formare profesională specifică pentru asistentele medicale generaliste și medici care îngrijesc pacienții critici cu boli netransmisibile majore, la nivel național”, prin organizarea a 3 module pentru asistente – Curs boli cardiovasculare și monitorizare, Curs boli respiratorii acute și cronice, Curs boli renale acute și cronice, și 1 modul pentru medici – Curs de diagnosticare neoplazii tub digestiv.

 

         Persoane de contact:

·         Alida Moise, Manager de proiect, tel. 0723.499.558, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,  

·         Rareș Munteanu tel 0721.542.422, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

·         Carmen Bălescu-Arion 0725.251.055, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

 

 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 29 octombrie 2018,


Programul de formare "Managementul Calităţii în Spitale" – seria MQ 12
Seria avansați

Programul se adresează persoanelor care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.

În vederea desfășurării în bune condiții a Programului de formare în ”Managementul calității în spitale” – MQ, pentru dezvoltarea cursurilor pe serii de participanți cu experiență de lucru în spital, persoanele interesate sunt rugate să specifice dacă și care este vechimea/experiența de lucru într-o unitate sanitară (spital), în ani și luni*, în vederea repartizării pe grupe.

Ulterior, odată cu depunerea dosarului de înscriere la program, participanții vor prezenta documentele justificative** care să confirme cele transmise.


* Pentru înscrierea într-o grupă cu vechime/experiență este necesară o perioadă de minim 3 (trei) ani de lucru cu/în spital.
** Prin documente justificative se înțelege:

 • adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitatea sanitară;
 • referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate de "conform cu originalul" după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;
 • alte documente considerate relevante pentru a susține vechimea/experiența de lucru în/cu spitalul.


Programul are o durată de 4 săptămâni şi este structurat astfel:
 1. un număr de 14 (paisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 3 (trei) zile, care cuprind următoarele tematici:
   • Organizarea și funcționarea spitalului – structură și procese;
   • Conceptul de calitate – instrumente specifice, documentele calității și planificarea;
   • Standardizarea serviciilor de sănătate şi acreditarea;
   • Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
   • Procesul de evaluare și control al calității în spitale;
   • Instrumentarea indicatorilor de spital;
   • Dezvoltarea conceptului de siguranța pacientului la nivelul spitalului;
 2. un modul de pregătire practică – aplicaţii, cu durată de 2 (două) zile, care vizează elaborarea unui plan de asigurare, îmbunătățire și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exerciții şi simulări, orientate pe următoarele domenii:
   • fluxuri/circuite de spital;
   • procesele și documentele calității la nivel de spital;
   • modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de managementul calității serviciilor spitalicești;
   • instrumente, tehnici şi metodologii utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești.
Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii au un interval de două săptămâni destinat studiului individual asistat, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”plan de dezvoltarea a calității serviciilor”, în vederea susținerii examenului final.

Programul de pregătire se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, sediul din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2.


Înscrierea la Programul de formare se face:
  • la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
  • prin poșta electronică, completând formularul de înscriere, afișat pe adresa de web: www.snspms.ro
Se poate înscrie la programul de formare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
  • formularul de înscriere;
  • copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
  • copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
  • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
  • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2065,00 lei, (integral sau în cel mult două tranşe).
    

  Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.

  • documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
  • adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.
  • documente justificative care să ateste vechimea/experiența de lucru cu/în spital:
   1. adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitate;
   2. referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate de ”conform cu originalul” după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;
   3. alte documente pe care le considerați relevante pentru a susține vechimea/experiența de lucru în/cu spitalul.
Organizarea seriilor de participanți la programul de formare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.

După promovarea examenului final, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.

Informaţii suplimentare se pot obţine la SNSPMPDSB, astfel:
- Coordonatorul programului: Dr. Cristina JITARIU, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
- Secretar didactic: Adina FARMAZON, telefon 0753 093 223 sau 021 252 8022 – int. 166/143, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Download:


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 24 septembrie 2018,

Programul de formare “Managementul Calităţii în Spitale” – seria MQ6-i*


Programul se adreseapersoanelor fără experiență de lucru în spital, care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.


Programul are o durată de 4 săptămâni
şi este structurat astfel:

1. un număr de 13 (treisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 3 (trei) zile, care cuprind următoarele tematici:

 • Organizarea și funcționarea spitalului – structură, procese; notiuni de finantare a serviciilor de sanatate
 • Conceptul de calitate – definitii, instrumente, tehnici si metode  specifice, documentele calității și planificarea;
 • Standardizarea serviciilor de sănătate şi acreditarea;
 • Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
 • Procesul de evaluare și control al calității în spitale;
 • Instrumentarea indicatorilor de spital;
 • Conceptului de siguranța pacientului la nivelul spitalului;
 • Managementul infectiilor asociate asistenței medicale

2. un modul de pregătire practică –cu durată de 2 (două) zile, organizat în continuarea celei de a doua sesiuni de cursuri și care vizează elaborarea unui plan de asigurare, îmbunătățire și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exerciții şi simulări, orientate pe următoarele domenii:

 • fluxuri/circuite de spital;
 • procese şi documentele calităţii la nivel de spital;
 • modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de management al calității serviciilor spitalicești;
 • instrumente, tehnici şi metode utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești.


De asemenea, tot în zilele de aplicații practice, cursanții vor beneficia de schimb de experiență în domeniul calității cu experți în domeniu.

Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual asistat, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”plan de dezvoltarea a calității serviciilor”, în vederea susținerii examenului final.

Programul de pregătire se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, sediul din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2.


Înscrierea la Programul de formare se face:

-la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
-online, prin completarea formularului de înscriere, afișat pe adresa de web: www.snspms.ro

Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.


Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 • copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
 • copia semnată de ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.065,00 lei, (integral sau în cel mult două tranşe).
 • documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 • adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.


Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.

Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.


După promovarea examenului final,
participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.


Informaţii suplimentare
se pot obţine la SNSPMPDSB, astfel:
-Coordonatorul programului: Dr. Cristina Jitariu, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
-Secretar didactic: Adina FARMAZON, telefon 0753 093 223 sau 021 252 8022 – int. 166/143, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


*MQ6-i – seria cu numărul 6 a programului de ”Managementul calității în spitale” - începătoriDownload:


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 17 septembrie 2018, Programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în „Managementul Serviciilor de Sănătate” – AT 51


Programul are ca scop dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, în vederea eficientizării activităţii manageriale la nivelul unităţilor sanitare, având la bază programa naţională de atestat în «Managementul Serviciilor de Sănătate» şi este proiectat pe două secţiuni: curs şi pregătire practică.

Cursul are structură modulară, fiind alcătuit din 12 module, fiecare cu o durată de 3 zile, după cum urmează:

 1. Management general
 2. Economie sanitară
 3. Organizarea serviciilor de sănătate
 4. Managementul resurselor umane
 5. Management financiar
 6. Managementul calităţii
 7. Evaluarea tehnologiilor medicale
 8. Etică şi legislaţie
 9. Managementul programelor şi proiectelor
 10. Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 11. Sănătate publică: demografie, epidemiologie
 12. Promovarea sănătăţii

Programul se adresează doar medicilor / medicilor dentişti şi farmaciştilor confirmaţi în grad de specialist sau primar, conform Ordinului MS nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, cu modificările şi completările ulterioare.

Deschiderea programului are loc în data de luni, 17.09.2018, ora 10.00 la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, Bucureşti.

În vederea participării la programul de atestat, persoanele înscrise urmează să depună un dosar care conţine următoarele documente:

 1. Formularul de înscriere (semnat) în original;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare/de specialitate;
 4. Copia documentului care atestă gradul profesional;
 5. Copia documentului privind autorizarea de liberă practică;
 6. CV;
 7. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 8. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.460,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:
  • beneficiar SNSPMPDSB,
  • CIF: 26328134
  • cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti;
 9. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc) în original;
 10. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de obţinere a atestatului, în original.


Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant, sub supravegherea secretarului didactic.

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de atestat se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv, la secretariatul didactic.

La absolvirea programului, cursanţii vor primi un certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, necesar pentru înscrierea la examenul naţional de obţinere a atestatului în "Managementul Serviciilor de Sănătate" organizat de către Ministerul Sănătăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB,  persoană de contact:

Violeta MARIN, telefon 0753 093 240 sau 021 252 8022 – int. 166, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .Download:
Formular inscriere

Șccoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

anunţă deschiderea programului de formare
„MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE ÎNGRIJIRI ŞI ASISTENŢII ŞEFI” – AMD 31, începând cu data de 27 septembrie 2018


Scopul programului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/moaşelor pentru funcţia de director de îngrijiri sau asistent şef, şi este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România.

Cursul se adresează tuturor asistenților medicali, moașelor și asistenților medicali generaliști cu studii postliceale și grad principal, și celor cu studii superioare absolvite cu diplomă / licenţă ȋn domeniul medical.

Programul are o durată efectivă de 5 săptămâni, fiind structurat în două părți, astfel:

Partea I: cuprinde 3 module complexe de curs, fiecare cu o durată de 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 3 săptămâni, astfel:

 • Managementul organizării şi finanţării spitalului;
 • Managementul resurselor umane;
 • Comunicare.

Partea a II-a cuprinde 2 module complexe de curs, fiecare cu o durată de 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 2 săptămâni astfel:

 • Sistemul de management al calităţii în spital;
 • Managementul calităţii îngrijirilor spitaliceşti.


Înscrierile la program se fac la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.30 – 15.30.

Documentele necesare pentru înscriere, care pot fi depuse direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau pot fi transmise prin poştă, sunt:

 1. Formularul de înscriere, în original;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
 4. Copia documentului care atestă promovarea examenului de grad principal;
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare în valoare de 903,00 lei; contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 7. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original;
 8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.


Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Înscrierea în program se face în ordinea cronologică a depunerii/transmiterii documentelor de înscriere, până la completarea locurilor pentru o grupă de cursanţi.

Programul se va desfăşura la sediul SNSPMPDS, în zilele de joi-vineri începând cu ora 9:30.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – persoana de contact d-na Adina Farmazon, telefon 021-252.35.51, 021- 252.79.51, 0753093223 (e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )


Download:

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății


Register

*
*
*
*
*

* Field is required