snspms.ro

Română
A+ R A-

Noutati (235)


CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SANITAR
din cadrul
ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI


anunţă PRELUNGIREA ÎNSCRIERILOR pînă la 31 Ianuarie 2018, pentru urmatoarele programe programe:


 1. Asistență medicală de urgență prespitalicească, în centrele de pregătire Cluj-Napoca, Iași, Târgu-Mureș, Oradea, Timișoara, Arad, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, cu durata de 6 luni, în perioada 12 Februarie 2018 – 11 August 2018, la care se pot înscrie medici specialiști/primari în specialitățile Medicină de Familie, Pediatrie, A.T.I și medici medicină generală. Programul, cu durata de 6 luni permite însuşirea tuturor cunoştinţelor de bază necesare, fiind constituit dintr-o succesiune de prezentări teoretice (8 ore/săptămână), exerciţii practice pe simulatoare, manechine, etc. (4 ore/ săptămână) şi stagii practice în UPU (36 ore / săptămână.

  Înscrierile se fac  în limita a 10 locuri/centru de pregătire, prin fax: 021-255.64.45 sau mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 2. Asistență medicală de urgență pentru structurile de primiri urgențe, în centrele de pregătire Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș, Oradea, Timișoara, Arad, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, cu durata de 6 luni, în perioada 12 Februarie 2018 – 11 August 2018, la care se pot înscrie medici specialiști/primari în specialitățile Medicină de Familie, Pediatrie, A.T.I și medici medicină generală și care au promovat examenul de atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească.  Programul, cu durata de 6 luni permite însuşirea tuturor cunoştinţelor de bază necesare, fiind constituit dintr-o succesiune de prezentări teoretice (8 ore/săptămână), exerciţii practice pe simulatoare, manechine, etc. (4 ore/ săptămână) şi stagii practice în UPU (36 ore / săptămână.

  Înscrierile se fac  în limita a 6 locuri/centru de pregătire, prin fax: 021-255.64.45 sau mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Joi, 04 Ianuarie 2018 15:24

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR EXAMENULUI PENTRU OBŢINEREA SPECIALIZĂRILOR LABORATOR, BALNEO-FIZIOTERAPIE, RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ, NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ, IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ
SESIUNEA 30.10-13.11.2017

 

 Vă aducem la cunostinţă faptul că adeverinţele care atestă absolvirea examenului de obţinere a specializărilor Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică, pot fi ridicate de către absolvenţi sau de către persoane împuternicite de aceştia, de la:

 1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, sediul din str. Bodeşti nr. 1, sector 2 (lângă Spitalul Clinic de Urgenţă ,,Sf. Pantelimon“) – începând cu data de 28 noiembrie 2017, pentru asistenţii medicali membri ai O.A.M.G.M.A.M.R - Filiala Bucureşti.
 2. Filialele O.A.M.G.M.A.M.R. începând cu data de 4 decembrie 2017, pentru asistenţii medicali, membri ai acestor filiale.

Adeverinţele vor fi eliberate fie titularului pe baza prezentării documentului de identitate, fie împuternicitului pe baza împuternicirii însoţită de copii după carţile de identitate ale titularului şi ale persoanei împuternicite.

Marţi, 28 Noiembrie 2017 10:27

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu data de 04.12.2017, Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – seria FEV 9 – Asistenți medicali


Programul de formare pentru evaluatorii de spitale este organizat la solicitarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și se adresează persoanelor – medici și asistenți medicali, care doresc să devină evaluatori de spitale, având ca obiectiv major însușirea și aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

Înscrierea la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face cu respectarea a cel puţin unuia dintre următoarele criteriile menționate în Ordinul Președintelui ANMCS nr. 651/2016 din 3 noiembrie 2016 privind  recunoaşterea,  evidenţa,  evaluarea,  monitorizarea  şi  perfecţionarea  evaluatorilor  de  servicii  de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate :

a)  să  fie  absolvent  de  studii  superioare  cu  diplomă/licenţă  recunoscută  pe  teritoriul  Uniunii Europene în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie) ori să fie asistent medical principal cu vechime neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani;

b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

d) în cazul absolvenţilor de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile:biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii, să aibă experienţă contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate, în sectorul spitalicesc public sau privat, sau în domeniul serviciilor de sănătate din ambulatoriu, dovedită prin documente.

Programul are structură modulară şi se desfăşoară pe durata a patru săptămâni, astfel:

-      1 sesiune de pregătire teoretică – curs și exerciții la sală, care se va desfășura între 04.12.2017 – 08.12.2017, care cuprinde următoarele tematici:

 • Noțiuni de organizarea spitalului
 • Managementul clinic al spitalului
 • Principii și modele de standardizare la nivelul spitalului
 • Organizarea și evaluarea activităţii de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale în spital
 • Circuitele funcționale din spital
 • Siguranța pacientului și calitatea serviciilor spitalicești
 • Evaluatorul de spitale
 • Standardele și indicatorii de acreditare a spitalului
 • Verificarea și validarea sistemului de managementul calității la nivelul spitalului

-      1 sesiune de pregătire practică – aplicaţii,  care se va desfășura în perioada 08.01.2018 – 10.01.2018, reprezentând realizarea de studii de caz, exercitii şi simulare, pe următoarele domenii:

 • Simularea unei zile din cursul vizitei de evaluare la nivelul spitalului, aplicații practice la sală
 • Simularea unei zile din cursul vizitei de evaluare la nivelul spitalului, aplicații practice în spital

Între primul modul şi modulul al doilea, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite şi rezolvării unor studii de caz, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

Pentru admiterea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, participanţii – medici și asistenți medicali – vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu. Cerințele pentru pregătirea testului de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată pentru acest program se găsesc în anexa acestui anunț.

Admiterea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată se face numai în condițiile achitării integrale a taxei de participare în valoare de 165,00 lei, anterior susținerii acestuia.

Pentru a participa la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, persoanele înscrise la programul de formare pentru evaluatorii de spitale – medici și asistenți medicali – urmează să se prezinte luni 04.12.2017, la ora 08.30, la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, Bucureşti.

Deschiderea programului are loc în data de luni, 04.12.2017, ora 09.00 la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, Bucureşti.

În vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, persoanele înscrise – medici și asistenți medicali –  urmează să depună un dosar care conţine următoarele:

 1. Formularul de înscriere (semnat) în original;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare în domeniile: asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie).
 4. Documentul / copia documentului care atestă vechimea neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani pentru asistenți medicali cu grad principal.
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.937,00 lei.
 7. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc) în original;
 8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant, sub supravegherea secretarului didactic.

N.B. Taxa de participare include şi tariful pentru participarea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, în valoare de 165,00 lei.

Achitarea taxei de participare la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se poate face integral sau în două tranşe, la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB
- CIF: 26328134
- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv, la secretariatul didactic.

Dosarele incomplete vor fi respinse.

Organizarea seriei de participanți – asistenți medicali la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – FEV 9 se face în ordinea cronologică a depunerii cererilor de înscriere.

La absolvirea programului, cursanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru a deține calitatea de evaluator de spitale activ.


Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, persoană de contact: secretar didactic Violeta MARIN, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , telefon 0753 093 240 sau 021 252 8022 – int. 166.


CERINȚE PENTRU PREGĂTIREA TESTULUI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ PREMERGĂTOR PROGRAMULUI DE FORMARE PENTRU  EVALUATORII DE SPITALE

Testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată se organizează în prima zi (luni) a programului de formare, la sediul SNSPMPDSB, din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2 București, în intervalul orar 09.00 – 10.00.

Pentru a participa la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, persoanele înscrise la programul de formare pentru evaluatorii de spitale – asistenți medicali, urmează să se prezinte luni 04.12.2017, la ora 08.30, la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, Bucureşti


Testul de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL):

a. Durata – 60 minute;
b. Fiecare participant va rezolva documente în format WORD şi în format EXCEL, în baza unor cerinţe prezentate pe suport de hârtie, în care se vor specifica condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească rezolvarea celor 2 (două) tipuri de documente;
c. Documentele  sunt realizate după modelul celor care constituie documentaţia specifică, utilizată în cadrul procesului de evaluare;
d. Pentru susținerea testului de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată, participanţii pot utiliza propriul laptop sau pot lucra pe laptop-ul pus la dispoziţie de către SNSPMPDSB;
e. Rezultatul obținut la testul de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată se afișează în acceași zi;
f. Testul de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată este eliminatoriu. Pentru promovarea testului este necesară obținerea cel puțin a notei 7.00 (șapte).


Persoanele care nu au promovat testul de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată nu pot participa la programul de formare.

1. Noțiuni generale: date, informații, dosare (foldere), fișiere
−        Organizarea dosarelor și a fișierelor
−        Crearea dosarelor și a fișierelor
−        Operații cu dosare și fișiere: copierea, mutarea, comprimarea
−        Ștergerea și restaurarea dosarelor și a fișierelor
−        Schimbarea numelor fișierelor și a dosarelor

2.  Utilizare Microsoft Word
−        Deschiderea, crearea, salvarea și închiderea unuia sau mai multor documente
−        Comutarea între mai multe documente deschise
−        Ajustarea setărilor de bază
−        Operații de bază în documente
−        Introducerea informațiilor în documente

 • Introducerea textului in documente
 • Introducerea caracterelor speciale, a simbolurilor

−        Selectarea informatiilor
−        Editarea informatiilor
−        Folosirea comenzilor Undo (anulare) si Redo (refacere)
−        Copierea, mutarea sau ștergerea unui text
−        Caută și înlocuiește
−        Formatarea caracterelor

 • Folosirea formatării de tip: Aldin (Bold), Cursiv (Italic), Subliniere (Underline)
 • Trecerea unul text in format exponent (Superscript) sau indice (Subscript)
 • Modificarea textului în majuscule, minuscule

−        Folosirea diferitelor culori în text
−        Alinierea textului: la stânga, centru, dreapta, justify
−        Spațierea rândurilor și paragrafelor
−        Introducerea și ștergerea marcatorilor (bullets) si a numerotărilor (numbering) pentru o listă
−        Formatarea paginilor
−        Adaugarea, modificarea unui text în antet și subsol
−        Tabele

 • Crearea unui tabel standard
 • Introducerea și editarea informațiilor într-un tabel
 • Selectarea rândurilor, coloanelor, celulelor și a întregului tabel
 • Inserarea, ștergerea rândurilor și a coloanelor

−        Conversia text – tabel - text
−        Examinarea documentului înaintea imprimării

3. Utilizare Microsoft Excel

−        Gestionarea foii de calcul (sheet): creare, redenumire, ștergere, marcare color
−        Gestionarea datelor din foile de calcul

 • Selectarea celulelor
 • Introducerea, modificarea și ștergerea celulelor, rândurilor, coloanelor

−        Căutarea și înlocuirea conținutului unei celule
−        Sortarea și filtrarea datelor
−        Câmpuri calculate
−        Lucrul cu formule: CONCATENATE, COUNT, IF, COUNTIF, EXACT, SUM, SUMIF
−        Copierea celulelor și a întregului conținut al foii de calcul în altă foaie de calcul (Copy – Paste, Paste special)
−        Inserarea unui PivotTable
−        Vizualizarea și formatarea documentului pentru tipărire

4. Transferul unor informații din Word în Excel și invers

5. Arhivare, dezarhivare folder / fișier

6. Transmitere prin e-mail a unui  folder / fișier atașat


Download:

Programul de formare pentru evaluatorii de spitale este organizat la solicitarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și se adresează persoanelor – asistenți medicali, care doresc să devină evaluatori de spitale, având ca obiectiv major însușirea și aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

Înscrierea la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face cu respectarea a cel puţin unuia dintre următoarele criteriile menționate în Ordinul Președintelui ANMCS nr. 651/2016 din 3 noiembrie 2016 privind  recunoaşterea,  evidenţa,  evaluarea,  monitorizarea  şi  perfecţionarea  evaluatorilor  de  servicii  de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate :

a)    fie  absolvent  de  studii  superioare  cu  diplomă/licenţă  recunoscută  pe  teritoriul  Uniunii Europene în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie) ori să fie asistent medical principal cu vechime neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani;

b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

d) în cazul absolvenţilor de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile:biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii, să aibă experienţă contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate, în sectorul spitalicesc public sau privat, sau în domeniul serviciilor de sănătate din ambulatoriu, dovedită prin documente.

Luni, 27 Noiembrie 2017 14:35

Școala Națională de Sănătate Publică, Management si Perfecționare in Domeniul Sanitar București,  în colaborare cu Asociația Română de Traumatologie si Ortopedie Pediatrică și «Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu», organizează un curs dedicat traumatologiei ortopediei pediatrice, creditat EMC.


Cursul se adresează medicilor specialiști si primari din specialitățile de ortopedie pediatrică, ortopedie, chirurgie pediatrică, precum și medicilor rezidenți din specialitățile amintite care sunt membri CMR.


Cursul : “Workshop - Trauma in Ortopedia Pediatrică” este organizat pentru 3 serii de cursanți astfel:

Seria I: 09.01.2018 - 10.01.2018 – Locuri disponibile 20/20

Seria II: 16.01.2018  - 17.01.2018 – Locuri disponibile 20/20

Seria III: 23.01.2018 – 24.01.2018 – Locuri disponibile 20/20

și iși propune să efectueze un training cu aplicații teoretice si practice în vederea unei mai bune înțelegeri a osteosintezei oaselor lungi și locul fixatorului extern in fracturile copilului.


În cadrul celor două zile de desfășurare, programul va include zilnic 4 ore de curs si 4 ore de activitați practice, prin introducerea montajelor în mulaje de humerus, antebraț, tibie, femur.


Programul este susţinut de Conf. Dr. Alexandru Ulici, în calitate de responsabil de program, si de Asist. Univ. Dr. Sterian Gabriel, in calitate de lector.


Pentru inscrierea la curs, participantii vor avea nevoie sa trimita pe email la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza (intr-un singur email) la inscriere urmatoarele documente (pana la data de 31.12.2017):

Pentru medicii specialisti si primari:

1. Copie Buletin sau CI.

2. Copie dupa confirmarea ca medic specialist

sau primar

3. Copie dupa certificatul de membru al CMR

4. Seria in care doriti sa participati

Pentru medicii rezidenti:

1. Copie Buletin sau CI.

2. Copie dupa carnet rezident,

3. Copie dupa diploma de medic,

4. Copie dupa certificatul de membru

al CMR.

5. Seria in care doriti sa participati

Plata taxei de 250 ron

Începând cu data de 01.01.2018 se poate efectua plata taxei de 250 ron în contul SNSPMPDSB: (prin mandat poștal sau direct la casieria din strada Vaselor nr 31)

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar

Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, cod poştal 021253

CONT IBAN SNSPMPDSB:

RO80TREZ70220F335000XXXX  Trezorerie Sector 2 ;

CIF 26328134

Va rugam să nu efectuati plata taxei inainte de 01.01.2018!


Se va trimite copia dupa plata taxei pe adresa de email
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza pentru confirmarea inscrierii. Înscrierea până la data de 31.12.2017 trimisă prin email cu datele cerute va fi acceptată doar după trimiterea confirmării plății după data de 01.01.2018.


Pentru mai multe detalii puteti folosi adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la telefon 0726.386.739.

Va asteptam cu drag!

Joi, 23 Noiembrie 2017 14:05

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SANITAR

din cadrul

ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI

anunţă începerea următoarelor programe:

 1. Asistență medicală de urgență prespitalicească, în centrele de pregătire Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș, Oradea, Timișoara, Arad, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, cu durata de 6 luni, în perioada 15 Ianuarie 2018 – 14 Iulie 2018, la care se pot înscrie medici specialiști/primari în specialitățile Medicină de Familie, Pediatrie, A.T.I și medici medicină generală.
 2. Înscrierile se fac  în limita a 10 locuri/centru de pregătire, prin fax: 021-255.64.45 sau mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,  in perioada  4 Decembrie 2017 – 20 Decembrie 2017.

 3. Asistență medicală de urgență pentru structurile de primiri urgențe, în centrele de pregătire Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș, Oradea, Timișoara, Arad, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, cu durata de 6 luni, în perioada 12 Februarie 2018 – 11 August 2018, la care se pot înscrie medici specialiști/primari în specialitățile Medicină de Familie, Pediatrie, A.T.I și medici medicină generală și care au promovat examenul de atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească. 
 4. Înscrierile se fac  în limita a 6 locuri/centru de pregătire, prin fax: 021-255.64.45 sau mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,  in perioada  4 Decembrie 2017 – 20 Decembrie 2017.

Miercuri, 22 Noiembrie 2017 16:56

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu data de 20.11.2017, Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – seria FEV 8 – Alte specializări


Programul de formare pentru evaluatorii de spitale este organizat la solicitarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și se adresează persoanelor cu alte specializări decât cele medicale, care doresc să devină evaluatori de spitale, având ca obiectiv major însușirea și aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

Înscrierea la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face cu respectarea a cel puţin unuia dintre următoarele criteriile menționate în Ordinul Președintelui ANMCS nr. 651/2016 din 3 noiembrie 2016 privind  recunoaşterea,  evidenţa,  evaluarea,  monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate :

a)  să  fie  absolvent  de  studii  superioare  cu  diplomă/licenţă  recunoscută  pe  teritoriul  Uniunii Europene în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie) ori să fie asistent medical principal cu vechime neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani;

b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

d) în cazul absolvenţilor de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile:biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii, să aibă experienţă contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate, în sectorul spitalicesc public sau privat, sau în domeniul serviciilor de sănătate din ambulatoriu, dovedită prin documente.

Programul are structură modulară şi se desfăşoară pe durata a patru săptămâni, astfel:

-      1 sesiune de pregătire teoretică – curs și exerciții la sală, cu durată de 5 zile, care cuprinde următoarele tematici:

 • Noțiuni de organizarea spitalului
 • Managementul clinic al spitalului
 • Principii și modele de standardizare la nivelul spitalului
 • Organizarea și evaluarea activităţii de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale în spital
 • Circuitele funcționale din spital
 • Siguranța pacientului și calitatea serviciilor spitalicești
 • Evaluatorul de spitale
 • Standardele și indicatorii de acreditare a spitalului
 • Verificarea și validarea sistemului de managementul calității la nivelul spitalului

-      1 sesiune de pregătire practică – aplicaţii,  cu durată de 3 zile, reprezentând realizarea de studii de caz, exercitii şi simulare, pe următoarele domenii:

 • Simularea unei zile din cursul vizitei de evaluare la nivelul spitalului, aplicații practice la sală
 • Simularea unei zile din cursul vizitei de evaluare la nivelul spitalului, aplicații practice în spital

Între primul modul şi modulul al doilea, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite şi rezolvării unor studii de caz, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

Pentru admiterea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, participanţii – alte specializări vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu. Cerințele pentru pregătirea testului de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată pentru acest program se găsesc în anexa acestui anunț.

Admiterea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată se face numai în condițiile achitării integrale a taxei de participare în valoare de 165,00 lei, anterior susținerii acestuia.

Pentru a participa la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, persoanele înscrise la programul de formare pentru evaluatorii de spitale – alte specializări, urmează să se prezinte luni 20.11.2017, la ora 08.30, la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, Bucureşti, cu laptopul personal.

Deschiderea programului are loc în data de luni, 23.10.2017, ora 09.00 la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, Bucureşti.

În vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, persoanele înscrise – asistenți medicali, urmează să depună un dosar care conţine următoarele:

 1. Formularul de înscriere (semnat) în original;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare cu diplomă/licenţă în domeniile: biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii sau absolvirea studiilor de masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată sau absolvirea unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;
 4. Documentul/copia documentului care atestă experienţa contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate, în sectorul spitalicesc, public sau privat, sau în domeniul serviciilor de sănătate din ambulatoriu pentru absolvenții în domeniile: biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii.
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.937,00 lei.
 7. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc) în original;
 8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant, sub supravegherea secretarului didactic.

N.B. Taxa de participare include şi tariful pentru participarea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, în valoare de 165,00 lei.

Achitarea taxei de participare la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se poate face integral sau în două tranşe, la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB
- CIF: 26328134
- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv, la secretariatul didactic.

Dosarele incomplete vor fi respinse.

Organizarea seriei de participanți – asistenți medicali la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – FEV 8 se face în ordinea cronologică a depunerii cererilor de înscriere.

La absolvirea programului, cursanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru a deține calitatea de evaluator de spitale activ.


Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, persoană de contact: secretar didactic Violeta MARIN, telefon 0753 093 240 sau 021 252 8022 – int. 166, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .


Download:
Formular inscriere
CERINȚE PENTRU PREGĂTIREA TESTULUI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ
Rezultate examen

Programul de formare pentru evaluatorii de spitale este organizat la solicitarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și se adresează persoanelor – asistenți medicali, care doresc să devină evaluatori de spitale, având ca obiectiv major însușirea și aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

Înscrierea la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face cu respectarea a cel puţin unuia dintre următoarele criteriile menționate în Ordinul Președintelui ANMCS nr. 651/2016 din 3 noiembrie 2016 privind  recunoaşterea,  evidenţa,  evaluarea,  monitorizarea  şi  perfecţionarea  evaluatorilor  de  servicii  de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate :

a)    fie  absolvent  de  studii  superioare  cu  diplomă/licenţă  recunoscută  pe  teritoriul  Uniunii Europene în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie) ori să fie asistent medical principal cu vechime neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani;

b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

d) în cazul absolvenţilor de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile:biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii, să aibă experienţă contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate, în sectorul spitalicesc public sau privat, sau în domeniul serviciilor de sănătate din ambulatoriu, dovedită prin documente.

Luni, 06 Noiembrie 2017 11:30

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 06 noiembrie 2017,

Programul de formare “Managementul Calităţii în Spitale” – seria MQ4-i*


Programul se adresează persoanelor fără experiență de lucru în spital, care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.


Programul are o durată de 4 săptămâni
şi este structurat astfel:

1. un număr de 13 (treisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 3 (trei) zile, care cuprind următoarele tematici:

 • Organizarea și funcționarea spitalului – structură, procese; notiuni de finantare a serviciilor de sanatate
 • Conceptul de calitate – definitii, instrumente, tehnici si metode  specifice, documentele calității și planificarea;
 • Standardizarea serviciilor de sănătate şi acreditarea;
 • Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
 • Procesul de evaluare și control al calității în spitale;
 • Instrumentarea indicatorilor de spital;
 • Conceptului de siguranța pacientului la nivelul spitalului;
 • Managementul infectiilor asociate asistenței medicale

2. un modul de pregătire practică –cu durată de 2 (două) zile, organizat în continuarea celei de a doua sesiuni de cursuri și care vizează elaborarea unui plan de asigurare, îmbunătățire și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exerciții şi simulări, orientate pe următoarele domenii:

 • fluxuri/circuite de spital;
 • procese şi documentele calităţii la nivel de spital;
 • modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de management al calității serviciilor spitalicești;
 • instrumente, tehnici şi metode utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești.


De asemenea, tot în zilele de aplicații practice, cursanții vor beneficia de schimb de experiență în domeniul calității cu experți în domeniu.

Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual asistat, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”plan de dezvoltarea a calității serviciilor”, în vederea susținerii examenului final.

Programul de pregătire se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, sediul din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2.


Înscrierea la Programul de formare se face:

-la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
-online, prin completarea formularului de înscriere, afișat pe adresa de web: www.snspms.ro

Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.


Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 • copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
 • copia semnată de ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.065,00 lei, (integral sau în cel mult două tranşe).
 • documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 • adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.


Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.

Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.


După promovarea examenului final,
participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.


Informaţii suplimentare
se pot obţine la SNSPMPDSB, astfel:
-Coordonatorul programului: Dr. Ingrid Laura FIRULEASA, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
-Secretar didactic: Adina FARMAZON, telefon 0753 093 223 sau 021 252 8022 – int. 166/143, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


*MQ4-i – seria cu numărul 4 a programului de ”Managementul calității în spitale” - începătoriDownload:

Formular inscriere
Rezultate examen

Luni, 23 Octombrie 2017 16:01

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu data de 23.10.2017, Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – seria FEV 7 – Asistenți medicali


Programul de formare pentru evaluatorii de spitale este organizat la solicitarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și se adresează persoanelor – asistenți medicali, care doresc să devină evaluatori de spitale, având ca obiectiv major însușirea și aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

Înscrierea la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face cu respectarea a cel puţin unuia dintre următoarele criteriile menționate în Ordinul Președintelui ANMCS nr. 651/2016 din 3 noiembrie 2016 privind  recunoaşterea,  evidenţa,  evaluarea,  monitorizarea  şi  perfecţionarea  evaluatorilor  de  servicii  de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate:

a)  să  fie  absolvent  de  studii  superioare  cu  diplomă/licenţă  recunoscută  pe  teritoriul  Uniunii Europene în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie) ori să fie asistent medical principal cu vechime neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani;

b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

d) în cazul absolvenţilor de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile:biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii, să aibă experienţă contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate, în sectorul spitalicesc public sau privat, sau în domeniul serviciilor de sănătate din ambulatoriu, dovedită prin documente.

Programul are structură modulară şi se desfăşoară pe durata a patru săptămâni, astfel:

-      1 sesiune de pregătire teoretică – curs și exerciții la sală, cu durată de 5 zile, care cuprinde următoarele tematici:

 • Noțiuni de organizarea spitalului
 • Managementul clinic al spitalului
 • Principii și modele de standardizare la nivelul spitalului
 • Organizarea și evaluarea activităţii de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale în spital
 • Circuitele funcționale din spital
 • Siguranța pacientului și calitatea serviciilor spitalicești
 • Evaluatorul de spitale
 • Standardele și indicatorii de acreditare a spitalului
 • Verificarea și validarea sistemului de managementul calității la nivelul spitalului

-      1 sesiune de pregătire practică – aplicaţii,  cu durată de 3 zile, reprezentând realizarea de studii de caz, exercitii şi simulare, pe următoarele domenii:

 • Simularea unei zile din cursul vizitei de evaluare la nivelul spitalului, aplicații practice la sală
 • Simularea unei zile din cursul vizitei de evaluare la nivelul spitalului, aplicații practice în spital

Între primul modul şi modulul al doilea, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite şi rezolvării unor studii de caz, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

Pentru admiterea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, participanţii – asistenți medicali vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu. Cerințele pentru pregătirea testului de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată pentru acest program se găsesc în anexa acestui anunț.

Admiterea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată se face numai în condițiile achitării integrale a taxei de participare în valoare de 165,00 lei, anterior susținerii acestuia.

Pentru a participa la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, persoanele înscrise la programul de formare pentru evaluatorii de spitale – asistenți medicali, urmează să se prezinte luni 23.10.2017, la ora 08.30, la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, Bucureşti.

Deschiderea programului are loc în data de luni, 23.10.2017, ora 09.00 la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, Bucureşti.

În vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, persoanele înscrise – asistenți medicali, urmează să depună un dosar care conţine următoarele:

 1. Formularul de înscriere (semnat) în original;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare în domeniile: asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie).
 4. Documentul / copia documentului care atestă vechimea neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani pentru asistenți medicali cu grad principal.
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.937,00 lei.
 7. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc) în original;
 8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant, sub supravegherea secretarului didactic.

N.B. Taxa de participare include şi tariful pentru participarea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, în valoare de 165,00 lei.

Achitarea taxei de participare la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se poate face integral sau în două tranşe, la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB
- CIF: 26328134
- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv, la secretariatul didactic.

Dosarele incomplete vor fi respinse.

Organizarea seriei de participanți – asistenți medicali la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – FEV 7 se face în ordinea cronologică a depunerii cererilor de înscriere.

La absolvirea programului, cursanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru a deține calitatea de evaluator de spitale activ.


Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, persoană de contact: secretar didactic Violeta MARIN, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , telefon 0753 093 240 sau 021 252 8022 – int. 166.


CERINȚE PENTRU PREGĂTIREA TESTULUI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ PREMERGĂTOR PROGRAMULUI DE FORMARE PENTRU  EVALUATORII DE SPITALE

Testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată se organizează în prima zi (luni) a programului de formare, la sediul SNSPMPDSB, din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2 București, în intervalul orar 09.00 – 10.00.

Pentru a participa la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, persoanele înscrise la programul de formare pentru evaluatorii de spitale – asistenți medicali, urmează să se prezinte luni 23.10.2017, la ora 08.30, la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, Bucureşti


Testul de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL):

a. Durata – 60 minute;
b. Fiecare participant va rezolva documente în format WORD şi în format EXCEL, în baza unor cerinţe prezentate pe suport de hârtie, în care se vor specifica condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească rezolvarea celor 2 (două) tipuri de documente;
c. Documentele  sunt realizate după modelul celor care constituie documentaţia specifică, utilizată în cadrul procesului de evaluare;
d. Pentru susținerea testului de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată, participanţii pot utiliza propriul laptop sau pot lucra pe laptop-ul pus la dispoziţie de către SNSPMPDSB;
e. Rezultatul obținut la testul de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată se afișează în acceași zi;
f. Testul de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată este eliminatoriu. Pentru promovarea testului este necesară obținerea cel puțin a notei 7.00 (șapte).


Persoanele care nu au promovat testul de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată nu pot participa la programul de formare.

1. Noțiuni generale: date, informații, dosare (foldere), fișiere
−        Organizarea dosarelor și a fișierelor
−        Crearea dosarelor și a fișierelor
−        Operații cu dosare și fișiere: copierea, mutarea, comprimarea
−        Ștergerea și restaurarea dosarelor și a fișierelor
−        Schimbarea numelor fișierelor și a dosarelor

2.  Utilizare Microsoft Word
−        Deschiderea, crearea, salvarea și închiderea unuia sau mai multor documente
−        Comutarea între mai multe documente deschise
−        Ajustarea setărilor de bază
−        Operații de bază în documente
−        Introducerea informațiilor în documente

 • Introducerea textului in documente
 • Introducerea caracterelor speciale, a simbolurilor

−        Selectarea informatiilor
−        Editarea informatiilor
−        Folosirea comenzilor Undo (anulare) si Redo (refacere)
−        Copierea, mutarea sau ștergerea unui text
−        Caută și înlocuiește
−        Formatarea caracterelor

 • Folosirea formatării de tip: Aldin (Bold), Cursiv (Italic), Subliniere (Underline)
 • Trecerea unul text in format exponent (Superscript) sau indice (Subscript)
 • Modificarea textului în majuscule, minuscule

−        Folosirea diferitelor culori în text
−        Alinierea textului: la stânga, centru, dreapta, justify
−        Spațierea rândurilor și paragrafelor
−        Introducerea și ștergerea marcatorilor (bullets) si a numerotărilor (numbering) pentru o listă
−        Formatarea paginilor
−        Adaugarea, modificarea unui text în antet și subsol
−        Tabele

 • Crearea unui tabel standard
 • Introducerea și editarea informațiilor într-un tabel
 • Selectarea rândurilor, coloanelor, celulelor și a întregului tabel
 • Inserarea, ștergerea rândurilor și a coloanelor

−        Conversia text – tabel - text
−        Examinarea documentului înaintea imprimării

3. Utilizare Microsoft Excel

−        Gestionarea foii de calcul (sheet): creare, redenumire, ștergere, marcare color
−        Gestionarea datelor din foile de calcul

 • Selectarea celulelor
 • Introducerea, modificarea și ștergerea celulelor, rândurilor, coloanelor

−        Căutarea și înlocuirea conținutului unei celule
−        Sortarea și filtrarea datelor
−        Câmpuri calculate
−        Lucrul cu formule: CONCATENATE, COUNT, IF, COUNTIF, EXACT, SUM, SUMIF
−        Copierea celulelor și a întregului conținut al foii de calcul în altă foaie de calcul (Copy – Paste, Paste special)
−        Inserarea unui PivotTable
−        Vizualizarea și formatarea documentului pentru tipărire

4. Transferul unor informații din Word în Excel și invers

5. Arhivare, dezarhivare folder / fișier

6. Transmitere prin e-mail a unui  folder / fișier atașat


Download:
Formular inscriere
Rezultate examen

Programul de formare pentru evaluatorii de spitale este organizat la solicitarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și se adresează persoanelor – asistenți medicali, care doresc să devină evaluatori de spitale, având ca obiectiv major însușirea și aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

Înscrierea la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face cu respectarea a cel puţin unuia dintre următoarele criteriile menționate în Ordinul Președintelui ANMCS nr. 651/2016 din 3 noiembrie 2016 privind  recunoaşterea,  evidenţa,  evaluarea,  monitorizarea  şi  perfecţionarea  evaluatorilor  de  servicii  de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate :

a)    fie  absolvent  de  studii  superioare  cu  diplomă/licenţă  recunoscută  pe  teritoriul  Uniunii Europene în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie) ori să fie asistent medical principal cu vechime neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani;

b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

d) în cazul absolvenţilor de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile:biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii, să aibă experienţă contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate, în sectorul spitalicesc public sau privat, sau în domeniul serviciilor de sănătate din ambulatoriu, dovedită prin documente.

Vineri, 06 Octombrie 2017 13:23

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required