snspms.ro

Română
A+ R A-

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

anunță deschiderea unei noi serii a Programului de formare în „Management spitalicesc” - MS 48,
ȋncepând cu data de 17 ianuarie 2019

 

Scopul programului de formare este de a asigura pregătirea managerilor de spital pentru o mai bună gestionare a spitalelor la un nivel performant şi este proiectat pe două secţiuni: pregătire teoretică și aplicații practice.

 

Programul este structurat pe 11 module, astfel:

 • Managementul serviciilor de sănătate;
 • Organizarea şi evaluarea spitalului;
 • Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG);
 • Economie sanitară;
 • Management financiar/Analiza comparată a sistemelor de sănătate;
 • Managementul resurselor umane;
 • Managementul calităţii serviciilor de sănătate şi evaluarea performanţei;
 • Standardizare, acreditare si control intern in cadrul spitalului;
 • Comunicare managerială la nivelul unui spital;
 • Management de proiecte;
 • Finanţe publice

 

Programul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.

 

La finalul programului se susţine examenul de absolvire, care constă dintr-o probă scrisă – tip grilă şi o probă practică – elaborarea şi susţinerea Planului de management.

Menţionăm că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest program este necesar pentru ocuparea funcţiei de manager de spital.

 

Înscrierile la program se fac la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. formular de înscriere în original (poate fi descărcat pe www.snspms.ro);
 2. copia actului de identitate;
 3. copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare;
 4. copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.850,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original
 7. adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, persoană de contact – d-na Adina ADAM, telefon 021 252 0425 / 252 8022 – int. 143 sau 0753 093 223; e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 


Download:


POCU-tabel centralizator analiza dosare

Luni, 10 Decembrie 2018 16:41

Atestat 2019c

Inscrierile pentru programele de pregatire pentru obtinerea atestatului in Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si Asistenta medicala de urgenta pentru structurile pentru primirea urgentelor se desfasoara in  perioada 10 decembrie 2018 – 4 ianuarie 2019.

Cererea va cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:

 1. Nume, prenume
 2. Loc de munca
 3. Specialitate si grad profesional
 4. 2 optiuni pentru centrul de pregatire
 5. Numar de telefon sau adresa de mail

La inscriere se va tine cont de prevederile O.M.S. 4003/2009:

(1) La programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească au acces:

a) medicii de medicină generală cu drept de liberă practică;

b) medicii confirmaţi specialişti/primari în specialităţile: anestezie şi terapie intensivă, pediatrie, medicină de familie.

(2) Medicii prevăzuţi la alin. (1), încadraţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi în structurile de primire a urgenţelor, care nu au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti / urgenţe medico-chirurgicale, au acces cu prioritate la acest program.

(3) Programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală din cadrul structurilor de primire a urgenţelor poate fi efectuat de către medicii care au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti / urgenţe medico - chirurgicale /asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească.

(4) Absolvenţii facultăţilor de medicină promoţia 2005 şi promoţiile ulterioare, care nu au obţinut dreptul de liberă practică, nu au acces la programe de studii complementare."

Solicitarile se vor trimite prin e-mail ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) sau pe fax (021-255.64.45).

Programul de pregătire pentru obținerea atestatului pentru Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca se va desfășura în centrele de pregătire:

 1. Bucureşti – Spitalul Clinic de Urgenţă - 10 locuri;
 2. Cluj-Napoca – 10 locuri;
 3. Craiova – 10 locuri;
 4. Iaşi – 10 locuri;
 5. Oradea – 10 locuri;
 6. Tg. Mureş – 10 locuri;
 7. Timişoara – 10 locuri.

Programul de pregătire pentru obținerea atestatului pentru Asistența medicală de urgență pentru structurile pentru primirea urgențelor se va desfășura în centrele de pregătire:

 1. Bucureşti - Spitalul Universitar de Urgenţă – 5 locuri,
 2. Cluj-Napoca – 5 locuri;
 3. Craiova – 5 locuri;
 4. Iaşi – 5 locuri;
 5. Oradea – 5 locuri;
 6. Tg. Mureş – 5 locuri;
 7. Timişoara – 5 locuri.

Centrele vor funcționa doar în cazul ocupării tuturor locurilor stabilite, în caz contrar, cei înscriși vor fi redistribuiți în celelalte centre.
Selecţia şi repartiţia pe centre a cursanţilor se va realiza în perioada 07.01.2019 – 18.01.2019.

Documente inscriere atestate

Cursantii inscrisi la cele 2 programe vor primi o FISA DE EVIDENTA cursant (poate fi descarcata aici).

Aceasta TREBUIE completata cu TOATE datele solicitate, deoarece toate comunicarile se vor face prin mail, apoi trimisa prin fax (021-255.64.45) sau scanata prin e-mail ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Dosarul de inscriere va cuprinde:

 1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală – copie
 2. Autorizaţie de liberă practică validă/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania – copie
 3. Ordinul de confirmare ca medic specialist/primar – copie – daca este cazul
 4.  Copie după cartea de identitate
 5. Acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire
 6. Certificatul de atestare in Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca (pentru cei care se inscriu la Asistenta medicala de urgenta pentru structurile de primirea urgentelor)
 7. Dovada achitării (total sau parţial, după caz) taxei  de instruire în contul SNSPMPDSB – copie.

Taxa de participare este de 4400 lei pentru ambele programe, care se va achita înainte de începerea programului de pregătire de către instituţia angajatoare, sau în două rate egale de către cursant si trebuie achitata integral pana cel tarziu 31.05.2019, in contul mentionat mai jos sau la casieria din str. VASELOR nr. 31, sector 2, Bucuresti.

Verificarea achitarii taxei, de catre angajator, este responsabilitatea cursantului.

Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti

Str. Vaselor 31, 021253, Sectorul 2, Bucureşti;

 Cont: RO80TREZ7022 0F335000XXXX, Trezorerie Sector 2,

CIF: 26328134

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea integrala a taxei, participantii se vor adresa serviciului contabilitate, dupa minim 7 zile de la achitare, la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau fax: 021-211.02.91 su tel. 021-252.04.25.

Dosarul de inscriere se trimite:

 1. scanat prin e-mail pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza m  sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza    SAU
 2. prin posta pe adresa SNSPMPDSB, in atentia dnei. Mihaela LICURICI.

Data incepere program atestat

Programul de pregatire pentru Atestatul de medicina de urgenta prespitaliceasca va incepe in centrele de pregatire care au minim 10 cursanti inscrisi, in data de 4 februarie 2019.

Programul de pregatire pentru Atestatul de medicina de urgenta pentru structurile pentru primirea urgentelor va incepe in centrele de pregatire in care se vor inscrie minim 5 cursanti,  in data de 3 februarie 2019.


онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required