snspms.ro

Română
A+ R A-

INSCRIERI  PROGRAME  SPECIALIZARE

ASISTENȚI  MEDICALI

Ministerul Sănătăţii organizează prin Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate în baza Ordinului M.S. nr.1775/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr.1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale și dezvoltarea abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, organizează următoarele programe de specializare conform https://www.perfmed.ro/course/view.php?id=31209

 

Înscrierea se va face numai ONLINE pe  platforma INMSS https://www.perfmed.ro/

de către:

 • angajator  pentru cursurile de reconversie profesională;
 • angajator sau asistentul medical - într-un procent limitat de locuri, pentru cursurile de abilități profesionale.

În acest sens, unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor trimite solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați scanată în format electronic și însoțită de următoarele documente, de asemenea scanate:

 

 1. Solicitarea unităţii sanitare, semnată şi ştampilată de managerul unității sanitare în care se specifică numele asistentului /asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere.
 2. Diploma/certificat de studii (asistent medical generalist/ pediatrie/radiologie/ moașă/farmacie/ laborator - in funcție de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare;
 3. Certificat de membru OAMGMAMR;
 4. Aviz anual de liberă practică;
 5. C.I. si, după caz, acte doveditoare ale schimbării numelui menționat în diplomă/certificatul de studii
 6. Adeverința de la locul de muncă din care să reiasă că solicitantul este încadrat pe un post specific specializării respective, fie cu contract individual de muncă, fie ca persoană fizică independentă – pentru cursurile de reconversie profesională;
 7. Acordul cursantului de prelucrare a datelor cu caracter personal de către INMSS.

Ulterior validării dosarului de înscriere de către INMSS se atașează și

 

 1. Dovada achitării taxei de participare la program (integral), de 2.500 lei/participant, plata se poate face direct online conform instrucțiunilor publicate sau prin orice altă modalitate (ordin de plată, e-banking, mandat poștal etc.), dovada  trebuie apoi atașată dosarului cursantului depus pe platforma www.perfmed.ro

!          Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare.

 

Taxa de instruire de 2500 lei se achită în contul Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate:

 

CONT IBAN: CONT IBAN RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Sect 2,

CIF 26328134 (obligatoriu de menționat la efectuarea plății).

Adresă INMSS: Str. Vaselor nr. 31 sector 2 București

 

Inscrierea se face până la data:

-          12.02.2024 înscrierea pe platformă cu încărcarea documentelor solicitate;

-          15.02.2024 încărcarea dovezii de plată la dosarul cursantului.

 

PRECIZĂRI:

!          Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice precum și numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa  pe platforma www.perfmed.ro, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului.

!          Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.

 

Taxa de instruire se restituie la solicitare:

 • integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului
 • în procent de 75% dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului, motivat de faptul că prin bugetul aferent programului, conform prevederilor contractuale, a fost alocat un cuantum de plată către lectorii implicaţi în program și organizarea programului

Publicatii

» A comparison of health system responses to COVID-19 in Bulgaria, Croatia and Romania in 2020
» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Cautare articole pe site

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required