snspms.ro

English
A+ R A-

News (28)

SNSPMPDSB anunţă începerea înscrierilor pe platforma www.perfmed.ro în sistem online pentru programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în

CHIRURGIE HEPATO-BILIO-PANCREATICĂ

 

Cursul se va derula conform curriculum-ului aprobat prin ord. MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 Octombrie 2022, sub coordonarea domnului Prof.Univ.Dr. Irinel POPESCU (Responsabil național de program), la Institutul  Clinic FUNDENI – Centrul pentru Boli Digestive și Transplant Hepatic „Dan Setlacec”, dacă se vor înscrie minim 10 cursanți.

Perioada de înscriere și încarcare a dosarelor de cursant pe platforma educaționala PERFMED (www.perfmed.ro) este 25 IULIE – 15 SEPTEMBRIE 2022, în limita a 10  locuri. Cursul are o durata de 2 ani: 01.10.2022 - 30.09.2024.

 

Conform ord.MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, la acest program de studii complementare pentru obținerea atestatului au acces medicii specialişti şi primari în specialitățile: Chirurgie generală, Chirurgie  pediatrică, Chirurgie-ortopedie pediatrică.

 

Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. Cererea de înscriere  și  Formularul GDPR – vezi model atașat;
 2. Diploma de licenţă;
 3. Certificatul de membru şi avizul de liberă practică de la CMR, vizat la zi;
 4. Ordinul de confirmare în specialitate/primariat;
 5. CI şi, funcție de caz, acte doveditoare ale schimbării numelui;
 6. Acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire - fără acord nu puteți participa. Acordul se obține de la conducătorul unității angajatoare. Dacă nu sunteți angajat  se va da o declarație pe propie răspundere în acest sens;
 7. Copie dupa chitanta/ordinul de plata cu care a fost achitata taxa de curs.

Taxa de curs este 6500 lei și trebuie achitată integral până cel târziu 31.08.2023, astfel:

-prima rata de 3250 lei pana la 15 SEPTEMBRIE 2022, condiție obligatorie de participare la curs;

-a doua rată până la 31.08.2023.

 

Se poate achita in contul mentionat mai jos sau la casieria din str. VASELOR nr. 31.

 

ATENTIE!!! Achitarea primei rate pana la 15 SEPTEMBRIE 2022 ( mimim 3250 lei) este  condiție obligatorie de participare la curs.


Dacă se dorește ca factura să fie eliberată pe numele CMI / PFI / PFA, plata trebuie să se facă din contul cabinetului, specificând C.U.I-ul cabinetului și la observații se va trece numele cursantului și denumirea cursului (ex. IONESCU MARIA, curs EMG....).

În cazul în care plata se face de către persoană fizică specificând CNP-ul nu se poate elibera factura pe numele cabinetului.

 

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ȘI PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREȘTI
STR. VASELOR NR.31, SECTOR 2, 021253 BUCURESTI

CONT IBAN : RO80TREZ70220F335000XXXX  deschis la TREZORERIA Sector 2 BUCURESTI
COD FISCAL (C.U.I - Cod Unic de Inregistrare): 26328134

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea taxei, va rog sa va adresati serviciului contabilitate, dupa minim 7 zile calendaristice de la achitarea taxei. Serviciul contabilitate la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

CONDIȚII DE RETRAGERE DIN PROGRAMUL DE ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE : În cazul solicitării de retragere din program, returnarea taxei se face în cuantumul în care a fost plătită către SNSPMPDSB, dacă solicitarea de retragere din program se face înainte de începerea programului.

SNSPMPDSB anunţă începerea înscrierilor pe platforma www.perfmed.ro în sistem online pentru acreditarea și autorizarea centrelor de formare a asistenţilor medicali din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene, al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi din cadrul unităţilor de primire a urgenţelor

 

Acreditarea și autorizarea centrelor de formare a asistenţilor medicali din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene, al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi din cadrul unităţilor de primire a urgenţelor se va efectua conform OMS 1004/2022 în scopul organizării programelor de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali 

 

Centrele care vor fi acreditate sunt cele menționate în Anexa 1 a Ordinului nr. 158 din 8 februarie 2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali 

 

CENTRELE DE FORMARE ale programului de pregătire pentru obţinerea atestatului de studii complementare pentru asistenţii medicali (ANEXA nr. 1 din OMS nr. 158/2019)

1. Unitatea de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti

2. Unitatea de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti

3. Unitatea de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti

4. Unitatea de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

5. Unitatea de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

6. Unitatea de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

7. Unitatea de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

8. Unitatea de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Iaşi

9. Unitatea de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

10. Unitatea de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

11. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor

12. Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov

13. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Cluj

14. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa

15. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi

16. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş

17. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Timiş

 

Perioada de înscriere și încărcare a dosarelor de acreditare/avizare pe platforma educațională PERFMED (www.perfmed.ro) este 25 iulie 2022 – 30 septembrie 2022.

Vă anunțăm că în data de 16-17 iulie 2022 va avea loc Examenul Național pentru Specializarea ÎNGRIJIRI PALIATIVE după cum urmează:

 

CENTRUL BRAȘOV

 • 16 iulie 2022 va avea loc Proba practică, probă eliminatorie.
 • Proba practică se va desfășura pe platforma ZOOM începând cu ora 09.00.
 • Candidații se vor asigura că au acces la internet și calculator personal/laptop.
 • 17 iulie 2022 ora 10.00 va avea loc Proba teoretică care se va desfășura pe platforma www.perfmed.ro.

 

CENTRUL CLUJ

 • 16 iulie 2022 va avea loc Proba practică, probă eliminatorie.
 • Proba practică se va desfășura față în față la sediul Hospice Sf.Nectarie Cluj, Str. Fabricii de Zahăr nr. 49-51 începând cu ora 09.00.
 • 17 iulie 2022 ora 10.00 va avea loc Proba teoretică care se va desfășura pe platforma www.perfmed.ro

 

CENTRUL IAȘI

 • 16 iulie 2022 va avea loc Proba practică, probă eliminatorie.
 • Proba practică se va desfășura pe platforma ZOOM începând cu ora 09.00.
 • Candidații se vor asigura că au acces la internet și calculator personal/laptop.
 • 17 iulie 2022 ora 10.00 va avea loc Proba teoretică care se va desfășura pe platforma www.perfmed.ro

 

CENTRUL PAȘCANI

 • 16 iulie 2022 va avea loc Proba practică, probă eliminatorie.
 • Proba practică se va desfășura pe platforma ZOOM începând cu ora 09.00. (candidații înscriși vor primi link-ul ZOOM pe data de 15 iulie 2022)
 • Candidații se vor asigura că au acces la internet și calculator personal/laptop.
 • 17 iulie 2022 ora 10.00 va avea loc Proba teoretică care se va desfășura pe platforma www.perfmed.ro

 

CENTRUL TIMIȘOARA

 • 16 iulie 2022 va avea loc Proba practică, probă eliminatorie.
 • Proba practică se va desfășura pe platforma ZOOM începând cu ora 09.00. (candidații înscriși vor primi link-ul ZOOM pe data de 15 iulie 2022)
 • Candidații se vor asigura că au acces la internet și calculator personal/laptop.
 • 17 iulie 2022 ora 10.00 va avea loc Proba teoretică care se va desfășura pe platforma www.perfmed.ro

 

TIMP DE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRI: 120 MINUTE.

 

Pentru proba teoretică trebuie să vă faceti cont personal pe platforma http://www.perfmed.ro. (cei care s-au înscris în nume personal pentru curs pot păstra același cont și pentru sustinerea examenului la proba teoretică). De aceasta data veți completa datele personale și nu datele unității sanitare.

Va rog să rețineți numele de utilizator și parola când faceți contul pe platformă. Când intrați pe platforma www.perfmed.ro, în josul paginii veți găsi un model de test. Acesta se numeste "Curs demonstrativ". Il puteți completa de mai multe ori ca să vă familiarizați cu testul pe platforma.

 

NOTA PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI ESTE 6 LA AMBELE PROBE.

 

Înscrierea la examenul de specializare se realizează pe platforma PERFMED în perioada 27 iunie – 8 iulie 2022 prin depunerea de către candidat a următoarelor documente:

 • Copie după cartea de identitate și, după caz, a documentelor de schimbare de nume care au survenit de la înscrierea la curs și până în prezent.
 • Copie după documentul de plata a taxei de examen de 400 lei/persoană cu plata în contul SNSPMPDSB, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti,  RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, TREZORERIE SECTOR 2; CIF 26328134 (obligatoriu trecut CIF-ul la efectuarea plății).

 

Dosarele sunt verificate de către secretarul comisiei centrale, iar listele cu candidaţii verificaţi sunt validate de către preşedintele comisiei centrale pentru fiecare centru de examen prin înscrierea menţiunii "Admis" sau "Respins".

 

Rezultatul studierii dosarului de înscriere, respectiv trecerea dosarului depus în www.perfmed.ro din stadiul neverificat în stadiul "Verificat" sau "Respins", poate fi contestat în termen de 48 de ore de la data încheierii perioadei de înscriere.

 

Contestația se rezolvă de comisia centrală de contestații în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Pentru programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în domeniul Îngrijirilor Paliative SNSPMPDSB va efectua înscrierile în perioada 4 iulie-15 iulie 2022 pe platforma www.perfmed.ro în sistem online (vezi aici: https://www.perfmed.ro/course/view.php?id=29795)

Cursul se va derula începând cu luna septembrie 2022 pe perioada a 18 luni,  conform curriculum-ului aprobat prin ord. MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare. Centrele de pregătire şi numărul grupelor sunt: Bucureşti – 2 grupe, Braşov – 2 grupe, Timişoara - 1 grupă, Cluj-Napoca – 1 grupă, Târgu Mureş – 1 grupă, Iaşi - 2 grupe ( o grupă având 15 cursanţi ) .

Programul este structurat în 12 module (săptămâni), din care 8 module de teorie şi 4 module de lucrări practice.

Conform ord.MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, grupurile ţintă care au acces la programul de atestat sunt: - medici medicină generală promoţie anterior 2005;

-          medici specialişti şi primari medicină de familie; 

-          medici specialişti şi primari specialităţi clinice.

 

 

Dosarul de înscriere cuprinde:

Acceptarea condițiilor din Formular GDPR + Nota de înștiințare

 1. Cerere de înscriere;
 2. Copie după diploma de licenţă;
 3. Copie certificat de membru şi avizul de liberă practică de la CMR, vizat la zi;
 4. Copie ordin de confirmare în specialitate/primariat;
 5. Copie CI şi, după caz, acte doveditoare pentru schimbare nume;
 6. Adeverinţă de la angajator privind acordul de participare la curs;
 7. Obligatoriu – scrisoare de intenţie în care candidatul să precizeze motivul pentru care optează să se înscrie la acest program şi modul în care se va implica, la finalizarea programului de atestat, în dezvoltarea serviciilorde îngrijiri paliative;
 8. Opţional – recomandarea din partea unui serviciu de îngrijiri paliative sau a unei persoane implicată în acest tip de îngrijiri.

Selecţia finală a dosarelor de înscriere va fi efectuată de responsabilul naţional, care îşi rezervă dreptul de a selecta din lista candidaţilor înscrişi care au actele depuse în perioada alocată înscrierilor, pe cei care au cel mai mare potenţial de a lucra în domeniu îngrijirilor paliative (în limita locurilor alocate pe centrele universitare sus-menționate). După selecția dosarelor participanții vor achita taxa de participare la program în valoare de 7000lei.

Publications

» A comparison of health system responses to COVID-19 in Bulgaria, Croatia and Romania in 2020
» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required