snspms.ro

English
A+ R A-

News (293)

SNSPMPDSB anunţă începerea înscrierilor pe platforma www.perfmed.ro în sistem online pentru programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în

ECOGRAFIE MUSCULOSCHELETALĂ ÎN REABILITAREA MEDICALĂ

 

Cursul se va derula conform curriculum-ului aprobat prin ord. MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 15 februarie 2022, în format hibrid, atat online, pe platforma PERFMED.ro, cat si fata-in-fata. Programul este structurat în 4 module de teorie, urmate de lucrări practice. Accesul la lucrările practice se va face dupa parcurgerea fiecarui modul de curs, cât și a chestionarului de evaluare a cunoștințelor, după o programare care vă va fi anunțată pe mail de către secretarul didactic al cursului. Lucrările practice se vor desfasura la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie,  Sectia Clinică IV (Bd. Ion Mihalache nr. 11A - prin curtea Spitalului Clinic Filantropia), etaj 2. Perioada de desfășurare a cursului este 15 februarie – 31 august 2022, perioada in care se vor parcurge cele 4 module de teorie, online, iar apoi se vor programa orele de practică, ținându-se cont de situația epidemiologică existentă.

Perioada de înscriere și încărcare a dosarelor de cursant pe platforma educaționala PERFMED (www.perfmed.ro) este 15 ianuarie – 30 ianuarie 2022, in limita a 30 locuri, pe principiul „primul venit, primul servit”.

 

Conform ord.MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, la acest program de studii complementare pentru obținerea atestatului au acces medicii specialişti şi primari în specialitățile: Medicină Fizică și Reabilitare, Medicină Sportivă, Reumatologie, Chirurguie Plastică și Reparatorie, Ortopedie - Traumatologie.

FOARTE IMPORTANT!

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.418/20.04.2005 și a Ordonanței 18/2009, medicii rezidenținu pot participa la programele de atestate, prin urmare nu se pot înscrie nici la acest program.

 

Pașii pentru crearea unui cont de utilizator,  pe platforma PERFMED  (Platforma educațională PERFMED), în vederea înscrierii și participării la programul de pregatire in vederea obtinerii atestatului in Ecografie musculoscheletala in reabilitatrea medicala, sunt urmatorii:

 1. Accesați butonul Autentificare din colțul din dreapta sus al platformei www.perfmed.ro
 2. Accesați butonul din josul paginii (Creează cont) (Înscrierea pe platforma PERFMED se va face completând toate informațiile solicitate cu DIACRITICE, cu LITERE MARI pentru nume si prenume)
 3. Cititi si acceptați politicile platformei
 4. Completaţi informaţiile din formularul de înscriere
 5. După completare vi se va trimite un mesaj (email) la adresa furnizată anterior
 6. Este posibil ca mesajul sa ajungă în SPAM (poștă nedorită) sau chiar sa nu poata fi transmis din cauza unor motive tehnice, independente de noi.
 7. Conturile neconfirmate în decurs de 1 oră se șterg automat
 8. Citiţi emailul şi daţi clic pe link-ul pe care îl conţine sau copiați-l în adresa browser-ului și lansați-l
 9. Contul dvs. va fi confirmat şi veţi fi autentificat pe platformă
 10. Accesati sectiunea  Programul de pregătire in vederea obtinerii atestatului  curs Ecografie musculoscheletala in reabilitarea medicala, sectiunea Inscrieri.  

Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. Cererea de înscriere  și Formularul GDPR – se descarcă de pe platformă;
 2. Diploma de licenţă;
 3. Certificatul de membru şi avizul de liberă practică de la CMR, vizat la zi;
 4. Ordinul de confirmare în specialitate/primariat;
 5. CI şi, funcție de caz, acte doveditoare ale schimbării numelui;
 6. Adeverinţa de la angajator privind acordul de participare la curs;
 7. Copie dupa chitanta/ordinul de plata cu care a fost achitata taxa de curs.

Taxa de curs este 1800 lei si se poate achita in contul menționat mai jos sau la casieria din str. VASELOR nr. 31.

ATENȚIE!!! Achitarea taxei de curs este  condiție obligatorie de participare la curs.

Dacă se dorește ca factura să fie eliberată pe numele CMI / PFI / PFA/SRL, plata trebuie să se facă din contul cabinetului, specificând C.U.I-ul cabinetului și la observații se va trece numele cursantului și denumirea cursului (ex. IONESCU MARIA, curs Ecografie musculoscheletala ..).

În cazul în care plata se face de către persoană fizică specificând CNP-ul nu se poate elibera factura pe numele cabinetului.

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ȘI PERFECȚIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREȘTI

STR. VASELOR NR.31, SECTOR 2, 021253 BUCUREȘTI
CONT IBAN : RO80TREZ70220F335000XXXX  deschis la TREZORERIA SECTOR 2 BUCUREȘTI

COD FISCAL (C.U.I - Cod Unic de Inregistrare): 26328134

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea taxei, va rog sa va adresati serviciului contabilitate, dupa minim 7 zile calendaristice de la achitarea taxei. Serviciul contabilitate la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

CONDIȚII DE RETRAGERE DIN PROGRAMUL DE ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE

 1. În cazul solicitării de retragere din program, returnarea taxei se face în cuantumul în care a fost plătită către SNSPMPDSB, dacă solicitarea de retragere din program se face înainte de începerea programului.
 2. În cazul în care programul  a început  şi anunţul de retragere de la program se face în prima săptămână a cursului respectiv, indiferent dacă persoana înscrisă a participat sau nu la program, se reţine de către SNSPMPDSB 25% din taxa minimă care ar fi trebuit achitată (taxa corespunzătoare primului modul, a primei tranşe de plată convenite sau, dacă nu există această posibilitate, a taxei corespunzătoare întregului program), indiferent dacă participantul a achitat integral sau parţial taxa pentru program.
 3. Dacă retragerea se face după această perioadă, taxa achitată se reţine integral fără a mai fi posibilă returnarea acesteia către plătitor.  Acest demers este motivat de faptul că, prin bugetul aferent programului, s-a stabilit deja – conform unor prevederi contractuale – alocarea unui cuantum de plată către lectorii implicaţi în program  şi respectiv pentru achiziţia de materiale consumabile / servicii necesare derulării programului.

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu data de 31 ianuarie 2022

 Programul de formare „Managementul calităţii serviciilor de sănătate“ – seria MQ20 - ONLINE

 

Programul se adresează persoanelor care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.

Seria de program este constituită din participanţii incluși în ordinea cronologică a înscrierii (conform datei de înregistrare a formularului de înscriere). Numărul minim de participanți pentru constituirea unei serii de program este de 20 de persoane. Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.

Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire orice persoană absolventă de studii medii/superioare interesată să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate.

Programul cuprinde 10 (zece) module, însumând un total de 84 de ore. Între prima și cea de-a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de una sau două săptămâni, destinat studiului individual asistat, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”Proiect de îmbunătăţire a calității serviciilor de sănătate”, în vederea susținerii examenului final.

Programul de pregătire se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-16.00 – ONLINE.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

-      formularul de înscriere;

-      copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;

-      copia documentului care atestă absolvirea studiilor, semnată ”conform cu originalul”;

-      copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;

-      copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2596,00 lei (integral sau în cel mult două tranşe).

-      documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;

-      adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.

Dosarul cu documentele mai sus menţionate poate fi trimis prin curier sau prin poştă la sediul instituţiei (Str. Vaselor nr. 31, 021253, sector 2, Bucureşti, în atenția secretarului didactic, d-na Adina ADAM) sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

Beneficiar: SNSPMPDSB; CIF: 26328134; cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2, Bucureşti

După promovarea examenului final, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la SNSPMPDSB, astfel:

-      Secretar didactic: D-na Adina ADAM, telefon 0753.093.223 sau 021.252.8022 – int. 166/143, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-      Coordonatorul programului: Dr. Anca HALDAN - e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Cursurile de reconversie profesională și abilități profesionale sesiunea 2022 vor începe din lunile februarie-martie 2022 (data exactă pentru fiecare curs va fi anunțată ulterior pe www.perfmed.ro si www.snspms.ro).

Modul de derulare a programelor (curs și lucrări practice) va fi diferit:

 • față în față
 • în format online pe  www.perfmed.ro
 • sau, după caz, pe platforma Zoom

Pentru fiecare program de specializare vor fi afișate instrucțiuni specifice privind modul de desfășurare a activităților teoretice și practice.


Note de înștiințare:

SNSPMPDSB anunţă începerea înscrierilor pe platforma www.perfmed.ro în sistem online pentru programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în EXPLORĂRI FUNCȚIONALE RESPIRATORII  SPECIALE


Cursul se va derula conform curriculum-ului aprobat prin ord. MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare. Programul este structurat în module de teorie, urmate de lucrări practice. Accesul la lucrările practice se va face dupa parcurgerea tuturor modulelor de teorie, după o programare care vă va fi anunțată pe mail de către secretarul didactic al cursului. Cursurile teoretice si demonstratiile video se vor face in format online (Microsoft Teams sau/si Zoom), iar partea practica se va desfasura in Laboratorul de Explorări funcționale respiratorii speciale din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Prof.dr.Marius Nasta”, sub coordonarea prof.dr. Roxana Maria NEMEȘ, în perioada 1 APRILIE 2022 – 15 SEPTEMBRIE 2022. Programul de desfasurare il veti afla in prima zi de prezentare.

Perioada de înscriere și încărcare a dosarelor de cursant pe platforma educațională PERFMED (www.perfmed.ro) este 20 DECEMBRIE 2021 – 15 MARTIE 2022, in limita a 15 locuri.

 

Conform ord.MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, la acest program de studii complementare pentru obținerea atestatului au acces medicii specialişti şi primari în specialitățile: Pneumologie, Chirurgie toracica, Medicină internă, Medicina muncii, Expertiza capacității de muncă, Alergologie-Imunologie clinică, Pediatrie.

 

Foarte important!

La acest program pot participa doar cei care NU SUNT medici rezidenti, in caz contrar vă invităm să luaţi act de prevederile Ordinului M.S. nr.418/20.04.2005 și Ordonanței 18/2009, conform căruia acest program nu este compatibil cu statutul de medic rezident!!!

 

Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. Cerere și  Nota de informare (formular GDPR – vezi formular)
 2. Diploma de absolvire a Facultăţii de Medicinã– copie
 3. Autorizaþie, validã, de liberã practicã / Certificat, valid, de membru la CMR – copie
 4. Adeverintã cu ordinul de confirmare ca  medic specialist/primar – copie
 5. Copie dupã cartea de identitate
 6. Adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte acordul de participare la curs al angajatorului
 7. Dovada achitãrii taxei de instruire – copie

Taxa de curs este 5000 lei si se poate achita in 2 rate (minim 2500 lei pana la inceperea cursului, iar restul pana la  30 iulie 2022),  in contul SNSPMPDS Bucuresti. 

ATENTIE!!! Achitarea primei rate pana la 15 martie 2022 este  conditie obligatorie de participare la curs. Dupa achitarea taxei de curs vă rog să trimiteți prin fax sau mail o copie după chitanța/ordinul de plată.

Taxa se poate achita direct la casieria din sediul central a SNSPMPDSB din str. VASELOR nr. 31, Bucuresti sau prin ordin de plata.  Pe ordinul de platã se va specifica în CLAR numele cursantului (ex.POPESCU ION) şi denumirea cursului: EXPLORARI RESPIRATORII).

Dacă se dorește ca factura să fie eliberată pe numele CMI / PFI / PFA/SRL, plata trebuie să se facă din contul CMI / PFI / PFA/SRL, specificând C.U.I-ul și la observații se va trece numele cursantului și denumirea cursului (ex. IONESCU MARIA, curs EXPLORARI RESPIRATORII).

În cazul în care plata se face de către persoană fizică specificând CNP-ul nu se poate elibera factura pe numele CMI / PFI / PFA/SRL.

 

SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI
STR. VASELOR NR.31, SECTOR 2, 021253 BUCURESTI
CONT IBAN : RO80TREZ70220F335000XXXX  deschis la TREZORERIA SECTOR 2 BUCURESTI
COD FISCAL (C.U.I - Cod Unic de Inregistrare): 26328134

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea taxei, va rog sa va adresati serviciului contabilitate, dupa minim 7 zile calendaristice de la achitarea taxei. Serviciul contabilitate la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

CONDIȚII DE RETRAGERE DIN PROGRAMUL DE ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE

 1. În cazul solicitării de retragere din program, returnarea taxei se face în cuantumul în care a fost plătită către SNSPMPDSB, dacă solicitarea de retragere din program se face înainte de începerea programului.
 2. În cazul în care programul  a început  şi anunţul de retragere de la program se face în prima săptămână a cursului respectiv, indiferent dacă persoana înscrisă a participat sau nu la program, se reţine de către SNSPMPDSB 25% din taxa minimă care ar fi trebuit achitată (taxa corespunzătoare primului modul, a primei tranşe de plată convenite sau, dacă nu există această posibilitate, a taxei corespunzătoare întregului program), indiferent dacă participantul a achitat integral sau parţial taxa pentru program.
 3. Dacă retragerea se face după această perioadă, taxa achitată se reţine integral fără a mai fi posibilă returnarea acesteia către plătitor.  Acest demers este motivat de faptul că, prin bugetul aferent programului, s-a stabilit deja – conform unor prevederi contractuale – alocarea unui cuantum de plată către lectorii implicaţi în program  şi respectiv pentru achiziţia de materiale consumabile / servicii necesare derulării programului.

SNSPMPDSB anunţă începerea înscrierilor pe platforma www.perfmed.ro în sistem online pentru programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în ENDOSCOPIE BRONȘICĂ


Cursul se va derula conform curriculum-ului aprobat prin ord. MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare. Programul este structurat în module de teorie, urmate de lucrări practice. Accesul la lucrările practice se va face dupa parcurgerea tuturor modulelor de teorie, după o programare care vă va fi anunțată pe mail de către secretarul didactic al cursului. Cursurile teoretice si demonstratiile video se vor face in format online (Microsoft Teams sau/si Zoom), iar partea practica se va desfasura in Laboratorul de Endoscopie bronsica din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Prof.dr.Marius Nasta”, sub coordonarea prof.dr. Ruxandra ULMEANU, în perioada 1 martie 2022 – 30 septembrie 2022. Programul de desfasurare il veti afla in prima zi de prezentare.

Perioada de înscriere și încărcare a dosarelor de cursant pe platforma educațională PERFMED (www.perfmed.ro) este 20 DECEMBRIE 2021 – 1 MARTIE 2022, in limita a 10 locuri.

 

Conform ord.MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, la acest program de studii complementare pentru obținerea atestatului au acces medicii  specialisti sau primari in specialitatile:  Pneumologie (deveniti medici specialisti anterior 2007), Chirurgie toracica, A.T.I.,  Medicina de urgenta, O.R.L., Pediatrie.

 

Foarte important!

La acest program pot participa doar cei care NU SUNT medici rezidenti, in caz contrar vă invităm să luaţi act de prevederile Ordinului M.S. nr.418/20.04.2005 și Ordonanței 18/2009, conform căruia acest program nu este compatibil cu statutul de medic rezident!


Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. Cerere și  Nota de informare (formular GDPR – vezi formular)
 2. Diploma de absolvire a Facultăţii de Medicinã– copie
 3. Autorizaþie, validã, de liberã practicã / Certificat, valid, de membru la CMR – copie
 4. Adeverintã cu ordinul de confirmare ca  medic specialist/primar – copie
 5. Copie dupã cartea de identitate
 6. Adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte acordul de participare la curs al angajatorului
 7. Dovada achitãrii taxei de instruire – copie

Taxa de curs este 5500 lei si se poate achita in 2 rate (minim 3000 lei pana la inceperea cursului, iar restul pana la  30 iulie 2022),  in contul SNSPMPDS Bucuresti. 

ATENTIE!!! Achitarea primei rate pana la 1 martie 2022 este  conditie obligatorie de participare la curs. Dupa achitarea taxei de curs vă rog să trimiteți prin fax sau mail o copie după chitanța/ordinul de plată.

Taxa se poate achita direct la casieria din sediul central a SNSPMPDSB din str. VASELOR nr. 31, Bucuresti sau prin ordin de plata.  Pe ordinul de platã se va specifica în CLAR numele cursantului (ex.POPESCU ION) şi denumirea cursului: ENDOSCOPIE BRONSICA.

Dacă se dorește ca factura să fie eliberată pe numele CMI / PFI / PFA/SRL, plata trebuie să se facă din contul CMI / PFI / PFA/SRL, specificând C.U.I-ul și la observații se va trece numele cursantului și denumirea cursului (ex. IONESCU MARIA, curs ENDOSCOPIE BRONSICA).

În cazul în care plata se face de către persoană fizică specificând CNP-ul nu se poate elibera factura pe numele CMI / PFI / PFA/SRL.

 

SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR BUCURESTI
STR. VASELOR NR.31, SECTOR 2, 021253 BUCURESTI
CONT IBAN : RO80TREZ70220F335000XXXX  deschis la TREZORERIA SECTOR 2 BUCURESTI
COD FISCAL (C.U.I - Cod Unic de Inregistrare): 26328134

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea taxei, va rog sa va adresati serviciului contabilitate, dupa minim 7 zile calendaristice de la achitarea taxei. Serviciul contabilitate la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


CONDIȚII DE RETRAGERE DIN PROGRAMUL DE ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE

 1. În cazul solicitării de retragere din program, returnarea taxei se face în cuantumul în care a fost plătită către SNSPMPDSB, dacă solicitarea de retragere din program se face înainte de începerea programului.
 2. În cazul în care programul  a început  şi anunţul de retragere de la program se face în prima săptămână a cursului respectiv, indiferent dacă persoana înscrisă a participat sau nu la program, se reţine de către SNSPMPDSB 25% din taxa minimă care ar fi trebuit achitată (taxa corespunzătoare primului modul, a primei tranşe de plată convenite sau, dacă nu există această posibilitate, a taxei corespunzătoare întregului program), indiferent dacă participantul a achitat integral sau parţial taxa pentru program.
 3. Dacă retragerea se face după această perioadă, taxa achitată se reţine integral fără a mai fi posibilă returnarea acesteia către plătitor.  Acest demers este motivat de faptul că, prin bugetul aferent programului, s-a stabilit deja – conform unor prevederi contractuale – alocarea unui cuantum de plată către lectorii implicaţi în program  şi respectiv pentru achiziţia de materiale consumabile / servicii necesare derulării programului

 

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required