snspms.ro

English
A+ R A-

News (235)

Denumire curs: Rolul medicului coordonator UTS in asigurarea securitaţii transfuzionale la nivelul spitalului.

Lector: Dr. Dobrotă Alina Mirella, medic primar medicină de laborator, formator acreditat medicină transfuzională

Perioade curs: 12-15.11.2020- seria 1
                       03-06.12.2020- seria a 2-a

Locaţie: on line prin aplicatia ZOOM sau la o sală in Bucureşti daca situaţia sanitară o va permite (locaţia va fi comunicata ulterior prin scrisoarea de invitaţie).

Cost: 400 lei/participant.

Observaţii: vă rugăm să efectuaţi plata numai după ce veţi primi scrisoarea de invitaţie cu toate informaţiile despre curs și după ce veți primi informația de la organizator că s-au constituit grupele de curs.

Contact: înscrierile se fac pe email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , până pe data de 10 octombrie a.c. Pentru mai multe detalii, apelați la tel. 0216241967.

Vă informăm că:

 1. PERIOADA DE  ÎNSCRIERE pentru programele de SPECIALIZARE pentru asistenți medicali, atât pentru RECONVERSIE PROFESIONALĂ cât și pentru OBȚINEREA DE ABILITĂȚI PROFESIONALE se va prelungi până la data de 30 SEPTEMBRIE a.c. ora 17.00.

 2. PERIOADA DE  ÎNSCRIERE pentru programul de ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE ÎN ÎNGRIJIRI PALIATIVE PROFESIONALE se va prelungi până la data de 7 AUGUST a.c. ora 17.00.

 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) organizează începând cu data de 13.07.2020, Programul de formare în domeniul "Management spitalicesc" – seria MS 53 – ONLINE

 

Scopul programului de formare este pregătirea managerilor de spital pentru a asigura mai buna gestionare a spitalelor și creșterea performanței manageriale la nivelul acestora. Programul este proiectat pe două secţiuni: pregătire teoretică și aplicații practice.

Programul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.

 

Seria de program este constituită din maxim 25 de participanţi, incluși ȋn ordinea cronologică a ȋnscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere).

 

Programul se desfăşoară ONLINE, săptămânal, ȋn zilele de luni şi marți, ȋn intervalul orar 10.00-16.00 și este structurat pe 11 module, după cum urmează:

 • Management general
 • Organizarea şi evaluarea spitalului
 • Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG)
 • Economie sanitară
 • Management financiar/Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul calităţii
 • Standardizare, acreditare si control intern in cadrul spitalului
 • Managementul comunicării la nivelul unui spital
 • Management de proiecte
 • Finanţe publice

 

La finalul programului are loc examenul de absolvire, care constă dintr-o probă scrisă –  şi o probă practică – elaborarea şi susţinerea unui Proiect de management.

 

Înscrierile la program se fac prin completarea și semnarea Formularului de înscriere, care se transmite ONLINE, prin intermediul poștei electronice, pe adresa secretariatului didactic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. Formular de înscriere (poate fi descărcat pe www.snspms.ro)
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare
 4. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 5. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare
 6. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare sau Declaraţie pe propria răspundere, după caz

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Dosarul cu documentele mai sus menţionate, poate fi trimis prin:

-curier sau prin poştă, la sediul instituţiei: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2 Bucureşti, în atenția Secretarului didactic, dna. Adina ADAM

sau

-prin poșta electronica - documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, la adresa de mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face după confirmarea din partea secretariatului didactic a înscrierii pe lista seriei de curs, până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv.

Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse.

 

Achitarea taxei de participare la programul de formare, în valoare de 2.850,00 lei, se poate face integral sau în două tranşe, prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB

- CIF: 26328134

- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

Informaţii suplimentare se pot obține prin poșta electronica de la Secretariatul didactic Adina ADAM -  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , telefon 021.252.0425 / 021.252.8022 – int. 143 sau 0753.093.223

 

Coordonatorul programului, Dr. Cristina LUPAN - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


Download:


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) organizează începând cu data de 01.07.2020, Programul de formare în domeniul "Management spitalicesc" – seria MS 52 – ONLINE

 

Scopul programului de formare este pregătirea managerilor de spital pentru a asigura mai buna gestionare a spitalelor și creșterea performanței manageriale la nivelul acestora. Programul este proiectat pe două secţiuni: pregătire teoretică și aplicații practice.

Programul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.

 

Seria de program este constituită din maxim 25 de participanţi, incluși ȋn ordinea cronologică a ȋnscrierii (data de înregistrare a formularului de înscriere).

 

Programul se desfăşoară ONLINE, săptămânal, ȋn zilele de miercuri şi joi, ȋn intervalul orar 10.00-16.00 și este structurat pe 11 module, după cum urmează:

 • Management general
 • Organizarea şi evaluarea spitalului
 • Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG)
 • Economie sanitară
 • Management financiar/Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul calităţii
 • Standardizare, acreditare si control intern in cadrul spitalului
 • Managementul comunicării la nivelul unui spital
 • Management de proiecte
 • Finanţe publice

 

La finalul programului are loc examenul de absolvire, care constă dintr-o probă scrisă –  şi o probă practică – elaborarea şi susţinerea unui Proiect de management.

 

Înscrierile la program se fac prin completarea și semnarea Formularului de înscriere, care se transmite ONLINE, prin intermediul poștei electronice, pe adresa secretariatului didactic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. Formular de înscriere (poate fi descărcat pe www.snspms.ro)
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare
 4. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 5. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare
 6. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc)
 7. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare sau Declaraţie pe propria răspundere, după caz

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Dosarul cu documentele mai sus menţionate, poate fi trimis prin:

-curier sau prin poştă, la sediul instituţiei: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2 Bucureşti, în atenția Secretarului didactic, dna. Adina ADAM

sau

-prin poșta electronica - documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, la adresa de mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv.

Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse.

 

Achitarea taxei de participare la programul de formare, în valoare de 2.850,00 lei, se poate face integral sau în două tranşe, prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB

- CIF: 26328134

- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

Informaţii suplimentare se pot obține prin poșta electronica de la Secretariatul didactic Adina ADAM -  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , telefon 021.252.0425 / 021.252.8022 – int. 143 sau 0753.093.223

 

Coordonatorul programului, Dr. Cristina LUPAN - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


Download:


Va informăm că din data de 17 iunie a.c. ora 12.00 este deschisă platforma www.perfmed.ro pentru parcurgerea cursului teoretic al programului de specializare NEFROLOGIE, HEMODIALIZĂ ȘI DIALIZĂ PERITONEALĂ de către cursanții înscriși la această specializare în anul 2019. Programul totalizează 11 module de pregătire și va putea fi parcurs până la data de 30 octombrie 2020, într-un ritm de 1-2 săptămâni pe modul.

În ceea ce privește pregătirea practică de Nefrologie și Dializă din cadrul acestei specializări, vor fi anunțate ulterior pe site-ul SNSPMPDSB www.snspms.ro respectiv pe platforma www.perfmed.ro  perioadele de pregătire, locațiile și repartițiile cursanților pe grupe de practică, de îndată ce condițiile vor permite organizarea în unitățile sanitare a acestor activități.

In data de 16.06.2020 ora 11.00 se va organiza o procedura operationala cu scopul incheierii unui contract de prestari servicii juridice pana la data de 31.12.2020, Cod CPV 79100000-5 privind avizarea din punct de vedere juridic a actelor emise de către SNSPMPDSB necesare pentru bunul mers al activității desfășurate de instituție.

Rezolvarea oricărei probleme de natură juridică solicitată de SNSPMPDSB, litigiile în care acesta este parte și/sau în vederea preîntâmpinări unor eventuale litigii, in perioada in care Consilierul juridic va beneficia de concediu de odihnă sau alte situații când nu va fi prezent.


Descarcă anunț

SNSPMPDSB anunţă începerea înscrierilor pe platforma www.perfmed.ro în sistem online

pentru programul de pregătire în vederea obţinerii

atestatului în domeniul Îngrijirilor Paliative

 

Cursul se va derula conform curriculum-ului aprobat prin ord. MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Programul este structurat în 12 module (săptămâni), din care 8 module de teorie şi 4 module de lucrări practice.

Înscrierile pentru atestat vor începe pe platforma PERFMED cu data de 29 iunie 2020 până pe 31 iulie 2020 ora 12:00.


Centrele de pregătire sunt următoarele:

 • Brașov: 30 locuri (2 grupe)
 • București: 30 locuri (2 grupe)
 • Timișoara: 15 locuri (1 grupă)

Prima opțiune aleasă poate fi oricare dintre centrele de mai sus.


Conform ord.MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare, grupurile ţintă care au acces la programul de atestat sunt:

 • medici medicină generală promoţie anterior 2005;
 • medici specialişti şi primari medicină de familie;
 • medici specialişti şi primari specialităţi clinice.

 
Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. Cerere de înscriere potrivit formularului existent pe platforma;
 2. Formularul GDPR – care se descarcă de pe platforma;
 3. Copie după diploma de licenţă;
 4. Copie certificat de membru şi avizul de liberă practică de la CMR, vizat la zi;
 5. Copie ordin de confirmare în specialitate/primariat;
 6. Copie CI şi, după caz, acte doveditoare pentru schimbare nume;
 7. Adeverinţă de la angajator privind acordul de participare la curs;
 8. Obligatoriu – scrisoare de intenţie în care candidatul să precizeze motivul pentru care optează să se înscrie la acest program şi modul în care se va implica, la finalizarea programului de atestat, în dezvoltarea serviciilorde îngrijiri paliative;
 9. Opţional – recomandarea din partea unui serviciu de îngrijiri paliative sau a unei persoane implicată în acest tip de îngrijiri.

Selecţia finală a dosarelor de înscriere va fi efectuată de responsabilul naţional, care îşi rezervă dreptul de a selecta din lista candidaţilor înscrişi care au actele depuse în perioada alocată înscrierilor, pe cei care au cel mai mare potenţial de a lucra în domeniu îngrijirilor paliative (în limita locurilor alocate pe centrele universitare).


Lista participanţilor selectaţi pentru programul de atestat va fi afişată pe platforma PERFMED până la data de 15 august 2020.

Până la data de 31 august 2020 participanţii selectaţi depun la dosar pe platforma PERFMED dovada achitării taxei de instruire în contul SNSPMPDSB, în vederea validării finale a dosarelor. Modalitatea de plată va fi precizată pe platforma PERFMED.

Taxa de pregătire este de 5.000 lei care se va achita integral după validarea dosarelor.


Înscrierea pe platforma PERFMED se va face completând toate informațiile solicitate cu DIACRITICE.

 

ANUNȚ IMPORTANT!
Întrucât responsabilul național al programului de atestat în Îngrijiri paliative a făcut demersuri la Ministerul Sănătății pentru aprobarea centrelor de pregătire în Cluj, Iași, Târgu Mureș, în speranța că aceste centre vor fi aprobate până în momentul începerii programului (septembrie 2020) vă rugăm la înscriere să precizați la a 2-a opțiune unul din cele 3 centre: Cluj, Iași, TgMureș.

ONLINE – FEV 11 – Program de Formare pentru Evaluatorii de Spitale – Medici și Asistenți medicali

 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) organizează începând cu data de 04.05.2020, Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – seria FEV 11 – Medici și Asistenți medicali

 

 

Programul de formare pentru evaluatorii de spitale este organizat la solicitarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și se adresează persoanelor – medici și asistenți medicali, care doresc să devină evaluatori de spitale, având ca obiectiv major însușirea și aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

 

Înscrierea la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face cu respectarea a cel puţin unuia dintre următoarele criteriile menționate în Ordinul Președintelui ANMCS nr. 651/2016 din 3 noiembrie 2016 privind  recunoaşterea,  evidenţa,  evaluarea,  monitorizarea  şi  perfecţionarea  evaluatorilor  de  servicii  de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate :

a)  să  fie  absolvent  de  studii  superioare  cu  diplomă/licenţă  recunoscută  pe  teritoriul  Uniunii Europene în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie) ori să fie asistent medical principal cu vechime neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani;

b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

d) în cazul absolvenţilor de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile:biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii, să aibă experienţă contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate, în sectorul spitalicesc public sau privat, sau în domeniul serviciilor de sănătate din ambulatoriu, dovedită prin documente.

 

Programul are structură modulară şi se desfăşoară ONLINE pe durata a trei săptămâni, astfel:

-1 sesiune de pregătire teoretică – curs și exerciții, care se va desfășuraONLINE în perioadele 04.05.2020 – 08.05.2020 și 18.05.2020 – 20.05.2020

-1 sesiune de pregătire practică – aplicaţii, care se va desfășura ONLINE în perioada 21.05.2020 – 22.05.2020, reprezentând familiarizarea cu procedura de evaluare și realizarea de studii de caz, exercitii şi simulare, în aplicația CaPeSaRo

 

Stagiul practic reprezentând Simularea unei zile din cursul vizitei de evaluare la nivelul spitalului, se va realiza în momentul în care ANMCS va relua activitatea de evaluare, fiind posibilă participarea cursanților în vizitele de evaluare programate după ce starea de urgență își va înceta efectele. 

Examenul final va avea loc după înceierea stagiului de practică, la o data ce va fi anunțată ulterior.

 

Participanţii la program beneficiază de un interval de o săptămână, destinat studiului individual, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite şi rezolvării unor studii de caz, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

Pentru admiterea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, participanţii – medici și asistenți medicali – vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu.

Admiterea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată se face numai în condițiile achitării integrale a taxei de participare în valoare de 165,00 lei, anterior susținerii acestuia.

 

Deschiderea programului are loc în data de luni, 04.05.2020, ora 09.00. Cursurile se vor desfășura zilnic, în intervalul orar 09.30 – 15.30, prezența online în acest interval fiind obligatorie.

 

În vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, persoanele înscrise – medici și asistenți medicali –  urmează să depună un dosar care conţine următoarele:

 1. Formularul de înscriere (semnat);
 2. Copia „conform cu originalul” a actului de identitate;
 3. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă absolvirea studiilor superioare în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie);
 4. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă vechimea neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani pentru asistenți medicali cu grad principal;
 5. Copia „conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 6. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare.
 7. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc);
 8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale.

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant, vor fi scanate și transmise prin poșta electronica pe adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv.

Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse.

 

N.B. Taxa de participare include şi tariful pentru participarea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, în valoare de 165,00 lei.

 

Achitarea taxei de participare la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se poate face integral sau în două tranşe, prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB
- CIF: 26328134
- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

 

Organizarea seriei de participanți – medici și asistenți medicali la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – FEV 11 se face în ordinea cronologică a depunerii cererilor de înscriere.

 

La absolvirea programului, cursanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru a deține calitatea de evaluator de spitale activ.


Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este: Ivona-Beatrice Potzaichin-Rusu, telefon 0753 093 203 sau e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required